Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2012 » Брицька М. Методологічні методи покращення бюджетного процесу на місцевому рівні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
29-03-2012, 16:54

Брицька М. Методологічні методи покращення бюджетного процесу на місцевому рівні

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2012

ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-61з, 29.03.2012

Методологічні напрями покращення бюджетного процесу на місцевому рівні

Анотація. У статті розглянуто характеристики механізму бюджетної політики на місцевому рівні, наведено основні принципи реформування бюджетного процесу.
Ключові слова. Місцевий бюджет, методологія, принципи, реформа.
Територіальний фінансовий механізм бюджетування вимагає належного організаційного, правового, методологічного, фінансового, матеріального та ресурсного забезпечення. З метою удосконалення такого механізму нагальною проблемою виступає недостатнє його методологічне забезпечення.
У вітчизняній економічній науці дослідженню проблем місцевих бюджетів присвячені праці сучасних вчених-економістів Й.Бескида, О.Василика, А.Даниленка, В.Дем’янишина, О.Кириленко, В.Кравченка, І.Луніної, І.Лютого, В.Опаріна, К.Павлюк, О.Романенко, В.Федосова, С.Юрія та інших. Належне місце у розробці цих проблем займають роботи західних вчених А.Вагнера, Р.Гнейста, Л.Штейна.
Проте, незважаючи на ґрунтовні дослідження проблемні питання організації бюджетного механізму так і не вирішені на регіональному та місцевому рівнях.
Механізм вироблення місцевої бюджетної політики має такі характеристики, як[1, c. 89]:
1. Механізм вироблення місцевої бюджетної політики слугує для формування місцевої бюджетної політики. Безпосереднім результатом вироблення місцевої бюджетної політики є підготовлений місцевими фінансовими органами місцевий бюджет, завдяки якому реалізуються цілі та завдання місцевої бюджетної політики.
2. Механізм вироблення місцевої бюджетної політики включає складові відповідно до груп завдань, що вирішуються (визначення доходних джерел, формування видаткової частини, міжбюджетний розподіл ресурсів).
3. Механізм вироблення бюджетної політики характеризується управлінськими зв’язками в системі органів управління бюджетом, а саме сталими способами взаємодії між органами управління бюджетом та в межах органу управління бюджетом, існуючими регламентами роботи (в частині, що визначають функції, обсяг відповідальності та терміни виконання робіт), затвердженими процедурами (детальними описом процесу виконання поставлених завдань).
4. Функціонування механізму вироблення бюджетної політики визначає набір методів вироблення бюджетної політики, що дозволяється та/або вимагається застосовувати для досягнення цілей місцевої бюджетної політики.
5. Ефективність функціонування механізму вироблення бюджетної політики визначає стан внутрішніх та зовнішніх факторів, серед яких можна визначити кваліфікацію кадрового потенціалу органів управління бюджетом, інструменти, що застосовуються (наприклад способи збирання інформації для аналізу), стабільність бюджетної політики держави взагалі та місцевої бюджетної політики зокрема.
Можемо навести наступні основоположні принципи реформування бюджетного процесу на місцевому рівні в Україні:
 переважання стратегічних цілей та завдань розвитку територій над короткостроковими та технічними цілями та завданнями;
 відповідності видатків бюджетів на фінансування основних напрямів розвитку територій;
 забезпечення виконання за допомогою бюджету інноваційно-інвестиційних цілей та завдань розвитку сучасної економіки
 децентралізації управління фінансовими потоками на рівні місцевого самоврядування та зменшення частки зосередження усіх фінансових ресурсів в руках держави
 забезпечення недопущення фінансових зловживань в процесі формування, наповнення, використання місцевих бюджетів;
 забезпечення максимальної ефективності витрат одиниці бюджетних коштів;
 організації стратегічного, поточного контролю за дотриманням усіх бюджетних процедур на рівні територій та держави;
 формування ефективного нормативно-правового забезпечення та технічного забезпечення бюджетного процесу;
 прозорості, гласності бюджетного процесу та інформованості громадськості стосовно доходів та витрат бюджетних коштів.
Для розвитку будь-якої території необхідна розробка і реалізація відповідної стратегії управління її фінансовими ресурсами, яка дозволяє не тільки впровадити ідеї в реальність, але й знайти джерело фінансування, розробити ефективну методику управління фінансовими ресурсами, кадрами, інформацією, провести аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища, сформувати сприятливу суспільну думку тощо[2, c. 352].
Для удосконалення методології вироблення бюджетної політики слід налагодити застосування бюджетного прогнозування, планування, оподаткування, системи міжбюджетних відносин і зокрема міжбюджетних трансфертів, методів фінансового оздоровлення економіки територій.


Список використаних джерел
1. Кравченко В. І. Фінанси місцевих органів влади в Україні: основи теорії і практики. – К.: НДФІ, 1997. – 276 с.
2. Письменний В. В. Удосконалення процесу адміністрування податків // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: І Всеукр. наук.-практ. конференція молодих вчених. Тернопіль, 26–27 лютого 2004 р. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – С. 351–358.

Посилання: teza2

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
^