Стратегічні орієнтири » Стратегічне управління фінансами » Бульботка О. Роль ЄБРР у подоланні світової фінансової кризи.
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
1-03-2012, 22:11

Бульботка О. Роль ЄБРР у подоланні світової фінансової кризи.

Категорія: Стратегічне управління фінансами

Анотація. У роботі розкрито основні напрямки кредитно-інвестиційної діяльності ЄБРР у 2010 – 2011 роках. проаналізовано вплив цієї фінансової установи на процеси виходу з кризових явищ економік країн регіону її діяльності, розглянуто кредитну діяльність ЄБРР як фактор впливу на процеси відновлення реального та фінансового секторів економік з наголосом на реальний сектор.
Актуальність теми. Світова фінансова криза 2008 – 2010 рр. задала нищівного удару реальному сектору економік усіх країн. Падіння попиту на продукціїю великих корпорацій, значні коливання валютних курсів, неспроможність прогнозування майбутньої ситуації, погіршення фінансового стану контрагентів – усе це негативно впливало на «великих гравців ринку». Малі підприємства, незважаючи на те, що вони є менш залежними від стану світової економіки, теж піддавались негативному впливу кризових явищ – падіння платоспроможності населення, банківська нестабільність, часті зміни законодавства – ці та інші фактори погіршували ситуацію в головній ланці фінансової системи кожної країни – фінансах підприємницьких структур.
Економічна теорія знає декілька шляхів виведення економіки країни з кризових явищ. Зокрема це фіскальні, монетарні методи, створення державою необхідного рівня сукупного попиту, вплив на обмінний курс національної валюти, регулювання зовнішньої торгівлі тощо. Але більшість з цих методів потребують значних фінансових витрат держави, що в умовах кризи є складним для виконання. (Згадаймо, приміром, різке зменшення золотовалютних резервів НБУ у 2008 – 2009 роках). Інший варіант стабілізації реального сектору – активізація банківського кредитування. Але, як такий щлях теж є проблематичним, оскільки, як і в попередньому випадку, необхідними є значні фінансові вливання від банківських установ, більшість з яких під час розгортання кризи має складне фінансове становище. Відповідно, у таких ситуаціях, для стабілізації внутрішньо економічних процесів необхідним є залучення зовнішніх коштів у реальні сектори економіки. Саме для фінансування підприємницьких структур та підтримки сталого економічного розвитку країн функціонує Європейський Банк Реконструкції та Розвитку.
Виклад основного матеріалу. Незважаючи на різкий економічний спад 2009 року, уже в 2010 році в регіоні діяльності ЄБРР відновилося зростання економіки. З урахуванням тоді прогнозованого зростання виробництва на 4,2% економіки східноєвропейських країн знову випереджали більшість промислово розвинених західних держав. У регіон були повернуті прямі іноземні інвестиції, хоча їх приплив був нерівномірним, концентрувався головним чином у багатих природними ресурсами країнах або великих державах, а його обсяги були меншими, ніж в інших регіонах світу.
Стратегічним пріоритетним завданням, яке визачав для себе ЄБРР в 2010 році була підтримка та збереження зароджуваного процесу відновлення економіки в регіоні його діяльності. Варто сказати, що результати діяльності ЄБРР були успішними, а його інвестиційна діяльність була чинником, який можна розглядати як один із факторів покращення становища економік європейських країн. При річному обсязі операцій в 9 млрд. євро банківські інвестиції найвищого рівня у своїй історії рівня – їх зростання склало 15% по порівняно з показником 2009 року.
Банком також було профінансовано рекордне число проектів – кількість операцій склало 386, що на 24% більше, ніж у 2009 році. Збільшилася не тільки число проектів, підвищився також і їх якість: 93% нових проектів отримали оцінку за їх вплив на
перехідний процес «добре» або «відмінно» (у порівнянні з 89% в 2009 році). Частка приватного сектора в річному обсязі операцій в 2010 році склала 74% в порівнянні з 83% роком раніше.
