DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 > Війтович С. Етапи становлення та розвитку кредитних відносин підприємств аграрної сфери

Війтович С. Етапи становлення та розвитку кредитних відносин підприємств аграрної сфери


15-05-2011, 16:16. Разместил: Війтович Світлана
УДК 336
© Війтович С., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-61з, 2011

Етапи становлення та розвитку кредитних відносин підприємств аграрної сфери

За останнє століття розвиток банківського кредитування сільського господарства в нашій країні пройшов шлях від директивного розподілу кредиту, який забезпечував близько 40% джерел формування оборотних засобів, до майже повного припинення кредитування галузі при переході до ринкових відносин. Сучасний етап розвитку кредитних відносин характеризується започаткуванням з 2000 року процесу відновлення кредитного забезпечення аграрного сектора економіки України та розбудови його на якісно нових засадах з урахуванням специфіки сільськогоспо-дарського виробництва та ринкових умов господарювання.
Сільськогосподарські підприємства в 2009 році, несприятливому для кредитування, році отримали 7,7 млрд. грн., з яких більше 3 млрд. грн. – пільгових. Для часткової компенсації відсоткової ставки з бюджету виділено значну суму – 326,5 млн. грн. На фоні одночасної тенденції щорічного зниження кредитних ставок банків за пільговими умовами 2007 р. – 35%, 2008 р. – 27%, 2003 р. – 20,3% та стабільно високого рівня повернення кредитів позичальниками можна стверджувати, що бюджетна підтримка через компенсацію ставок комерційних банків стала ще одним реальним досвідом економічно обґрунтованого та прозорого розподілу коштів державного бюджету

Вернуться назад