DataLife Engine > Вплив фінансової довіри на ефективність та ризик > Бульботка О.С. Фінансові махінації кредитних спілок як фактор втрати довіри до їх діяльності

Бульботка О.С. Фінансові махінації кредитних спілок як фактор втрати довіри до їх діяльності


8-12-2011, 13:21. Разместил: Ольга Бульботка
УДК 336
© Бульботка О.С., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-52с

Фінансові махінації кредитних спілок як фактор втрати довіри до їх діяльності

В сучасних економічних системах всіх країн особливо важливе місце посідають фінансові інститути, та послуги що надаються ними. Розвиток і функціонування цього сегменту національних економік безпосередньо впливає на загально - економічну ситуацію в кожній державі. У зв’язку з цим виникає необхідність детального вивчення та удосконалення усіх процесів, що відбуваються на фінансових ринках, для підвищення рівня ефективності функціонування економіки країни.
В передкризовий період в Україні спостерігалося стрімке збільшення кількості кредитних спілок, а також зростання обсягу наданих ними послуг. З теоретичної точки зору зростання значимості кредитних спілок пов’язане з багатьма факторами, зокрема з:
1. Пошуком альтернативи банківським кредитам
2. Статус кредитних спілок, як неприбуткових організацій
3. Формування кредитних спілок на корпоративних засадах
4. Декларована дешевизна наданих кредитів
5. Відсутність податків на доходи
6. Інші
Кризові явища 2008 – 2010 років, беззаперечно, були дестабілізуючим фактором розвитку даного сегменту ринку фінансових послуг, але далеко не єдиною перешкодою діяльності вітчизняних кредитівок. Процес становлення цього сегменту в економіці України супроводжувався (і супроводжується) не лише позитивними явищами. Головними негативними ознаками розвитку кредитних спілок є:
1. Недосконалість нормативно-правової бази;
2. Відсутність чітких нормативів фінансової діяльності;
3. Відсутність реальних важелів впливу з боку державних регуляторів на діяльність кредитних спілок;
Ці та інші недоліки інституційного середовища діяльності кредитних спілок є підґрунтям для формування різноманітних фінансових афер, внаслідок яких значна кількість клієнтів кредитних спілок зазнають фінансових втрат через участь в шахрайських кредитних спілках. Вітчизняна фінансова криза, з одного боку, певним чином відкрила приховані схеми цих афер, з іншого – дала можливість шахрайським кредитним спілкам «списати» шахрайства на «складну економічну ситуацію».
Практично всі афери, виявлені у діяльності вітчизняних кредитних спілок, мали класичну схему: накопичення фінансових ресурсів за рахунок вкладників та подальше надання їх в кредити «довіреним особам». Таким чином кошти виводяться з обороту кредитної спілки, а подальший зв'язок вкладників із фінансовою установою зникає.
Незважаючи на відносну не потужність вітчизняних кредитних спілок, обсяги махінацій у даній сфері досить значні. Щороку УМВС України викривається більше 200 порушень діяльності вітчизняних кредитівок. Зокрема, впродовж останніх двох років працівниками міліції було порушено понад 450 кримінальних справ, із яких більше половини – проти службових осіб кредитних спілок, що привласнили понад 700 мільйонів гривень вкладників. [2] Від діяльності цих фінансових організацій постраждалими визнано понад 65 000 осіб.
Важливим фактором, що стимулює здійснення махінацій в цій сфері, є надмірна втаємничених процесів управління діяльністю кредитних спілок. Законодавством не закріплена мінімальна кількість членів, необхідних для проведення зборів, а тому, як наслідок, вкладники часто замість реального управління діяльністю установи отримують лише звіти її діяльності, які теж не завжди відображають реальну ситуацію. У зв’язку такою асиметричністю інформації у організаторів кредитної спілки є значні можливості для проведення різного роду махінацій.
Вагомим фактором, що сприяє проведенню кредитними спілками фінансових афер, є відсутність реальних важелів впливу на їх діяльність. Так статтею 27 Закону України «Про кредитні спілки» передбачено лише адміністративну та цивільну відповідальність членів органів управління за неналежне виконання їх посадових обов’язків, та не передбачено кримінальної. Згідно положень чинного законодавства, кредитна спілка не може бути визнана банкротом, а, отже, невиконання нею своїх зобов’язань перед вкладниками не може бути підставою для припинення діяльності такої установи. Єдиним важелем впливу з боку ДКРРФП до таких кредитних спілок є запровадження тимчасової адміністрації для аналізу їх реального фінансового стану, проте така дія, як показала практика, не убезпечує вклади населення.
Логічним наслідком вищесказаного є те, що діяльність вітчизняних кредитних спілок у значної частини населення асоціюється не з покращенням їх особистого фінансового добробуту, а з аферами і втратами заощаджень. Втрата довіри населення до кредитних спілок ускладнює діяльність існуючих та створення нових фінансових установ. А це, безперечно, є дестабілізуючим фактором розвитку вітчизняного ринку розглядуваних фінансових послуг.
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про кредитні спілки» вiд 20.12.2001 № 2908-III
2. http://www.yurincom.com/ua/analytical_information/?id=6629&print=1

Вернуться назад