У своїй діяльності в ЄБРР приділяв особливу увагу ряду стратегічних ініціатив, поглибленню і розширенню своїх операцій в менш розвинених країнах, вирішенню проблем енергетичної безпеки та енергоефективності в якості ключових завдань у регіоні з перехідною економікою. Ці стратегічні пріоритетні завдання були успішно виконані: число проектів, підписаних в країнах, що знаходяться на початковому етапі переходу, в 2010 році зросло на 37% до 114 порівняно з 83 проектами в 2009 році, а обсяг інвестицій різко виріс – з 512 млн. євро в 2009 році до 920 млн. євро в 2010 році.
Інвестиції в регіон Західних Балкан також різко зросли: число проектів в 2010 році збільшилося на 37% до 71 проекту (по порівняно з 52 операціями в 2009 році), а обсяг угод досяг 1,04 млрд. євро (у 2009 році – 762 млн. євро).
Інвестиції в рамках Ініціативи у галузі стійкої енергетики (ІСЕ) досягли майже 2,2 млрд. євро на другому році другого етапу Ініціативи, який спрямований на вирішення завдань в області зміни клімату та підвищення енергоефективності шляхом включення цих напрямків у всі проекти в якості ключового стратегічного компонента і основної сфери діяльності Банку. Отриманий результат на 64% перевищує 1,3 млрд. євро, які були інвестовані в цій області в попередньому році. Нарощування операцій в цьому секторі стало ключовим елементом середньострокової стратегії Банку в минулих роках, пізніше він був обраний в якості профільного напрямку діяльності Банку на 2011-2015 роки, затверджений в 2010 році.
Ключовими завданнями Банку у попередніх роках було, і зараз є, стимулювання економічної конкурентоспроможності та підвищення енергобезпеки в регіоні його діяльності разом з боротьбою зі зміною клімату на глобальному рівні. Ці цілі тісно пов'язані з підвищенням енергоефективності, і головна задача діяльності Банку полягала в тому, щоб перевести енергетику європейських країн на низьковуглецеву основу.
Обсяг інвестицій ЄБРР в Росію в 2010 становив 2,3 млрд. євро, що на 2% нижче рівня 2009 року в 2,4 млрд. євро і становить 26% від загального обсягу угод у 2010 році. Країни з перехідною економікою отримали 1,5 млрд. євро, або 16% від загального обсягу інвестицій Банку.
Інвестиційна дяльність ЄБРР у Туреччині останніми роками значно активізувалась – обсяг інвестицій досяг 494 млн. євро, що складає 5% від загального обсягу інвестицій в країну у порівнянні з 150 млн. євро, вкладеними в попередніх роках.
Зусилля ЄБРР останніми роками були спрямовані на підтримку сектору малого підприємництва – Банк зосереджував свою діяльність на розробці індивідуальних проектів, спеціально призначених для малих підприємств в регіоні діяльності фінустанови, які в післякризовий період часто стикаються з величезними труднощами в отриманні фінансування. Так максимальний розмір кредиту, наданий ЄБРР у 2010 році становив 22 млн. євро, тоді як в 2009 – 24,2 млн. євро.

Бульботка О. Роль ЄБРР у подоланні світової фінансової кризи.
Значно зросли обсяги фінансування ЄБРР зовнішньої торгівлі, у якій в період розгортання світової кризи спостерігався стрімкий спад. Загальний обсяг операцій ЄБРР з фінансування зовнішньої торгівлі в 2010 році склав 774 млн. євро в рамках 1274 укладених угод, що свідчить про значне зростання в порівнянні із загальним обсягом в 573 млн. євро і 886 угодами в 2009 році.
Проекти, підписані в 2010 році, включали зовнішнє фінансування в обсязі 13,3 млрд. євро. Загальна вартість профінансованих у 2010 році проектів склала 22 млрд. євро проти 18,1 млрд. євро у 2009 році.
Діяльність ЄБРР в секторі промисловості, торгівлі та АПК була спрямована на розвиток переваг, властивих країнам в регіоні його діяльності. Після затвердження нової стратегії діяльності у секторі АПК Банк поставив в цій галузі новий рекорд, підписавши 63 нових проекти вартістю 836 млн. євро, тоді як у 2009 році було підписано 59 проектів вартістю 639 млн. євро. Ці проекти здійснювались в 20 країнах, причому увага Банку концентрувалась на країнах, що знаходяться на початковому етапі переходу – кількість угод становила 39.
