Стратегічні орієнтири » Перспективи розвитку страхової системи України » Іванець М.В. Особливості медичного страхування в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 3022
  • Автор: Foto_girl
  • Дата: 11-03-2012, 21:08
 (голосов: 0)
11-03-2012, 21:08

Іванець М.В. Особливості медичного страхування в Україні

Категорія: Перспективи розвитку страхової системи України

Іванець Маріанна
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФ-35с
Особливості медичного страхування в Україні

Україна перебуває на стадії впровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування . Зцього приводу ведуться безліч дискусій , навіть підготовлено законопроекти ,якими визначаються правові засади здійснення медичного страхування. Проте для їх запровадження ,для початку потрібно обрати орган, який відповідав би за акумуляцію та розподіл страхових коштів Це надзвичайно важливе питання для України. Запровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування належить до першочергових завдань.
В Україні основні проблеми теорії та практики страхування (у т.ч. медичного страхування) в умовах ринкової економіки досліджували вчені Т. Артюх, К. Воблий, В. Базилевич, К. Базилевич, О. Гаманкова, О. Губар, М. Мних, С. Горянська, О. Губар, В. Єрмілов, О. Залєтов, С. Осадець, Т. Ротова, В. Рудень, С. Срібний, Р. Смоленюк, Я. Шумелда, В. Нонко, Н. Нагайчук, С. Юрій, Л. Окунєв та інші. Всі вони наголошують на необхідності негайного впровадження загальнообов’язкового медичного страхування.
Медичне страхування - форма соціального захисту інтересів населення в галузі охорони здоров'я, який виражається в гарантії оплати медичної допомоги при виникненні страхового випаду за рахунок накопичених страховиком коштів. Медичне страхування може проводитися як у добровільній, так і в обов’язковій формах. Загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування – складова частина системи загальнообов’язкового державного соціального страхування, забезпечує всім громадянам рівні можливості для отримання медичної допомоги на засадах соціальної рівності і доступності незалежно від віку, статі, стану здоров’я.
Обов'язкове медичне страхування має такі переваги, як цільовий характер, незалежність коштів від держави та відокремленість від інших державних коштів, залучення додаткових позабюджетних джерел фінансування, вирівнювання обсягу та якості медичної допомоги громадянам по всій території країни. Проте обов'язкове медичне страхування має певні недоліки: можливість ухиляння платників від відрахувань, підвищення вартості робочої сили, залежність від темпів економічного розвитку, необхідність створення відповідних регуляторних органів,що потребує додаткових фінансових ресурсів [1].
Доступним для населення є лише добровільне медичне страхування. Його програми обираються за бажанням страхувальника і залежать від його платоспроможності. Крім того, такий вид медичного страхування ґрунтується на принципі страхової солідарності, коли застрахована особа отримує медичну допомогу у випадках та обсягах, що визначаються страховим договором згідно зі сплаченим страховим платежем [2] За даними опитувань, що проводяться в Україні, доля громадян, застрахованих в системі добровільного медичного страхування, серед дорослого населення (16 років і старше) склала 4,5% в жовтні 2008 року і 4,7% в листопаді 2009 року. Для багатьох застрахованих страхувальниками виступають працедавці. Доля індивідуальних клієнтів за власною ініціативою, по оцінках більшості страхових компаній, поки незначна [3]Сьогодні медичне страхування існує лише в добровільній формі, де із понад 450 страхових компаній України активно на цьому ринку працюють 17 компаній [4].
Сьогодні система охорони здоров'я України знаходиться на небезпечно низькому рівні. Експерти вбачають причину її незадовільного стану в недостатньому фінансуванні галузі, в недосконалості законодавства, застарілій моделі медичної освіти. На потреби охорони здоров'я в останні роки виділяється 2,6 - 3,2% ВВП країни. В той час відомо, що при показнику менше 5,0% медична галузь фактично недієздатна. Фінансування з державного бюджету щорічно збільшується, але це не впливає на зниження негативних тенденцій у стані здоров'я населення (наприклад, у 2010 році на 13,5%,тобто на 800 млн.грн) В країні продовжується свідомо утримуватись неефективна і недієздатна система охорони здоров'я, яка не задовольняє ні хворих, ні медиків [5].
Міністр охорони здоров'я Олександр Аніщенко заявив, що загальнодержавне медичне страхування в Україні буде введено 2015-2016 роках після реформування системи охорони здоров'я. "У 2012-2013 роках ми плануємо схвалити закон про обов'язкове медичне страхування і вже з 2015-2016 років, він почне діяти, але вже на реформованій і зміненій системі охорони здоров'я", - сказав міністр. Аніщенко також нагадав, що МОЗ планує з 2014 року розпочати реформування всієї системи охорони здоров'я. Він повідомив, що відомство вже розробило законопроект про обов'язкове загальнодержавне медичне страхування. [6].
Реальним потужним поштовхом до покращення функціонування медичного забезпечення в Україні є створення умов розвитку добровільного медичного страхування в якості ефективного доповнення до обов’язкового соціального медичного страхування, яке б забезпечувало покриття витрат за наданням медичної допомоги, зменшення частки тіньової медицини в системі медичного забезпечення і підвищення надійності страхових організацій, що працюють у системі добровільно медичного страхування [7].

1. М. Молода. Стан та перспективи розвитку медичного страхування в Україні// Економіка. - 2009.
2. Солдатенко О.В. Добровільне медичне страхування як джерело фінансового забезпечення медичної галузі / Солдатенко О.В. // Фінансове право. - 2010. - № 1 (11). - С. 31-34.
3. Є.І. Богуславський, Ю.С. Шибалкіна. Медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2009. - №4.
4. Новосельська Л.І. Шляхи запровадження медичного соціального страхування в Україні// Науковий вісник. - 2009. - № 18.
5. .Яковенко Т.В. Оцінка здоров'я населення України з позицій потенціальної демографії// Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. - 2010. - № 16.
6. http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2011/07/23/246073
7. Субачов І. Розвиток страхового ринку в Україні як фактор фінансової стабілізації економіки. К.: //Фінанси України - №11, 2006.- 56-61 с.
8. Мних М.В. Медичне страхування та необхідність його запровадження в Україні /Мних М.В. // Економіка та держава. - 2009. - №2. - С.40-41.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^