Стратегічні орієнтири » Перспективи розвитку страхової системи України » Бранець Н.І. Стан і перспективи розвитку ринку страхових послуг в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 1)
17-03-2012, 22:23

Бранець Н.І. Стан і перспективи розвитку ринку страхових послуг в Україні

Категорія: Перспективи розвитку страхової системи України

Бранець Н.І., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, Екф- 37с

Стан і перспективи розвитку ринку страхових послуг в Україні

Український страховий ринок — один із найперспективніших із погляду потенціалу розвитку. Страхування - це послуга, яку надають за визначену платню за цінами, що приносять прибуток і покривають витрати, а економічний простір, на якому реалізуються операції з купівлі-продажу цієї послуги, є ринком.
Питання формування страхового ринку досліджували як зарубіжні вчені, такі як А. Вагнер, А. Манес, М. Ротшильд, П. Самуельсон та ін., так і вітчизняні автори: В.Д. Базилевич, К. Маркс, О.Д. Вовчак, В.Б. Гомелля, О.А. Гвозденко, Л.А. Орланюк-Малицька, Т.А. Ротова, А.С. Руденко, Ю.М. Журавльов, В.В. Шахов, А.К. Шихов, Б.Ю. Сербіновский та ін.
Метою даної роботи є аналіз основних аспектів формування страхового ринку в Україні та з'ясування основних тенденцій його розвитку, характерних сучасному вітчизняному страховому бізнесу.
На кінець 2011 року в Україні було зареєстровано 445 страхових компаній (СК "life"1 – 65 компаній, СК "non-life" – 380 компаній). Станом на 31.12.10 становила 456 та станом на 31.12.09 – 450 компаній. Таке співвідношення страхових компаній пов'язане з недостатньою кількістю операторів і агентських мереж, відсутністю відповідних традицій страхування життя, недосконалістю вітчизняного законодавства щодо страхування, значним розміром статутного фонду.
У порівнянні з 2010 роком у 2011 на 995,6 млн. грн. (6,5%) збільшився обсяг надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій збільшився на 3 442,2 млн. грн. (37,4%). Основною причиною зростання валових страхових премій стало збільшення обсягу валових страхових премій з таких видів страхування, як: обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів на 511,5 млн. грн. (43,8%); страхування фінансових ризиків на 225,3 млн. грн. (12,7%); страхування життя на 290,7 млн. грн. (47,7%); медичне страхування на 195,7 млн. грн.(30,4%).
Як свідчать дані, на 11,9% зменшилися валові страхові виплати/відшкодування, обсяг чистих страхових виплат зменшився на 10,4% у порівнянні з 2010 роком. Це головним чином пов’язане насамперед з такими змінами: на 156,8 млн. грн. (8,4%) зменшилися чисті страхові виплати з автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка"); на 345,3 млн. грн. (34,9%) зменшилися виплати зі страхування фінансових ризиків; на 67,2 млн. грн. (82,9%) зменшилися виплати зі страхування кредитів.
Частка вихiдного перестрахування у спiввiдношеннi до валових страхових премiй 2011 року становила 28,6% (2010 роцi – 45,5%). Від загальної суми сплачених часток страхових премій на перестрахування нерезидентам (910,7 млн. грн.) найбiльше сплачено до Великобританiї – 29% (265,6 млн. грн.), Росiйської Федерацiї –19% (172,5 млн. грн.) та Швейцарiї – 11% (103,3 млн. грн.).
Загалом дуже незначним, порівняно зі світовими показниками, є сегмент страхування життя (6,9%), що має визначальне значення в розвитку економіки країни. Найбільшу питому вагу займає майнове страхування (75,7%), слаборозвиненою залишається галузь особистого страхування (17,4%) [1]
Можливості стрімкого розвитку ринку страхових послуг в Україні обмежені такими чинниками: низький рівень доходів у суспільстві; відсутність надійних механізмів розвитку страхування життя, медичного та пенсійного страхування тощо; недосконалість не тільки власне страхового, а й у цілому законодавства;недостатній розвиток інструментів фондового ринку для ефективного розміщення страхових резервів; неузгодженість страхового законодавства з Цивільним кодексом України тощо; недовіра до страховика, яка посилюється низьким рівнем платоспроможності страхових компаній;відсутність державних преференцій на страховому ринку; відсутність незалежної системи підготовки висококваліфікованих фахівців зі страхування і т. ін. [2]
Підводячи підсумки, можна сказати, що здійснене дослідження укрaїнського стрaхового ринку зaсвідчило як здебільшого позитивні, так і окремі негaтивні тенденції його розвитку. Подaльший його успішний розвиток зaлежатиме від підвищення їхньої конкурентоспроможності, розширення переліку стрaхових послуг, розширення інфрaструктури, удосконaлення порядку оподaткування стрaхової діяльності, зростання вимог до порядку формування діяльності страхових установ, створення оптимальної структури співвідношення між обов’язковим і добровільним страхуванням, зaлучення стрaхового ринку до вирішення нaйважливіших питань соціального стрaхування, а тaкож подальшої інтеграції України у міжнaродні структури. [3]
Отже, необхідними умовaми подальшого розвитку укрaїнського стрaхового ринку є підвищення рівня капіталізації стрaховиків, їх фінaнсової нaдійності та плaтоспроможності; удосконaлення прaвових зaсад зaхисту прaв споживачів стрaхових послуг та сприяти розвитку довгострокового стрaхування життя, учaсті стрaховиків у системі недержавного пенсійного зaбезпечення та врегулювання діяльності стрaховиків у сфері медичного страхування.
Список використаних джерел:
1. Український страховий ринок . —http://ufu.org.ua/ua/statistics/ukrainian_insurance_market/
2. Концепція розвитку страхового ринку до 2010 року // Фінансовий ринок України.- 2010.- № 6-7.
3. Никонович А.П. Страховий ринок України: проблеми та шляхи вирішення / А.П. Никонович // Економіст. – 2006. – №1.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2018 (15)
Ноябрь 2018 (49)
Октябрь 2018 (175)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
Апрель 2018 (16)
^