Стратегічні орієнтири » Ринок цінних паперів України 2011 » Карпенчук А.В. Ринок державних цінних паперів України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1824
  • Автор: Настюха
  • Дата: 12-01-2012, 01:24
 (голосов: 0)
12-01-2012, 01:24

Карпенчук А.В. Ринок державних цінних паперів України

Категорія: Ринок цінних паперів України 2011

УДК 336
© Карпенчук А.В., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф–47с

Ринок державних цінних паперів України

Державні цінні папери засвідчують право на власність і належність до державного кредиту. Державні цінні папери — це державні зобов'язання, що випускаються в документарній або електронній формах центральним урядом, місцевими органами влади і окремими державними підприємствами з метою розміщення позик і мобілізації грошових ресурсів у відповідні бюджети.
Найпоширенішим видом державних цінних паперів є облігації державних позик. Облігація (від лат. — зобов'язання) — це цінний папір, який, по-перше, засвідчує внесення її власником певних грошових коштів на її придбання (в даному випадку — на користь держави); по-друге, надає її власникові право на отримання певного доходу від облігації; по-третє, потверджує зобов'язання держави відшкодувати повну номінальну вартість облігації у передбачений умовами позики строк.
При випуску державної позики обов'язково обумовлюється термін, протягом якого облігації підлягають погашенню або викупу.
Ринок державних цінних паперів - важливий компонент фінансових ринків світу. У фінансовому світі цінні папери держави використовуються як еталон вільного від ризику доходу, як вічна альтернатива іншим вкладам капіталу. Формування ринку державних цінних паперів відбувається після виникнення ринку цінних паперів корпорацій. Це особливо важливр для країн з перехідною економікою, уряди яких звикли вилучати значну частку доходів юридичних осіб і користуватися прямими кредитами центрального банку для покриття видатків бюджету. Світова практика свідчить, що всі розвинені країни використовують випуск державних цінних паперів як неемісійне джерело для фінансування дефіциту бюджету.
Для кожної країни характерна своя специфіка в емісії та розповсюдженні державних цінних паперів, зумовлена особливостями історичного та економічного розвитку країни та ринку позичкових капіталів, повноваженнями різних рівнів державного управління.
Одним із напрямів диференціації інструментів ринку державних цінних паперів також може стати присвоєння окремим серіям або випускам ОВДП ознаки облігацій цільових позик. Можна передбачити, що залучені фінансові ресурси буде використано на конкретні інвестиційні цілі (наприклад, надходження від таких ОВДП прив'язати до окремих статей витрат у бюджеті розвитку). Але, скоріше за все, випуск подібних інструментів не принесе додаткових переваг. Фактично збільшиться сегментація ринку й ускладниться бюджетний менеджмент, що врешті-решт змусить емітента консолідувати такі випуски в рамках звичайних випусків ОВДП.
У січні-жовтні 2011 року Міністерством фінансів України було розміщено облігацій внутрішніх державних позик (далі – ОВДП) на загальну суму 41 846,57 млн. грн. із середньозваженою дохідністю 9,10 % річних, із них:
Сума коштів, що надійшла до Державного бюджету України в січні-жовтні 2011 року за результатами проведення аукціонів з первинного розміщення ОВДП, становила 24,49 млрд. грн. із середньозваженою дохідністю 8,82 % річних (у жовтні – 5,521 млрд. грн. із середньозваженою дохідністю 8,67 % річних);
У тому числі, було випущено ОВДП для збільшення формування статутного капіталу банків на загальну суму 8 854,001 млн. грн. із середньозваженою дохідністю 9,50 % річних;
Крім того, було випущено ОВДП для збільшення формування статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 8 500,00 млн. грн. із середньозваженою дохідністю 9,50 % річних (у вересні-жовтні випуск ОВДП для збільшення формування статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» не здійснювався).
Загальний обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, на 14.11.2011 складав за сумою основного боргу 153 319,97 млн. грн. (на 01.10.2010 – 128 544,53 млн. грн.).
Погашення та сплата доходу за ОВДП упродовж 2011 року здійснювалися своєчасно та в повному обсязі і за січень-жовтень 2011 року становили 42,3 млрд. грн., у тому числі основний борг – 29,3 млрд. грн., сплата доходу – 13,0 млрд. грн.
