Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Холод Ю.І. Економічна характеристика фінансових інструментів
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 6256
  • Автор: Холод Ю.І.
  • Дата: 12-01-2012, 10:48
 (голосов: 0)
12-01-2012, 10:48

Холод Ю.І. Економічна характеристика фінансових інструментів

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Холод Ю.І., 2011
ЛНУ імені Івана Франка

Економічна характеристика фінансових інструментів

Фінансовий ринок – це ринок, який опосередковує розподіл грошових коштів серед учасників економічних відносин. За його допомогою мобілізуються вільні фінансові ресурси і спрямовуються до тих, хто може більш ефективно використати дані кошти, що в свою чергу сприяє не тільки підвищенню продуктивності та ефективності економіки, а й поліпшенню економічного добробуту кожного члена суспільства. На фінансовому ринку відбувається пошук засобів для розвитку сфер виробництва та послуг. Головна його роль в сучасній економічній системі полягає в акумуляції заощаджень економічних агентів і використання цих коштів для створення нового капіталу. Передача в користування фінансових ресурсів на фінансовому ринку оформляється тим чи іншим фінансовим інструментом. Фінансовий ринок – це ринок, на якому визначається попит і пропозиція на різноманітні фінансові інструменти.
Фінансові інструменти-юридичні документи, в яких визначаються права та обов’язки покупця і продавця фінансових ресурсів. Фінансові інструменти можна класифікувати за наступними ознаками.
За ступенем стандартизації вони можуть бути стандартизовані та нестандартизовані. Стандартизація фінансових інструментів пов’язується не стільки з їх типовою формою, вона передбачає стандартизацію термінів та розмірів доходів, що сплачуються за користування фінансовими ресурсами, термінів повернення та обсягів залучених фінансових ресурсів.
До стандартизованих фінансових інструментів належать цінні папери, похідні цінні папери (ф’ючерси, опціони, варанти, депозитарні розписки).
До нестандартизованих належать кредитний договір, депозитний договір нестандартизовані деривативи (форвардні контракти, свопи, кредитні деривативи).
За економічним змістом фінансові інструменти розподіляються на:
 пайові (дольові) – проста акція. Пайові фінансові інструменти – це такі, за якими отримувач фінансових ресурсів не несе зобов’язання повернути кошти, інвестовані в його діяльність, але які засвідчують участь у статутному фонді, надають їх власникам право на участь в управлінні і одержання частини прибутку у вигляді дивідендів та частини майна при ліквідації.
 боргові – облігація, вексель, кредитний договір. Боргові фінансові інструменти – це такі, за якими отримувач фінансових ресурсів несе зобов’язання повернути у визначений термін кошти, інвестовані в його діяльність, але які не дають їх власникам права на участь в управлінні його справами.
 похідні фінансові інструменти (деривативи) – строкові угоди, термінові контракти. Похідні фінансові інструменти – це такі, механізм обігу яких пов’язаний з правом на придбання чи продаж протягом терміну, визначеного договором (контрактом), цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів.
 інші фінансові інструменти – конвертовані облігації, привілейовані акції, інвестиційні сертифікати, квазі – цінні папери.
Фінансові інструменти, які обертаються на окремих сегментах фінансового ринку, характеризуються на сучасному етапі великою різноманітністю. За окремими видами фінансових ринків розрізняють наступні інструменти, які їх обслуговують.
Інструменти ринку позичкових капіталів. До них відносять гроші і розрахункові документи, які обертаються на грошовому ринку.
Інструменти ринку цінних паперів – різноманітні цінні папери, що обертаються на цьому ринку (склад цінних паперів за їх видами, особливостями емісії та обігу затверджується відповідними нормативно-правовими актами).
Інструменти валютного ринку. До них відносять іноземну валюту, розрахункові валютні документи, а також окремі види цінних паперів, які обслуговують цей ринок.
Інструменти страхового ринку – страхові послуги, які пропонуються на продаж (страхові продукти), а також розрахункові документи та окремі види цінних паперів, які обслуговують цей ринок.