Спільними зусиллями ЄБРР, урядів європейських країни, інших фінансових організацій у 2010 році світова фінансова криза була подолана – почався ріст економік, стабілізація фінансових ринків, але в той же рік в крахнах Східної Європи відбулась продовольча криза. В результаті цієї кризи в центрі уваги опинилися великі виробники продовольства як Казахстан, Росія і Україна. У відповідь на це, ЄБРР, за підтримки Продовольчої і сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй, в жовтні минулого року організував семінар за участю керівників ряду найбільших світових і місцевих компаній, працюють в даному сектоі економік відповідних країн.. На цій зустрічі було вироблено рекомендації, спрямовані на збільшення інвестицій і реалізацію все ще не розкритого потенціалу регіону.
Підтримка реального сектора економіки є одним із стратегічних пріоритетних завдань для ЄБРР у сфері подолання наслідків кризи. Банк вважає зміцнення виробничої
бази ключовим фактором забезпечення сталого зростання. Тому у 2011 році ЄБРР активізував свої зусилля і профінансував 46 проектів на загальну суму 849 млн. євро в країнах з перехідною економікою.
Як і в інших секторах, ЄБРР взаємодіє з іноземними інвесторами і вітчизняними компаніями і служить сполучною ланкою між обома сторонами. Свіжим прикладом може служити роль Банку в наданні синдикованого кредиту в розмірі 150 млн. євро компанії «Ford Otosan» – спільному підприємству, створеному американським концерном «Ford Motor Company» і турецькою фірмою «Koc Holding». Проект дозволив значно
розширити можливості для місцевих постачальників цієї автомобілебудівної компанії, яка в даний час має в своєму розпорядженні чотири підприємства в Туреччині, ринок якої оцінюється як швидко зростаючий.
У попередніх роках інвестиції ЄБРР в промислове виробництво охоплювали широкий спектр підсекторів. Вони також відрізнялися великою різноманітністю за своїм розміром – від 1 млн. євро до 100 млн. євро. на один проект. Особливий наголос в цій сфері був зроблений на інвестиції, пов'язані з підвищенням енергоефективності, і розвиток і поглиблення локалізації виробництва.
Незважаючи на те що сектор нерухомості і туризму як і раніше сильно страждав від фінансової кризи та її наслідків, ЄБРР вдалося інвестувати в нього 258 млн. євро, при тому, що в даному секторі все ще зберігається дефіцит комерційного фінансування – 66% інвестицій Банку в шести країнах були надані у вигляді кредитів, 34% – пов'язані з акціонерним капіталом. У зв’язку з орієнтацією діяльності ЄБРР на підвищення енергоефективності кожна пряма інвестиція пройшла аудит енергоефективності.
Нині ЄБРР продовжує практику надання важливого технічного сприяння мікро-, малим та середнім підприємствам в контексті Програми оздоровлення підприємств (ТАМ) та Програми ділових консультаційних послуг (БАС). Завдяки підтримці з боку донорів цих проектів Банк зміг розпочати реалізацію 93 нових проектів TAM і 1365 нових проектів БАС в 20 країнах, виділивши для цієї мети понад 6 млн. євро донорських коштів і 5,5 млн. євро внесків клієнтів.
Діяльність по лінії TAM і БАС активізувалася завдяки затвердженню нової стратегії, спрямованої на підвищення ролі корпоративного сектора в операціях Банку. Нині зусилля програми ТАМ зосереджені на середніх підприємств у підвищенні їх кредитоспроможності, в то час як програма БАС націлюється на полегшення доступу до фінансування для життєздатних підприємств, особливо на Західних Балканах і в країнах з перехідною економікою.
Фінансовий сектор традиційно відіграє важливу роль в діяльності ЄБРР, і завдяки оновленій у 2010 році стратегії Банк активізував свої зусилля, підписавши нові проекти вартістю 3 млрд. євро в 27 країнах операцій. Оборот операцій по фінансуванню зовнішньої торгівлі по лінії Програми сприяння розвитку торгівлі ЄБРР склав 774 млн. євро в рамках підписаних в минулому році 1274 угод, що є значним зростанням в порівнянні з рівнем попередніх років. Операції у фінансовому секторі були спрямовані на відновлення попиту на ринку кредитного фінансування з метою активізації комерційного кредитування – ЄБРР розширив свої кредитні програми, зокрема, в таких сферах, як фінансування зовнішньої торгівлі, підвищення енергоефективності і фінансування малого та середнього підприємництва..