На вторинному (організованому) ринку державних цінних паперів обсяг укладених угод за січень-вересень 2011 року становив 76 441,28 млн. грн., проти 40 328,64 млн. грн. за відповідний період 2010 року. Тобто, розмір вторинного ринку ОВДП збільшився за рік майже у півтора рази (на 47,2%).
Середньозважений рівень дохідності за операціями з державними цінними паперами на вторинному ринку коливався в січні-вересні 2011 року в діапазоні 8,46% – 9,49 %, а в аналогічному періоді 2010 року – від 9,27% до 15,66%.
Із усього обсягу ОВДП, що перебуває в обігу, найбільша частка знаходиться в портфелі Національного банку України.
Обсяг ОВДП у власності нерезидентів протягом січня-вересня 2011 року зменшився на 6 233,3 млн. грн. і на 01.10.2011 становив 5 136,7 млн. грн., або 3,54 % від загальної суми ОВДП, які перебували в обігу. Упродовж аналогічного періоду минулого року обсяг ОВДП у власності нерезидентів збільшився на 7 937,4 млн. грн. і на 01.10.2010 становив 8 420,50 млн. грн.
Станом на 14.11.2011 нерезиденти володіли ОВДП загальною сумою 4,58 млрд. грн., що складає усього 2,98% від загального обсягу державних цінних паперів, що знаходяться в обігу.
Збільшення обсягів торгів ОВДП на вторинному ринку пов’язано насамперед зі зростанням первинного ринку ОВДП, їх меншою ризиковістю порівняно з цінними паперами приватних емітентів та стабілізацією валютного курсу гривні. Ще однією причиною активізації вторинного ринку ОВДП стало те, що з 19 лютого 2010 року доступ до участі в аукціонах з їх первинного розміщення мають лише 16 банків – первинних дилерів. Решта бажаючих вкласти кошти в державні цінні папери змушена купувати їх на вторинному ринку.
Важливою подією на ринку державних цінних паперів у 2011 році стала поява на ньому ОВДП з валютною прив’язкою.
Випуск цих облігацій було здійснено згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1011 від 28 вересня 2011 року. Відповідно до цього документу індексація номінальної вартості таких облігацій здійснюється на дату їх погашення відповідно до зміни середньозваженого курсу гривні до долара США, що існував на міжбанківському ринку за календарний місяць, що передував первинному розміщенню та погашенню облігацій. У випадку підвищення курсу гривні індексація не відбувається. При сплаті купону валютний курс гривні не враховується.
Перший аукціон з продажу ОВДП з валютною прив’язкою відбувся 4 жовтня поточного року. Міністерству фінансів України вдалося продати трирічні та п’ятирічні ОВДП дохідністю 8,22 та 8,75% річних. 10 жовтня на ринку з’явилися і десятирічні ОВДП з дохідністю 9,25% річних.
За півтора місяця за допомогою таких облігацій було залучено до бюджету 5,6 млрд. грн. Очікується, що до кінця року додатково буде випущено в обіг ОВДП з валютною прив’язкою на суму, що складатиме близько 1 млрд. грн.
Висновок:
Ринок державних цінних паперів – важливий компонент фінансового ринку країни. Завдання ринку полягає у оптимальному забезпеченні потреб державного бюджету, у підтримці ліквідності фінансової системи та регулювання економічної активності. В Україні ринок державних цінних паперів є досить недосконалий, що негативно впливає на економіку країни.
Найбільш поширеним видом державних цінних паперів в Україні займають облігації внутрішніх державних позик.
Держані цінні папери виступають привабливим інструментом інвестування, але в Україні інвестування в державні папери є досить непоширеним явищем через низку проблем, які держава повинна вирішувати для стабілізації та підвищення ролі місця ринку державних цінних паперів в Україні.
Ринок державних цінних паперів в Україні потужно розвивається. Про це свідчать як зростаючі обсяги випуску державних зобов’язань уряду, оформлених цінними паперами, так і поява нових інструментів, за допомогою яких залучаються до бюджету кошти підприємств, організацій, фінансових установ та населення.

Література:
1. Ходаківська В.П., Данілов О.Д.
Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2005. – 501 с.
2. Офіційний сайт НБУ http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
3.В.М. Суторміна, В. М. Радзієвська, Б. С. Стеценко. Фінансовий ринок: Навчально-методичний посібник. - 2008

Посилання: Державні цінні папери

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
^