Ринок золота (срібла, платини) та дорогоцінного каміння. До них належать вказані види цінних металів та каменів, які купуються з метою формування фінансових резервів і тезаврації, а також розрахункові документи і цінні папери, що обслуговують цей ринок.
До інструментів ринку нерухомості відносять цінні папери та документи, що засвідчують право власності на той чи інший вид нерухомості.
За гарантованістю рівня дохідності фінансові інструменти бувають наступних видів.
Фінансові інструменти з фіксованим доходом. Вони характеризують фінансові інструменти з гарантованим рівнем дохідності при їх погашенні (або протягом періоду їх обігу) незалежно від кон’юнктурних коливань ставки позикового відсотка (норми прибутку на капітал) на фінансовому ринку.
Фінансові інструменти з невизначеним доходом. Вони характеризують фінансові інструменти, рівень дохідності яких може змінюватись залежно від фінансового стану емітента (прості акції, інвестиційні сертифікати) або у зв’язку зі зміною кон’юнктури фінансового ринку (боргові фінансові інструменти із плаваючою відсотковою ставкою, «прив’язаною» до встановленої облікової ставки, курсу певної «твердої» іноземної валюти і т. ін.).
За рівнем ризику виділяють наступні види фінансових інструментів.
Безризикові фінансові інструменти. До них відносять державні короткострокові цінні папери, короткострокові депозитні сертифікати найбільш надійних банків, «тверду» іноземну валюту, золото та інші цінні метали та каміння, придбані на короткий період. Термін «безризикові» є певною мірою умовним, так як потенційний фінансовий ризик несе в собі будь-який із перерахованих видів фінансових інструментів; вони служать лише для формування точки відрахунку виміру рівня ризику за іншими фінансовими інструментами.
Фінансові інструменти з низьким рівнем ризику. До них належать, як правило, короткострокові боргові фінансові інструменти, що обслуговують ринок грошей, виконання зобов’язань за якими гарантовано стійким фінансовим станом і надійною репутацією позичальника (характеризується терміном «першокласний позичальник»).
Фінансові інструменти з помірним рівнем ризику. Вони характеризують групу фінансових інструментів, рівень ризику за якими приблизно рівний середньоринковому.
Фінансові інструменти з високим рівнем ризику. До них відносяться фінансові інструменти, рівень ризику за якими суттєво перевищує середньоринковий.
Фінансові інструменти з дуже високим рівнем ризику («спекулятивні»). Вони характеризуються найвищим рівнем ризику і використовуються для здійснення найбільш ризикованих спекулятивних операцій на фінансовому ринку. Прикладом таких високоризикованих фінансових інструментів є акції «венчурних» (ризикових) підприємств; облігації з високим рівнем відсотка, емітовані підприємством з кризовим фінансовим станом; опціонні та ф’ючерсні контракти тощо.
За термінами обігу виділяють наступні види фінансових інструментів.
Короткострокові фінансові інструменти (з періодом обігу до одного року). Цей вид фінансових інструментів є найбільш багаточисленним і покликаний обслуговувати операції на ринку грошей.
Довгострокові фінансові інструменти (з періодом обігу більше одного року). До цього виду фінансових інструментів належать і так звані «безтермінові фінансові інструменти», кінцевий термін погашення яких не встановлено (наприклад, акції). Вони обслуговують операції на ринку капіталу.
Кожна з розглянутих груп фінансових інструментів, у свою чергу, класифікується за окремими специфічними ознаками, які відображають особливості їх випуску, обігу і погашення.
Безперечно, що перспективний розвиток фінансового ринку пов’язаний з удосконаленням ринку цінних паперів, похідних фінансових інструментів, іпотечних цінних паперів, із забезпеченням умов для виходу українських цінних паперів на міжнародний фондовий ринок. Зважене запровадження нових фінансових інструментів з необхідною законодавчою базою сприятиме подальшому розвитку внутрішнього ринку України. Банки зможуть отримати доступ до кредитних ресурсів українського та скористатися інструментами світового фінансового ринку, що, в свою чергу, стимулюватиме зростання економічного потенціалу держави.

Посилання: EKФ-41

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
^