Стратегічні орієнтири » Перспективи розвитку страхової системи України » Київ А.І. Перспективи і проблеми розвитку добровільного медичного страхування в Україні.
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2339
  • Автор: Київ А.І.
  • Дата: 11-03-2012, 18:05
 (голосов: 0)
11-03-2012, 18:05

Київ А.І. Перспективи і проблеми розвитку добровільного медичного страхування в Україні.

Категорія: Перспективи розвитку страхової системи України

Київ А.І.
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-38с

Перспективи і проблеми розвитку добровільного медичного страхування в Україні.

Одним з напрямів страхування, що найстрімкіше розвиваються в Україні є добровільне медичне страхування(ДМС). Цей вид послуг забезпечує громадянам отримання додаткових медичних і інших послуг понад встановлених програмами обов'язкового медичного страхування та здійснюється на основі програм добровільного медичного страхування.
ДМС забезпечує страхувальникові(застрахованому) гарантії повної або часткової компенсації, які виникають при зверненні в медичні заклади.
Основна мета ДМС – гарантувати застрахованим особам при виникненні страхового випадку оплату вартості медичних послуг за рахунок коштів страхових резервів, а також фінансувати профілактичні заходи [1].
Виокремлюють такі завдання ДМС:
• охорона здоров'я населення;
• забезпечення відтворення населення;
• розвиток сфери медичного обслуговування;
• фінансування системи охорони здоров'я, поліпшення її матеріальної бази;
• перерозподіл коштів, що йдуть на оплату медичних послуг між різними групами населення [3].
ДМС базується на залученні вільних коштів підприємств,організацій і населення до сфери охорони здоров’я.
Суб’єктами добровільного медичного страхування є страховики, страхувальники, застраховані та медичні установи,окрім страхового фонду.
Страховиками у сфері ДМС є незалежні страхові компанії, які мають статус юридичної особи,ліцензію на право здійснення цього виду страхування. Основними страхувальниками з ДМС є підприємства, які укладають договори колективного страхування на користь своїх працівників, сплачуючи страхові внески із одержаного прибутку [1].
Соціально-економічне значення добровільного медичного страхування полягає в тому, що воно доповнює гарантії, надані в рамках соціального забезпечення і соціального страхування, до максимально можливих у сучасних умовах стандартів (оплата дорогих видів лікування і діагностики; застосування найбільш сучасних медичних технологій; забезпечення комфортних умов лікування тощо).
Медичне страхування на ринку страхових послуг в Україні не займає провідного місця, так як населення не купує поліси ДМС. Це пояснюється низькою платоспроможністю населення, нерозвинутою інфраструктурою надання медичних послуг високої якості, невизначеністю правових питань та невпевненістю у правильності сплати податків страховою компанією, страхувальником.
ДМС може бути як індивідуальним, так і колективним. Для колективної форми характерним є те, що страхові внески сплачуються за рахунок коштів юридичних осіб, а при індивідуальній - джерелом сплати внесків є доходи окремих громадян.
Досвід зарубіжних країн показує, що добровільне медичне страхування має й певні недоліки, а саме: охоплення страхуванням нечисленних видів медичної допомоги; жорсткий відбір страхувальників за критерієм імовірності здійснення виплат; витратний порядок фінансування; залежність обсягу медичної допомоги від платоспроможності клієнта або фінансового становища роботодавця [2].
Розвиток ДМС в Україні вимагає значного удосконалення нормативно-методичної бази, зміни податкової політики, підвищення фінансової надійності страхових компаній, а також підвищення страхової культури населення, зокрема й медичних працівників.
Отже, ситуація, що склалася в Україні у сфері охорони здоров’я громадян, потребує вжиття невідкладних заходів, спрямованих на підвищення її рівня. Важливе значення має вироблення і впровадження системи обов’язкового медичного страхування, яка забезпечила б право кожного громадянина на одержання гарантованої і якісної медичної допомоги, а також подальший розвиток добровільного медичного страхування.

1. Страхування:Навчально-методичний посібник - Добіжна Н.В.-Тернопіль:Крок 2011.-213 с.
2. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. Осадець. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 599 с.
3. Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2002. – 203 с
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^