DataLife Engine > Чинники формування інститутів фінансового ринку > Ожаровський О.І. Особливості інформаційного супроводу при проведенні IPO

Ожаровський О.І. Особливості інформаційного супроводу при проведенні IPO


11-01-2012, 17:49. Разместил: oleg
УДК 336
© Ожаровський О.І., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-48с

Особливості інформаційного супроводу при проведенні IPO

Первинне розміщення акцій (ІРО - ) вимагає від суб'єктів підприємництва не тільки кардинальних змін у структурі власності і бізнес-процесах, але і в системі інформаційних комунікацій, необхідної для їх підтримки. Сутність інформаційного супроводу можна охарактеризувати як систему обґрунтованих, чітко спланованих і організованих інформаційних заходів по донесенню необхідної інформації від емітента до потенційного споживача (інвестора). Політика інформаційного супроводу ІРО має будуватися на принципах єдності та ефективності заходів, направлених на формування позитивного іміджу в очах інвестора.
Інформаційний супровід ІРО передбачає узгодження завдань підприємницької діяльності, чіткі (допустимі і необхідні) інформаційні межі, визначення цільових аудиторій, розробку єдиного плану організаційних заходів, і, що є дуже важливим, окреслення рівнів та якості відповідальності на всіх рівнях інформаційного потоку. Це є необхідним для формування єдиної інформаційної стратегії і відповідних методів надання інформації [1].
Практика зарубіжних компаній доводить необхідність комплексного застосування організаційних інструментів інформаційного супроводу ІРО, що передбачає зокрема підготовку певного переліку документів та налагодження зв'язків з інвесторами, а саме [2]:
інформаційного меморандуму - презентаційного документу, який містить докладну інформацію про діючий бізнес і майновий комплекс, що дозволяє потенційному інвестору оцінити очікувані економічні результати.
інвестиційного меморандуму (CPR - Competent Public Report), тобто інвестиційної пропозиції, на підставі якої інвестор ухвалює рішення про вкладення грошових коштів в те чи інше підприємство, зокрема, визначає рівень доцільності, вигідності, обсягів та засад фінансування.
організація PR-підтримки для створення засобами ЗМІ певного позитивного інформаційного фону, активність якого залежить від популярності бренду та рівня публічності компанії.
встановлення зв'язків з інвесторами (IR - Invesror Relations) для підтримки зв'язку з великою кількістю акціонерів і інвестиційних банків, доводити наявність у компаній потенціалу. IR-фахівці — це професіонали, які повинні володіти знаннями і навиками у області економіки, фінансів і зв'язків з громадськістю.
При всьому різноманітті особливостей і чинників українського інформаційного поля визначальними, як показали дослідження, є саме такі: більшість компаній не займаються системним формуванням публічного іміджу і репутації до ухвалення рішення про вихід на IPO . Результат - інформація у відкритих джерелах суперечлива і часто не відповідає дійсності; більшість керівників компаній не готові до публічності; одна справа - іноді виступати на прес-конференціях або коментувати вибрані події, і зовсім інше - своїми словами і діями визначати відношення до компанії цілого ринку. Якщо ринок не довіряє словам керівника, то він не довіряє і перспективам компанії; на ринку існує брак професійних фахівців (PR-служби компаній лише недавно відокремилися від служб маркетингу або все ще знаходяться в їх підпорядкуванні); недостатня кількість ЗМІ, які були б по-справжньому цікаві інвесторам і аналітикам; аналітики часто працюють на власну капіталізацію.
Основне завдання інформаційного супроводу полягає в демонстрацій перспектив компанії, її конкурентоспроможності, часткою на ринку, наявності унікальних характеристик та відмінних фінансових результатів. Все це буде сприяти формуванню позитивної думки про компанію та дозволить схилити на свій бік потенційних інвесторів, створити ажіотаж навколо розміщення акцій на біржі і, як результат, здійснити успішне розміщення.
IPO вимагає кардинальних змін як в структурі власності, процесах бізнесу, так і в комунікаціях. І саме до останнього компанія найменше підготовлена. Оцінка інвесторами перспективності акцій будується на інформації, одержаній від компанії-емітента і з відкритих джерел. А значить, головний актив успішної публічної компанії - це репутація, що характеризує відношення її публіки (так звичайно називають активно залучені або зацікавлені в бізнесі компанії цільові аудиторії) до всіх фінансових і не фінансових аспектів бізнесу, що мають для них принципове значення. За визначенням, «репутація - це перевищення вартості покупки над справедливою вартістю придбаних активів і зобов'язань». При цьому сама по собі вона не є самодостатнім чинником, її потрібно розглядати тільки в розрізі досягнення мети, поставленої власниками і керівництвом компанії (зростання вартості бізнесу, підвищення об'єму продажів і т. п.).
Однією із особливостей маркетингу ІРО є проведення так званих road­show (серії зустрічей компанії чи призначених для цього осіб з потенційними інвесторами у декількох ключових країнах з метою презентації компанії перед потенційними інвесторами перед проведенням ІРО). Даний захід передбачає ряд зустрічей в різних містах і є справжньою перевіркою для вищої управлінської ланки компанії на професіоналізм і володіння мистецтвом переконання. Основна перевага road-show полягає в першу чергу в можливості поспілкуватися повноцінно, чого не дає ні реклама, ні електронна пошта, ні телефонна розмова. В рамках проведення маркетингових заходів фінансовий консультант/ андеррайтер, що бере участь в підготовці до IPO, організовує серію виїзних зустрічей з інвесторами для просування цінних паперів на ринок.

1. Бронникова Т. План выхода на IPO: еще один убедительный повод для внедрения ERP / Т. Бронникова // CIO. –2006.
2. Гвардин C. Преимущества и недостатки публичного размещения акций / С. Гвардин // Финансовая газета. – 2007.

Вернуться назад