Стратегічні орієнтири » Антикризова стійкість страхової системи України » Лагіш М.І. Політика державного регулювання страхового ринку
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2831
  • Автор: Лагіш М.І.
  • Дата: 16-05-2011, 00:41
 (голосов: 0)
16-05-2011, 00:41

Лагіш М.І. Політика державного регулювання страхового ринку

Категорія: Антикризова стійкість страхової системи України

УДК 336
© Лагіш М.І., 2011
ЛНУ імені Івана Франка

Політика державного регулювання страхового ринку

Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні здійснюють з метою дотримання вимог законодавства України про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків і захисту інтересів страхувальників.
В Україні страховий нагляд розвивається з 1993 року коли був утворений Комітет у справаг нагляду за страховою діяльністю “Укрстрахнагляд”. У 1999 році в ході адміністративної реформи його функції були передані Міністерству фінансів України. Це відомство не приділило належної уваги страховій системі, внаслідок чого відсутні чітко визначені концептуальні основи державної політики стосовно страхування. Не вирішенні питання соціально-економічних пріоритетів страхування; не визначено балансу між соціальним страхуванням і страхуванням на цивільно-правових основах; залишається невирішеним питання моделі державного регулювання страхового ринку; політика держави стосовно страхування непослідовна,окремі заходи заходи декларуються без попереднього фінансово-економічного обгрунтування.
У 2003 році на ринку фінансових послуг зявився новий контролюючий орган - Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України. Його першочерговими кроками, на нашу думку, повинні стати: розробка та впровадження стратегії розвитку страхової справи; встановлення єдиних вимог і стандартів надання страхових послуг, гармонізація страхового законодавства з європейськими стандартами;приведення статистичної і бухгалтерської звітності у відповідності з міжнародними стандартами. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України забезпечує проведення державної політики в сфері страхування, у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України,актами Президента України, Кабінету Міністрів України, узагальнює практику застосування законодавства з питань ,що належать до його компетенції.
Основним завданням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України у сфері страхування є:
Розроблення основним напрямів страхової діяльності і посередницької діяльності;
Проведення заходів щдо забезпечення розвитку страхової справи та здійснення державного нагляду за страховою діяльністю;
Регулювання в межах своїх повноважень взаємовідносин страховиків зі страхувальниками, а також страхових брокерів зі страхувальниками;
Участь у міжнародному співробітництві з питань страхування.
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України відповідно до покладених на неї завдань:
- веде єдиний державний реєстр страховиків та державний реєстр страхових брокерів;
- видає ліцензії страховикам на проведення страхової діяльності та проводить перевірки її відповідності виданданії ліцензії;
- видає свідоцтва про введення страхових брокерів до державного реєстру страхових брокерів та проводить перевірки додержання ними законодавства про посередницьку діяльність у страхуванні та перестрахуванні і достовірності їхньої звітності;
- проводить перевірки щодо правильності застосування страховиками законодавства про страхову діяльність і достовірності їхньої звітності;
- у межах своєї компетенції методично забезпечує роботу страховиків та страхових посередників;
- розробляє рекомендації для захисту фінансових інтересів страховиків,страхових посередників і страхувальників;
- у межах своєї компетенції приймає нормативно-правові акти з питань страхової діяльності і посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні;
- контролює платоспроможність страховиків відповідно до взятих ними страхових зобов’язань перед страхувальниками;
- визнає правила формування і розміщення страхових резервів,а за погодженням з Державним комітетом статистики України-правила їх обліку та показники звітності;
- аналізує стан і тенденції розвитку страхової діяльності і посередницької діяльності у страхуванні перестрахуванні;
- розглядає звернення громадян ,підприємств, установ та організацій з питань,що належать до її компетенції;
- контролює платоспроможність страховиків;
- бере участь у проведенні заходів щодо підвищення кваліфікації кадрів для страхової діяльності;
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України має право:
- одержувати у визначеному порядку від страховиків звітність про страхову діяльність, інформацію про їх фінансове становище та пояснення щодо звітних даних;
- видавати приписи страховим брокерам про усунення виявлених порушень законодавства, а у разі їх невиконання приймати рішення про вилучення страхового брокера з реєстру страхових брокерів;
- одержувати у визначеному порядку від аварійних комісарів інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань, у тому числі інформацію про обставини і причини настання страхового випадку та заподіяну шкоду.
Посадові особи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України у випадку розголошення в будь-якій формі відомостей, що є комерційною таємницею страховика, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.
Список використаної літератури
1. Державне регулювання економіки:Навчальний посібник / ЧистовС.М., Никифоров Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки:навчальний посібник.-К.:Знання-Прес,2000.-214 с.
2. Михасюк І.Р., ШвачкаЛ.А. Державне регулювання економіки: Підручник, -Львів:”Магнолія плюс”, 2006 р.
3. Горбач Л.М. Страхова справа:Навчальний посібник.- 2-ге видання, виправленне.-К. :Кондор,2003 р.-252с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^