Стратегічні орієнтири » Чинники формування інститутів фінансового ринку » Нестор Н.С. Фінансовий ринок України: перспективи розвитку
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
11-01-2012, 21:35

Нестор Н.С. Фінансовий ринок України: перспективи розвитку

Категорія: Чинники формування інститутів фінансового ринку

УДК 336
© Нестор Н.С., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-47с

Фінансовий ринок України: перспективи розвитку

В сучасних умова у розвинених країнах світу економіка має ринковий характер. Саме розвиток фінансових ринків є важливим для економічного зростання та сприяння розвитку різних секторів економіки країни. Залучення грошових коштів різного роду фінансовими установами сприяє залученню інвестицій в економіку України.
Дослідженням фінансових ринків займалось чимало вітчизняних та зарубіжних вчених та науковців, серед них: Галенко Т., Ковалева А., Гембала В., Мертенса А., Рубцева Б.
Фінансовий ринок — це складова фінансової системи держави, яка може успішно розвиватися і функціонувати лише в ринкових умовах. Розвиток фінансового ринку значною мірою відображає гнучкість фінансової системи та швидкість з якою вона може пристосовуватися до змін в економічному і політичному житті країни, а також до різноманітних процесів, що відбуваються за її межами [5].
Фінансовий ринок є життєво важливим фундаментом для зростання, розвитку і стабільності національної ринкової економіки. Становлення і розвиток фінансового ринку стали ключовим елементом сильного економічного середовища, який підтримує корпоративні ініціативи, забезпечує фінансування реального сектора економіки через залучення інвестицій, здійснення платежів та перерозподілу капіталів. Як каталізатор економічного зростання – фінансовий ринок істотно впливає на забезпечення суверенітету держави та реалізацію її національних інтересів в умовах глобалізаційних процесів [2].
В Україні фінансовий ринок почав розвиватися з 1992 р. у формі акцій акціонерних товариств і депозитних сертифікатів комерційних банків. Звичайно, за такий короткий час у формуванні фінансового капіталу і розвитку фінансового ринку очікувати більш-менш помітних результатів не можна. Сучасний рівень розвитку у країнах з класичною ринковою економікою став результатом тривалої еволюції ринкових відносин протягом кількох десятиліть. Зазначимо, що у країнах Східної Європи, які почали переходити до ринку раніше за Україну, рівень ринкових відносин також не досяг рівня розвинених країн [3]. Загалом в Україні спостерігається розвиток фінансового ринку, хоча і незначний.
Ефективне функціонування фінансового ринку в умовах ринкової економіки повинно базуватись на чітко розроблених засадах державного регулювання відносин, що склалися серед його учасників[5]. В Україні державне регулювання Фірсового ринку здійснюють такі установи: НБУ, Міністерство фінансів, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія регулювання ринків фінансових послуг.
Однією з найважливіших передумов швидкого розвитку фінансового ринку в Україні є також успішне освоєння досвіду розвинених країн українськими бізнесменами й економістами як на основі вивчення друкованих джерел, прямих контактів і консультацій із зарубіжними фахівцями, так і через обмін кадрами, проходження стажування або навчання у світових фінансових центрах. Це дасть можливість сформувати кваліфіковані кадри бізнесменів і вчених, поширити в Україні вітчизняний та зарубіжний науковий і практичний досвід організації, функціонування та регулювання фінансових ринків [3].
Загалом розвиток економіки України повинен супроводжуватися стабільною, ефективною діяльністю фінансового ринку. Тому впровадження ефективних реформ у фінансовому секторі є необхідним для фінансування економічного зростання. В умовах глобалізації та враховуючи сучасний стан економіки, повинна бути розроблена довгострокова стратегія розвитку фінансового сектора України.
Основною метою діяльності цієї стратегії повинно бути:
- створення ефективної системи регулювання та нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ, зокрема тих їх видів, щодо яких не існує чіткого та повноцінного за¬конодавчого поля та відсутній орган регулювання та нагляду.
- створення узгодженого законодавства та стабільного політичного і економічного середовища.
- розроблення та узгодження концепції створення та діяльності незалежного орга¬ну регулювання та нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ. Цей документ має визначати засади створення та діяльності органу регулювання та нагляду, його функції та механізми їх реалізації.
- розроблення та узгодження концепції розвитку законодавчого поля фінансово¬го сектора. Ця концепція має передбачати стратегію розробки та прийняття ряду законо¬проектів, що регламентують діяльність окремих видів небанківських фінансових установ та доповнюють вже існуючу законодавчу базу по фондовому ринку та банківському се¬ктору.
- розроблення та прийняття єдиної стратегії розвитку фінансового сектору України та визначення в її рамках довготермінової програми, спрямованої на створення сприятливих умов для розвитку небанківського фінансового сектору в цілому та окремих видів небанківських фінансових установ зокрема [4].
Глобалізація, яка в останні роки активно поширюється серед країн світу спонукає до формування ефективного фінансового ринку в кожній країні, і в Україні зокрема. Фінансовий ринок України почав формуватися не так давно, він має ряд проблем, для вирішення яких важливе значення має формування відповідної стратегії розвитку даного ринку та активна участь держави у його розвитку.
Список використаних джерел
1. Майовець Є., Флюд Х. Розвиток фінансових ринків як передумова економічного зростання в Україні: [Інтернет ресурс. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/freu/2009_19/13.pdf ]
2. Інтернет ресурс.- Режим доступу: [http://poglyad.com/students/item-3957].
3. Основні тенденції розвитку фінансового ринку в Україні:[Інтернет ресурс.-Режим
доступу: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=33273&pg=5].
4. Перспективи розвитку фінансового ринку України: [Інтернет ресурс.-Режим
доступу: http://www.rusnauka.com/2_KAND_2008/Economics/26053.doc.htm].
5. Школьник І.О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку:
Монографія, - Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД, УАБС НБУ, 2008. – 348 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2021 (4)
Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
^