Стратегічні орієнтири » Перспективи розвитку страхової системи України » Баран О.Б. Тенденції розвитку страхування життя в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
10-03-2012, 21:59

Баран О.Б. Тенденції розвитку страхування життя в Україні

Категорія: Перспективи розвитку страхової системи України

УДК 368.9(477)
© Баран О. Б.,2012
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКф-34с.

Тенденції розвитку страхування життя в Україні

Страхування є однією із ланок фінансової системи країни, тож проблеми розвитку страхового ринку тісно пов’язані із рівнем соціально-економічного розвитку, дією фінансово-кредитного механізму, а також із правовим, нормативним та організаційним забезпеченням економічних реформ в Україні.
Виділяють три основні галузі страхування: майнове, особисте та страхування відповідальності.
Питанням розвитку страхування життя, його специфіці, подальшому удосконаленню, а також використанню зарубіжного досвіду з даної проблеми приділяють увагу у своїх працях як зарубіжні, так і вітчизняні науковці та вчені, зокрема, І. Балабанов, К.Турбіна, В. Плиса, В. Шахов, Р. Юлдашев, В.Базилевич, Н.Внукова, М.Клапків, С.Осадець, Т.Ротова, Я.Шумелда. Проте, кожний з них має свій погляд на питання страхування життя.
Особисте страхування здійснюється з метою надання певних послуг із захисту майнових інтересів, пов’язаних із життям, здоров’ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням, що надаються як фізичним, так і юридичним особам.
Але галузь особового страхування в Україні не розвивається так динамічно, як у країнах Західної Європи, насамперед, через недовіру населення до страхових компаній.
Український страховий ринок відрізняється від західного насамперед тим, що там не було провалу державної системи соціального страхового забезпечення, масового банкрутства підприємств, гіперінфляції. Після розвалу радянського Держстраху та Ощадбанку, громадяни України втратили величезні гроші,які були заощаджені ними в карбованцях через банківську систему та систему страхування [2].
Серед важливих показників, що характеризують загальний розвиток страхового ринку можна виділити такі: сукупні обсяги премій та виплат, розміри статутних фондів страхових компаній, їх власного капіталу й активів, страхових резервів; частка страхування у ВВП країни, рівень виплат, частка ризиків, що передаються в перестрахування та ступінь присутності іноземного капіталу [1].
Загальна сума валових страхових платежів (премій, внесків), отриманих страховиками при страхуванні життя за січень – вересень 2011 року, становила 900,4 млн. грн., що на 47,7% більше, ніж за відповідний період 2010 року (січень – вересень 2010 р. – 609,6 млн. грн.). Структура валових надходжень страхових платежів (премій, внесків) за 9 місяців 2011 року:
784 млн. грн. (або 87,1%) – що надійшли від фізичних осіб;
116,3 млн. грн. (або 12,9%) – що надійшли від юридичних осіб.
За 9 місяців 2011 року на 23,7% збільшилась кількість застрахованих фізичних осіб (857 856 застрахованих фізичних осіб у порівнянні з 693 254застрахованими фізичними особами протягом 9 місяців 2010 року). Станом на30.09.2011 застраховано 3 220 358 фізичних осіб.
Валові страхові премії із страхування життя станом на 30.09.11 становили :
- За договорами страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду - 0,3 млн. грн;( 0,03%)
- За договорами страхування, якими передбачено досягнення застрахованою особою визначеного договором пенсійного віку - 31,8 млн. грн;( 3,5%)
- За іншими договорами страхування життя - 272,2 млн.грн; 30,2%
- За договорами страхування життя лише на випадок смерті - 48,1 млн .грн; (5,3%)
- За іншими договорами накопичувального страхування - 548,0 млн. грн; (60,9%) [4].
Протягом 2011 року спостерігалася позитивна тенденція розвитку страхування життя. Про це свідчить зростання резервів зі страхування життя на 98,0 млн. грн. (до 343,4 млн. грн.) у порівнянні з відповідним періодом 2010 року.
Кошти, що отримують страховики зі страхування життя, є надійним джерелом дешевих та довгострокових інвестиційних ресурсів, які так необхідні для розвитку всієї економіки України, а особливо високотехнологічних, наукомістких проектів [3].
Галузь страхування життя відіграє і відіграватиме в майбутньому дуже важливу роль у вирішенні питань соціального та пенсійного забезпечення. Компанії зі страхування життя повинні становити основу третього рівня пенсійного забезпечення громадян, який планується створити в рамках пенсійної реформи в Україні.
Примітки:
1. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс] – режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/19_2/246_Muzyka_19_2.pdf
2.Ольга Нестор Ринок страхування життя: проблеми становлення та розвитку в Україні// Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції 13-14 травня 2011 р. м. Львів – С.366-367
3. Островський В. Проблеми розвитку страхування життя в Україні // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://udau.edu.ua/library.php?pid=767
4. Офіційний сайт Державної комісії з регулювання фінансових послуг України [Електронний ресурс] – режим доступу : http://www.dfp.gov.ua/fileadmin/downloads/dpn/sk_I__kv_2011.pdf

Посилання: особисте страхування, страхування життя

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^