Важливе місце в діяльності ЄБРР у фінансовому секторі надалі займає інвестування в акціонерний капітал банків. У 2010 році обсяг нових вкладень в два банки в Азербайджані та Польщі склав 16 млн. євро. Крім того, додатковий капітал був наданий для семи діючих інвестиційних проектів, а двом банкам було надано капітал другого рівня з метою зміцнення їх капітальної бази.
Незважаючи на поліпшення перспектив світової економіки, міжнародні ринки залишалися в так званому «замороженому» стані для багатьох країн регіону діяльності ЄБРР. Операції з синдикування комерційних кредитів поновилися тільки для декількох окремих країн і першокласних клієнтів банків. ЄБРР завершив дві операції по синдикації кредитів в Росії, три в Туреччині, дві у Вірменії і одну в Молдові.
Основний акцент діяльності ЄБРР в період відновлення економіки був зроблений на розвиток місцевих ринків капіталу та скорочення кредитування в іноземній валюті нехеджованих позичальників. У 2010 році ЄБРР надав банкам регіону своєї діяльності 14 кредитів у місцевій валюті для подальшого кредитування підприємств. Кредити були видані в угорських форінтах, польських злотих, російських рублях і казахстанських тенге з коштів, безпосередньо залучених Банком.
У попередньому році в восьми країнах Банком було підписано 14 нових проектів у сфері кредитування та інвестицій в акціонерний капітал на суму 693 млн. євро. Усі проеккти були пов’язані з розробкою видобування в нафтогазовому та гірничодобувному секторах. Особлива увага приділяється підвищенню енергоефективності, енергобезпеки та екологічним стандартам. Ключовим проектом, підписаним в минулому році, став кредит на суму в 19 млн. євро, спрямований на підтримку найбільшого розширення газопровідної мережі в Боснії і Герцеговині після війни 1990-х років. Новий газопровід буде поєднувати істотне підвищення енергоефективності зі значними поліпшеннями в природоохоронній сфері.
Незважаючи на складні умови, ЄБРР збільшив обсяг своїх інвестицій в енергетичному секторі і досяг нової рекордної позначки в цій галузі. Банк підписав 21 проект в 13 країнах загальною вартістю понад 1,2 млрд. євро, що приблизно на третину більше, ніж у попередньому році, як за обсягом інвестицій, так і за кількістю проектів.
Сьогодні загальновизнаною є роль поновлюваних джерел енергії у вирішенні проблеми зміни клімату і в підвищенні рівня енергобезпеки. Разом з тим інвестиційний клімат залишається настійким, а довіра інвесторів в минулому році знизилася в результаті невизначеності, що все ще зберігається у відношенні щодо механізмів Кіотського протоколу. З метою подолання цих труднощів ЄБРР активізував свою діяльність і збільшив фінансування проектів відновлюваної енергетики більш ніж на 70%. Особливо сильні позиції Банку в сфері проектного фінансування вітроелектростанцій – так, наприклад, в минулому році ЄБРР надав кошти на проект будівництва найбільшої ВЕС в Польщі – «Маргонін» потужністю 120 мВт.
Однією з основних складових пакету антикризових заходів ЄБРР є надання підтримки найважливішим інфраструктурним проектам. Банк зосередив свої зусилля на розвитку державно-приватних партнерств, підтримці малих і середніх муніципальних утворень і реформуванні нормативної бази. Як правило, ЄБРР інвестував кошти в такі
сфери, як водопостачання, водоканалізаційне господарство, видалення твердих відходів, централізоване теплопостачання і міський громадський транспорт. В загальному ЄБРР підписав 32 нових проекти вартістю 486 млн. євро.
Такою в загальних рисах була діяльність ЄБРР в країних Східної Європи та Близького Сходу. Як бачимо, діяльність цієї фіну станови мала позитвні наслідки та сприяла виходу економік цих країн з кризових станів.
