Стратегічні орієнтири » Перспективи розвитку страхової системи України » Скіра Х.Р. Розвиток Пенсійного страхування в Україні в умовах глобалізації
Информація до матеріалу
 (голосов: 2)
11-03-2012, 12:39

Скіра Х.Р. Розвиток Пенсійного страхування в Україні в умовах глобалізації

Категорія: Перспективи розвитку страхової системи України

Розвиток Пенсійного страхування в Україні в умовах глобалізації

Система пенсійного забезпечення в Україні на сучасному етапі не функціонує належним чином, оскільки вона не здатна забезпечити належного виконання свої завдань. В умовах глобалізації соціальне забезпечення потребує структурних зрушень та пошуку нових підходів до створення концепції пенсійного забезпечення, яка б відповідала особливостям стану соціально-економічного розвитку України.
Відповідно до законів України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсійна система складається з трьох рівнів:
- перший рівень становить солідарна система пенсійного страхування -це система пенсійних виплат, внески до якої сплачуються усіма працюючими громадянами країни та їх роботодавцями. За рахунок цих коштів і виплачуються страхові пенсії та встановлюється мінімальний рівень пенсійних виплат пенсіонерам [1]. Розмір пенсій залежить від страхового стажу і розміру заробітної плати, із якої сплачені страхові внески до Пенсійного фонду України, обліковані в базі даних персоніфікованого обліку.
- другий рівень – це система загальнообов'язкового накопичувального пенсійного страхування. Суть такої системи полягатиме у тому, що частина обов'язкових внесків до пенсійної системи (загальний рівень пенсійних відрахувань залишиться незмінним) накопичуються у єдиному Накопичувальному фонді і обліковуються на індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках громадян які сплачують такі внески [1].
- третій рівень передбачає додаткове добровільне пенсійне забезпечення через недержавні пенсійні фонди ( відкриті, корпоративні та професійні ).
Рівень пенсійних витрат в Україні є одним з найбільших у світі. Це пов’язано з погіршенням демографічної ситуації в країні, зростанням частки населення пенсійного віку. Частка пенсійних витрат у ВВП України становила у 2011 році приблизно 18%. Це свідчить про надмірне навантаження на зайняту частину населення шляхом підвищення пенсійних внесків та податків на фінансування пенсійних витрат, що може вести з собою стимулювання тіньової сфери економіки.
Іншими чинниками, що обумовлюють необхідність реформування пенсійної системи є зниження економічної активності працездатного населення, поширення тіньової зайнятості, масштабна трудова міграція. Таким чином, проведення пенсійної реформи в Україні є життєво необхідним і в питанні подолання економічних проблем, і з метою забезпечення соціального добробуту громадян [2].
Як показує зарубіжний досвід провідні країни світу надають перевагу недержавним пенсійним фондам (НПФ).Зокрема особливість американської моделі розподільчої пенсійної системи полягає втому, що розміри пенсії визначають регресивно: чим більша сума внесків, тим менший відсоток від цієї суми громадянин отримує як пенсійну виплату. Такий механізм забезпечує перерозподіл доходів від більш забезпечених громадян до найменш забезпечених, і функціонує на солідарному принципі [3, с. 182].
Накопичувальна пенсійна система – це така система, в якій кошти зосереджуються на персональних рахунках, і їхня сума зростає внаслідок інвестування. Такі пенсійні системи набули широкого розповсюдження в Південно-Східній Азії та Латинській Америці.
В Україні розбудова системи НПЗ здійснюється починаючи з 2004 року після набрання чинності Закону « Про недержавне пенсійне забезпечення».Основу такої системи складають недержавні пенсійні фонди. НПЗ відіграє важливу роль у забезпечення належного рівня життя після виходу на пенсію, а також сприяє економічному розвитку країни, збільшуючи джерело інвестиційних ресурсів. Серед очевидних переваг недержавних пенсійних фондів можна назвати право учасника самостійно формувати розмір власної пенсії. Підписуючи контракт і сплачуючи внески наперед, можна впливати на суму коштів і час їх виплат назад у вигляді пенсії. Учасник недержавного фонду також може у будь-який час дізнатись про кількість накопичених внесків, отримати виплату одноразово або частками за певний час, почати отримувати пенсійні виплати на десять років раніше за офіційний пенсійний вік. Учасники також можуть контролювати ефективність роботи фонду, отримуючи інформацію про стан своїх накопичень та за необхідності переводити свої кошти до іншого фонду [4].
Основні чинники, які стримують розвиток НПЗ в Україні :
- недостатня поінформованість населення про концепцію пенсійної реформи;
- недовіра населення до недержавних пенсійних фондів;
- висока частка витрат населення спрямовується на поточні потреби, а не на заощадження;
- недосконалість нормативно-правової бази з питань НПЗ;
- невирішені питання стосовно надання податкових пільг у системі НПЗ [5, с. 22].
Найбільшою перевагою трирівневої пенсійної системи є вибір, який вона надає громадянам. Пенсіонери за сучасної системи повністю залежні від держави та економічної ситуації в країні. Тривала криза напряму впливає на розмір пенсії, оскільки ці платежі здійснюються з Пенсійного фонду, а правила гри встановлює держава [4].
Отже, проаналізувавши пенсійну систему України, можна зробити висновок, що в умовах глобалізації найбільш перспективним та прийнятним є недержавне пенсійне забезпечення, яке виступає важливим джерелом довгострокових фінансових ресурсів в країні. Хоча розвиток системи НПЗ стримує багато факторів, статистичні дані свідчать про її динамічний розвиток у 2011 році та збільшення основних показників недержавних пенсійних фондів.

Список використаної літератури

1.Пенсійна реформа і Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pension.kiev.ua
2. Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення за 9 місяців 2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua
3. Рудик В.К. Використання зарубіжного досвіду в розвитку пенсійного страхування в Україні // Формування ринкових відносин. – 2010. – №2. – с. 180-185.
4. Пінчук А. Недержавні ПФ: Ноїв ковчег для майбутніх пенсіонерів // Урядовий кур’єр. – 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukurier.gov.ua
5. Ніколаєнко В. Три кроки до забезпеченої старості // Вісник пенсійного фонду України. – 2009. – №10. – с.20-25.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
^