Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Грицевич О. ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ І ПОДАТКОВИМИ ОРГАНАМИ
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 3367
  • Автор: orisya
  • Дата: 26-03-2012, 18:01
 (голосов: 0)
26-03-2012, 18:01

Грицевич О. ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ І ПОДАТКОВИМИ ОРГАНАМИ

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

Грицевич Оля, 2012
ЕКФм-61з
ЛНУ імені І. Франка
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ І ПОДАТКОВИМИ ОРГАНАМИ
Сучасна система оподаткування сьогодні є недосконалою, її характерними рисами на цьому етапі податкової реформи є наявність проблем, які постають на шляху її еволюційного та динамічного розвитку. Не останнє місце серед них посідає проблема гармонізації відносин між контролюючими органами у сфері оподаткування та платниками податків, суть якої полягає не лише у відсутності партнерських відносин між суб'єктами правовідносин. Аналізуючи об’єктивні умови, що сприяють виникненню та загостренню таких конфліктних ситуацій, слід зауважити, що останні зумовлені цілим рядом причин, серед яких, насамперед, слід виділити низький рівень податкової культури та відсутність податкової свідомості у вітчизняних платників податків.
Аналіз наукової літератури з питань гармонізації відносин між контролюючими органами у сфері оподаткування та платниками податків демонструє різноманітність поглядів і щодо першопричин існування цієї проблеми та шляхів її вирішення.
Досліджуючи державну податкову політику, а також визначаючи пріоритетність її окремих напрямів, неможливо не звернути увагу, що характерною особливістю сучасного етапу реформування вітчизняної системи оподаткування є численні конфлікти і протистояння між контролюючими органами у сфері оподаткування та платниками податків [2].
Аналізуючи сучасний етап податкової ситуації в Україні, можна зауважити, що методи роботи контролюючих органів у сфері оподаткування взагалі та податкових органів зокрема характеризуються певною однобокістю, яка розрахована лише на примусове адміністрування податкових платежів. Щодо методів, спрямованих на прищеплення та розвиток у платників податків податкової свідомості, орієнтованої на добровільне обчислення та сплату податків до бюджетів усіх рівнів, то їм, на жаль, не приділяється належної уваги в роботі контролюючих органів у сфері оподаткування.
Досвід розвинених країн світу переконливо свідчить, що затрати на забезпечення оптимального рівня свідомості, яка спрямована на добровільну сплату податкових платежів, значно нижчі від затрат на забезпечення примусового адміністрування податків. Так, наприклад, у Сполучених Штатах Америки 90 % усіх податкових надходжень сплачуються добровільно 1.
Щодо податкової культури вітчизняних платників податків, то її низький рівень зумовлений насамперед, постійними та численними змінами в податковому законодавстві, з одного боку, і відсутністю завчасної поінформованості платників про очікувані податкові зміни – з іншого. Статистика розгляду податкових правопорушень свідчить, що велика кількість зареєстрованих правопорушень у сфері оподаткування була вчинена не з корисливих мотивів та з метою ухилення від сплати податків, а через непоінформованість платників податків заздалегідь про майбутні зміни у податковому законодавстві 3.
Треба додати, що однією з причин, яка сприяє виникненню конфліктів між платниками податків та контролюючими органами у сфері оподаткування, є також мотивація роботи останніх, яку можна сформулювати у вигляді тези “взяти максимальні гроші сьогодні за будь-яку ціну”, а ефективність їх роботи визначається кількістю та обсягами штрафів.
Така мотивація роботи контролюючих органів у сфері оподаткування і відповідне оцінювання рівня ефективності їх роботи (кількість штрафних санкцій за результатами здійснених перевірок), а також процедури та правила їх діяльності не відповідають сучасному стану, а тим більше перспективам економічного розвитку, оскільки не тільки не сприяють налагодженню партнерських взаємин з платниками податків, а, навпаки, породжують і стимулюють численні конфлікти.
Основним завданням роботи контролюючих органів у сфері оподаткування повинен стати контроль за дотриманням податкового законодавства, під час здійснення якого необхідно усвідомлювати, що бюджет поповнюють лише платники податків і аж ніяк не державні контролюючі органи у сфері оподаткування. У випадку усвідомлення цієї життєвої істини, стає очевидним той факт, що в разі закриття та розорення підприємства внаслідок роботи відповідних державних органів бюджет завжди втрачає. Навіть у випадку, коли констатується одноразове надходження до бюджету великих сум, зникає назавжди перспектива отримання податків від певного підприємства.
Розроблення нової стратегії організації роботи зі зв'язків з громадськістю, які за своїм призначенням мають сприяти гармонізації взаємин між державою та суспільством, зумовлена потребою підвищення ефективності цього важливого для державної податкової служби напряму діяльності, забезпечення єдиних підходів у її здійсненні органами державної податкової служби всіх рівнів [3].
На сьогодні варто приділити більше уваги роботі податкових органів з платниками податків у таких напрямах:
● організація навчання платників податків і працівників податкових органів із питань застосування податкового законодавства;
● інформування платників податків про податкове законодавство;
● формування податкової культури населення та платників податків;
● роз'яснення нормативно-правових актів про податки, збори, обов'язкові платежі та неоподатковувані доходи, що сплачуються до бюджетів та державних цільових фондів.
Отже, здійснений аналіз причин існування проблеми у відносинах між податковими органами та платниками податків в Україні свідчить, що на сьогодні залишаються невирішеними питання переорієнтації чинної податкової системи в напрямі гармонізації цих відносин, а стан справ, що склався у сфері податків і податкової політики, суперечить принципам ефективної роботи й управління складними системами, до яких належить і податкова система. Отже, однією з важливих умов є створення такої податкової служби, яку підтримувало б суспільство і яка спиралася б на визначені в податковому законодавстві правові норми відносин між платниками податків та податковою службою, неупереджено ставилася до добросовісних платників податків та ефективно застосовувала заходи і санкції щодо випадків ухилення від сплати податків.

Список використаних джерел:
1.Білоцький О. В. Проблеми взаємовідносин між контролюючими органами та платниками податків/ Білоцький О. В.//Бухгалтерский облік та аудит. Фінанси. – 2011. – с. 213-214.
2.Печуляк В.П. Державна податкова політика в Україні: організаційно-правові аспекти
здійснення : монографія / В.П. Печуляк. – К. : Вид-во КНТЕУ, 2005. – 157 с.
3.Скоропад І.С. Взаємовідносини платників податків із податковими органами/ Скоропад І.С.// Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.8. – с. 244-246.

Посилання: платники податківЯ, податкові органи

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^