Що стсується діяльності ЄБРР в Україні то можна відзначити її наступні риси (станом на березень 2011 року):
• Число проектів – 272
• Чистий обсяг угод – 6,3 млрд. євро
• Загальна вартість проектів – 12,8 млрд. євро
• Поточний об’єм інвестиційного портфелю – 3,7 млрд. євро
• Портфельна частка інвестицій в приватному секторі – 65%.
• ЄБРР є основним гравцем вітчизняного ринку проектного фінансування.
У 2010 році ЄБРР було підписано 32 проектні угоди загальною сумою 964 млн. євро. Одним з найбільш великих проектів ЄБРР стало надання під державну гарантію 450 млн. євро на модернізацію автотрас, що ведуть до Києва. Сюди входять ділянки автомагістралі М06 як частини транспортного коридору, що з’єднує столицю України з Євросоюзом. Участь у фінансуванні проекту прийняв Європейський інвестиційний банк.
Операції, здійснені ЄБРР в попередньому році більшою частиною характеризуються як операції прямого фінансування українських компанії. Наприклад, кредит в сумі 50 млн. доллю США було видано одному з провідних вітчизняних виробників та експортерів зерна «Нібулон». Реалізація цієї угоди дозволить компанії створити нові сховища та налагодити перевезення зерна по Дніпрі, чого а даний момент не здійснюється. У такий спосіб планується здійснення перевезень зерна у обсягах 500 тис. – 1 млн. тонн на рік, що рівносильне економії викидів вуглекислого газу на рівні 13 тис. тонн./рік.
Ще одним яскравим прикладом здійснення прямого фінансування є надання кредиту компанії «Укрпластик» у розмірі 29,8 млн. євро.
Про ефективність діяльності ЄБРР на вітчизняному ринку проектного фінансування свідчать результати такої діяльності. Станом на початок 2010 року ЄБРР виділено понад 4,8 млрд. євро на реалізацію 194 проектів у приватному та державному секторах економіки України. Станом на 30.06.2011 загальний обсяг наданих ЄБРР кредитів українським підприємствам становив вже 6,5 млрд. євро, а кількість профінансованих проектів – 276. Лише протягом 2011 року загальна сума наданих кредитів становила близько 700 млн. євро. Серед найбільших кредитів, наданих ЄБРР у минулому році були: кредит «Укргідроенерго» та «Укравтодвір» – по 200 млн. євро кожен, «Галнафтогау» – 110 млн. євро, кредити у сільськогосподарську та машинобудівну сферу – загальна сума близько 115 млн. євро, «Air Liquide» – 85 млн. євро. для розробки повітророзподільної установки для Єнакіївського металургійного заводу, що входить в групу «Метінвест».
Серед великих проектів ЄБРР у 2011 році було фінансування групи підприємств «Глобино» в сумі 25 млн. дол. США. В межах цього проекту було надано кредит ТЗОВ «Глобинський м’ясокомбінат» та ТЗОВ «Глобинський свинокомплекс» – для модернізації виробничих потужностей та будівництва заводу з виробництва біогазу. Це перший проект ЄБРР у м’ясопереробній промисловості України.
У попередні роки діяльність ЄБРР також була досить масштабною. Було здійснено кредитування сталеливарних комбінатів у Донецьку, «Укрзалізниці» (для побудови швидкісних колій), Рубіжанського картонно-тарного комбінату, фірми «Чумак» (10 млн. дол. США). За підтримки ЄБРР банк Аваль запустив програму іпотечного кредитування (сума кредиту – 200 млн. дол.).
28 лютого 2008 року були підписані Кредитна угода між Україною та ЄБРР та Проектна угода між ЄБРР та НЕК „Укренерго” за проектом „Будівництво повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська”. Фінансову угоду між Україною та ЄІБ (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – Київська) підписано 20 жовтня 2008 року. Угоду ратифіковано Законом України від 01.04.2009 № 1251-VI) Загальна вартість цього проекту, яка враховує спорудження ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська довжиною 353 км, спорудження заходу ПЛ 750 кВ Хмельницька АЕС – Чорнобильська АЕС на ПС "Київська" довжиною 135 км, розширення ПС "Київська" та встановлення АТ-2 750/330 кВ на ПС "Київська" становить 364 млн. євро, в тому числі кошти позик ЄБРР та ЄІБ – 300 млн. євро (по 150 млн. євро кожний банк). Співфінансування частини цього проекту Українською Стороною (64 млн. євро) забезпечувалося за рахунок компанії НЕК "Укренерго". Кредитна угода за проектом була ратифікована Верховною Радою України 29 жовтня 2008 року.
