Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2012 » Брицька М. Видатки місцевих бюджетів – зарубіжний досвід
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
29-03-2012, 16:59

Брицька М. Видатки місцевих бюджетів – зарубіжний досвід

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2012

ЛНУ Імені Івана Франка ЕкфМ-61з 29.03.2012

Видатки місцевих бюджетів – зарубіжний досвід та українська практика

Анотація.У статті розкрито механізми формування та витрачання коштів місцевих бюджетів зарубіжних країн з можливою імплементації цього досвіду в Україні.
Ключові слова.Місцевий бюджет, доходи, податки, видатки, видатки розвитку.
Практика формування та використаннямісцевихбюджетів доводить неефективністьїхвикористання. До прикладу практика порушеньвиконаннямісцевихбюджетіввУкраїнідесмонструєзловживаннянезаконноївитратиресурсів, недостачікоштівматеріальнихціннностей, проведеннявитрат не за цільовимпризначенням та недоотриманняфінансовихресурсів. При цьомувикористання практики зарубіжнихкраїн у бюджетному процесі буде корисною для застосування в Україні.
Пробелмніпитаннябюджетування на місцевомурівнідосліджувались такими вітчизняниминауковцями: А. Ігудіним, О. Кириленком, В. Кравченком, І. Луніною, В. Опаріним, Д. Черніком, А. Шведовим, С. Юрієм та іншими. Належне місце у розробці цих проблем займають роботи західних вчених А.Вагнера, Р.Гнейста, Л.Штейна.
Надходження доходів до місцевих бюджетів деяких зарубіжних країн видно із табл. 1.
Таблиця 1
Надходження до місцевих бюджетів зарубіжних країн [2,c.293]
Країна Місцеві податки Збори і платежі Позики Інші надходження Трансферти
Австрія 15 19 8 23 35
Бельгія 32 5 13 10 40
Болгарія 1 10 2 9 78
Чехія 16 12 11 16 45
Данія 51 22 2 1 24
Фінляндія 34 11 3 21 31
ФРН 19 16 9 11 45
Угорщина 4 8 4 18 66
Італія 18 11 9 24 38
Латвія 6 1 0 25 68
Люксембург 31 29 3 - 37
Норвегія 42 16 7 2 33
Польща 21 7 0 12 60
Португалія 20 19 6 17 38
Словаччина 10 9 5 37 39
Іспанія 31 16 10 6 37
Швеція 61 8 1 11 19
Швейцарія 46 24 3 9 18

До Європейськихкраїнізнайвищимипоказникамимуніципальнихвитрат у ВВП належать: Швеція — 25,5 %, Данія — 19,9 %, Норвегія — 18,9 %, Угорщина — 19 %, Фінляндія — 18 %, Литва — 13,1 %. Понад 10 % ВВП перерозподіляються через муніципальнівитрати в Австрії, Латвії, Великобританії, Швейцарії. Близько 10 % — у Болгарії, Чехії, Німеччині, Люксембурзі. Є країни, де часткамуніципальнихвитрат у ВВП дуженизька. На Кіпрі вона становить 1,4 %, у Греції — 3,33 %, Румунії — 3,5 %, Туреччині — 2,41 %, у Португалії — 4,6 %. Показники, щохарактеризуютьрівеньмуніципальнихвитрат у сукупнихдержавнихвитратах, такождужерізноманітні. Найвищі вони в Норвегії — 60 %, у Литві — 58,8 %, в Угорщині — 53,7 %, у Швеції — 36 %, у Данії — 31,28 %. Найнижчіпоказники на Кіпрі — 4,1 %, у Греції — 5,6 %, у Португалії — 9,7 %. В Українічасткавидатківмісцевихбюджетів у зведеномубюджеті у 2000 р. становила 31 % [2,c.302].
Для більшостірозвинутихкраїн характерна множинністьмісцевихподатків.Серед них такі[1, c. 152]:
 групапрямихреальнихподатків: на нерухоме і рухомемайно, землю, з орендної плати, з власниківтранспортнихзасобів, подушний, промисловий, на професію, на мешканців, екологічний;
 групапрямихподатків на доходи: прибутковий, на прибутокпідприємств, ізспадщин і дарувань;
 непряміподатки на продаж: на роздрібний продаж, на продаж спиртнихнапоїв на розлив, на споживанняелектроенергії, газу.акцизи на бензин тютюн, спиртнінапої;
 збори і мита: збір на прибираннясміття та йоговивіз, на будівництвослужбовихбудинків, за паркування машин, за користуванняспортивними й оздоровчими закладами й установамикультури, за полювання і риболовлю, видовища, ізвласників собак, за видачурізнихліцензій і реєстраційнихпосвідчень, за участь у бігах, за відкриттяшинків і готелів: збори для компенсаціїзбільшеннявартостіземельноїділянкивнаслідокпроведеннязабудов та іншихробіттощо.
Найважливішими на місцевомурівні є насампередподатки на нерухомемайноюридичних і фізичнихосіб і на землю. Трохирід¬шестягуютьсямісцевінепряміподатки (у виглядіакцизів і податків на продаж) і місцевіподушніподатки.
Переймаючи практику зарубіжнихкраїнможназапропонуватипідсилити роль майновогооподаткування у місцевих бюджетах України, а саме – майна юридичних, фізичнихосіб, спадкування майна та предметирозкоші. Такождодатковими видами місцевихзборів, щоможутьзастосовуватись в Україні – є збір за утилізацію та переробкусміття, використаннякар’єрнихматеріалівтощо.
Позитивною є такожзарубіжна практика для України у частинірозподілумісцевихбюджетів на таківиди: поточнічиадміністративнібюджети та бюджетирозвитку, з розподіломокремихвидівдоходів та видатків по цих бюджетах окремо. При цьому у поточному бюджетівидаткиспрямовано на формуваннязахищених статей, таких як: утриманнявитратбюджетнихустанов, розвитоксоціальноїсфери, культури, освіти, охорониздоров’я, забезпеченняпершочерговихадміністративнихвидатків, сплатаборгівмісцевогосаморядування перед кредиторами.


Список використаних джерел
1. Бутурлакіна Т.О. Реформування міжбюджетних відносин в Україні// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка”-Ужгород, 2002. – Випуск 11. - С.151-154.
2. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб./ Ю.В.Пасічник. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К.: Знання-Прес, 2003. - 523 c.

Посилання: teza3

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^