Стратегічні орієнтири » Перспективи розвитку страхової системи України » Чавс Х.В. Сучасний стан ринку перестрахування в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2338
  • Автор: Чавс Х.В.
  • Дата: 11-03-2012, 19:48
 (голосов: 0)
11-03-2012, 19:48

Чавс Х.В. Сучасний стан ринку перестрахування в Україні

Категорія: Перспективи розвитку страхової системи України

Сучасний стан ринку перестрахування в Україні

Наявність серйозних проблем у розвитку вітчизняної фінансової системи зокрема та економіки України в цілому зумовлює потребу в аналізі всіх сегментів ринку фінансових послуг, т. ч. ринку перестрахування.
Ринок перестрахування є невід’ємною складовою страхового ринку. Особливостями сучасного українського ринку перестрахування є те, що на ньому діють тільки універсальні перестрахові компанії, а також значна залежність учасників цього ринку від обсягу прийнятих на страхування ризиків (які надалі можуть бути передані в перестрахування).
Протягом усього існування українського ринку перестрахування його суб’єкти через брак капіталу і фінансових ресурсів виступали в ролі посередників, ретроцедентів для зарубіжних компаній. Неспроможність вітчизняних перестраховиків самостійно виконувати зобов’язання за значними ризиками зумовлює функціонування на цьому ринку перестраховиків-нерезидентів (займаються здебільшого активним перестрахуванням). А оскільки зарубіжним компаніям передаються в перестрахування найбільші за обсягами ризики з малою ймовірністю настання страхового випадку, вітчизняний ринок втрачає великі суми премій [1].
Протягом 2001-2009 рр. місткість вітчизняного ринку перестрахування зростала. За період 2001-2009 рр. максимально можливий обсяг ризику, який може бути покритий за рахунок місткості ринку перестрахування, збільшився в 11 разів та у 2009 р. становив 2502 млн грн. Проте за оцінками експертів реальна місткість перестрахового ринку становила 20 % від її номінального рівня, тобто 500, 35 млн грн. Такі реальні можливості проведення операцій перестрахування в Україні унеможливлюють розміщення вітчизняними страхувальниками значних за обсягами одиничних ризиків та мінімізацію власних збитків [2].
Також протягом 2001-2009 рр. абсолютне значення обсягів премій, сплачених перестраховикам , постійно збільшувалося. Це пояснюється випереджаючими темпами зростання валових страхових премій у цілому по ринку в кожному наступному році за винятком 2005-го і 2009-го. В 2009 р., незважаючи на загальне скорочення абсолютного значення валових страхових премій , частка премій, переданих у перестрахування, підвищилась на 5 %. Це пояснюється намаганням страхових компаній оптимізувати власну діяльність за рахунок «схемного» перестрахування [1].
Проаналізувавши ринок перестрахування в Україні можна зробити такі висновки:
— український ринок перестрахування перебуває на початковому етапі розвитку. Процес виділення перестрахування в самостійний вид фінансової діяльності тільки розпочинається;
— держава повинна бути зацікавлена у розвитку перестрахування, оскільки це сприяє вирішенню соціальних проблем у розрізі розв’язання екологічних питань, зменшує витрати бюджетних коштів та знижує відплив фінансових ресурсів за кордон, що обумовлює зростання інвестиційної привабливості не тільки страхового ринку а й національної економіки;
— вітчизняний ринок перестрахування розвивається паралельно з класичним ринком страхування, але незначна ємність українських компаній не дозволяє їм перестраховувати значні ризики, що спричинює відплив капіталу за кордон.
Список використаних джерел:
1.Козьменко О.В.,Бойко А.О.Сучасний стан і перспективи розвитку ринку перестрахування в Україні//Фінанси України.-2011.-№6.-С.24.
2.Позднякова Л.О. Страховий ринок України в умовах транзитивної економіки:монографія/Л.О.Позднякова.-Ірпінь:Національний університет ДПС України, 2010.-134с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.
^