Розвиток співробітництва ЄБРР та української сторони потребував виокремлення пріоритетних напрямків кредитування. Такими напрямками було обрано природоохоронну та енергозберігаючу діяльність, а також фінансування транспорту. Відповідно структура кредитного портфелю ЄБРР у 2010 році виглядала так: транспорт (70%), енергетика та енергозбереження (17%), газотранспортна сфера (11%), фінанси (2%). У 2011 році 8 проектів, пов’язаних з вищеперерахованими напрямами, перебувало у стані реалізації, загальна їх сума становила майже 500 млн. євро та 200 млн. дол. США.
На кінець 2011 року завершувалась реалізація двох проектів за підтримки ЄБРР: "Програма інвестицій та розвитку системи водопостачання та очищення води м. Запоріжжя" та «Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп».
Станом на кінець 2011 року портфель проектів ЄБРР сконцентрований переважно у приватному секторі – близько 73% від усього обсягу фінансування – порівняно з 27% у державному секторі. 11% загального обсягу діяльності становлять операції з капіталом, 89% – операції з боргом. Найбільші сектори діяльності ЄБРР в Україні – сектор фінансових установ (27%), агробізнес (20%), промисловість та транспорт (по 15%).
ЄБРР планується також кредитування компанії «Еко-Прод» у сумі 25-30 млн. євро для будівництва біогазової установки потужністю 2,8 МВт у Донецькій області та вітряної електростанції потужністю 12,5 МВт у Львівській області (девелопер — компанія «Еко-Оптіма»). Також мова йде про проект будівництва вітряної електростанції потужністю 9МВт у Херсонській області (девелопер — компанія Windkraft). За попередніми домовленостями банк профінансує 50% вартості кожного з проектів, ще 20% припадає на кошти «Фонду чистих технологій», 30% – кошти девелопера. Фінансування проектів ЄБРР здійснить у рамках Програми фінансування альтернативної енергетики в Україні (USELF). За цією програмою банк отримав 49 заявок, 25 з яких заслуговували на увагу. Зараз фінустанова веде детальний аналіз 17 проектів. Менеджер ЄБРР уточнив, що зараз фонд USELF становить EUR50 млн, його збільшення не передбачає складнощів.
Висновки: Таким чином ми спостерігаємо активну діяльність ЄБРР як на на вітчизняному інвестиційному ринку, так і ринках зарубіжних країн, зокрема у енергетичній та фінансовій галузях.
Кредитно-інвестиційна діяльність ЄБРР є одним із ключових факторів, що сприяли виходу з кризових явищ економік багатьох країн, зокрема України. Усі проекти, що фінансуються ЄБРР мають еколого-інноваційне спрямування, що якісно вирізняє дану фінансову організацію з-поміж інших. Що стосуться вітчизняної економіки, то фінансова не потужність банків та законодавче обмеження їх кредитної діяльності створює незадоволений попит на значні довгострокові кредитні ресурси – так зване «проектне фінансування». Таким чином, саме ці обставини сприяють укріпленню позицій ЄБРР на вітчизняному ринку довгострокового банківського кредитування.
Список використаних джерел:
1. Щорічний звіт ЄБРР за 2010 рік. Режим доступу: http://www.ebrd.com/russian/downloads/research/annual/ar10r.pdf
2. Скорочений звіт ЄБРР за напрямками діяльності: Україна-2010. Режим доступу:http://www.ebrd.com/russian/downloads/research/factsheets/ukrainer.pdf
3. http://consulting.exim-capital.com/downloads/10.03.12-EXIM-CONSULTING-Project&Structured-Finance-presentation-(Rus).pdf
4. http://www.eximb.com/img/app_links/1193.pdf
5. http://ibcontacts.com.ua/projects_ua/
6. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/texts/2009_26/26.1.24.pdf

Посилання: ЄБРР, криза, інвестиції, кредитування, проектне фінансування

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
Сентябрь 2019 (1)
Апрель 2019 (6)
Декабрь 2018 (18)
^