Стратегічні орієнтири » Особливості економічного розвитку країн ЄС » Громовик А.І. Особливості економічного розвитку Португалії
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 3621
  • Автор: tusya.grom
  • Дата: 2-04-2012, 09:15
 (голосов: 0)
2-04-2012, 09:15

Громовик А.І. Особливості економічного розвитку Португалії

Категорія: Особливості економічного розвитку країн ЄС

Громовик А.І.2012
МВВ-34
Особливості економічного розвитку Португалії


Зміст
• Вступ
• Частина №1: Оцінка основних макроекономічних показників
• Частина №2: Вплив економічних показників на економічний добробут та зростання
• Частина №3: Висновки
• Використані джерела

Вступ
Португальська Республіка (Republic Potruguesa) розташована на західному узбережжі Іберійського напівострова. В її склад входять Азорські острови і Мадейра.
Вступ країни в Европейський Союз прискорив її еволюцію, хоч за своїм потенціалом і ВНП, який припадає на одного мешканця, вона поступається решті країн Західної Європи. Частка промисловості у ВПН 32%, сільського господарства 6,7%. Розвинений туризм, щорічно прибуває понад 10 млн. туристів. Португалія експортує продукцію легкої і харчової промисловості, корок, кораблі, хімічну продукцію тощо. З початку 2010 року міжнародні експерти розглядають Португалію як можливого кандидата на повторення так званого «грецького сценарію», внаслідок досить негативних показників стану державних фінансів. Зокрема, дефіцит державного бюджету у 2009 р. сягнув 9,4 % ВВП, а державний борг (в сумі 128 млрд. євро) – 76,6 % ВВП. На цьому фоні негативний вплив на розвиток економічної активності мала дефляція (в розмірі 0,9%) та високий рівень безробіття ( 9,8%), що призвело до падіння ВВП на 2,6 % (до 168 млрд. євро).
Соціально-економічна ситуація почала набирати політичної гостроти після того, як 4 лютого 2010 року в найбільших містах Португалії відбувся загальнонаціональний страйк працівників державного сектору з вимогою підвищення заробітної плати.
За вісім місяців поточного року в країні збанкрутілі 3530 компаній, що на 51% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Кожного дня в середньому 310 осіб втрачали роботу, а рівень безробіття в серпні сягнув 10,8%. Продовжувалося також погіршення загальної фінансової ситуації. За даними Банку Португалії, протягом першої половини поточного року пересічні португальці не змогли вчасно повернути банківські кредити на суму в 4,1 млрд. євро. Ще 5,5 млрд. євро (4,7% усіх кредитів) не повернули корпоративні позичальники.
На цьому тлі уряд країни прийняв рішення повернутися до запровадження жорстких заходів економії державних коштів.
Частина №1
На даному етапі дослідження буде проаналізовано динаміку основних показників економічного розвитку Португалії починаючи щонайраніше від 1980 року. Для дослідження було обрано річні показники, завдяки котрим можемо проаналізувати вплив світових криз та економічних процесів загалом на економічний розвиток даної країни. Отже, графіки динаміки окремих показників економічного розвитку матимуть наступний вигляд:
1) Валовий внутрішній продукт (GDP):

Дивлячись на даний графік яскраво видно збільшення ВВП після 1986 року, року вступу Португалії до ЄС. У 1992 році спостерігаємо значне падіння, котре проте не тривало довго і з 1994 до 200-их років ВВП було хоч і не дуже високим, проте стабільним. Наступна різка зміна в розмірах ВВП відбулась у 2002 році. Таке різке падіння було зумовлено світової рецесією. Найбільший свій спад ВВП Португалії пережив у 2009 році, в результаті світової економічної кризи.
2) Валовий внутрішній продукт на душу населення (у доларах США):

Попри скачки у реальному ВВП, ВВП на душу населення починаючи із 1986 року невпинно зростав до того ж таки кризового 2009 року, де ВВП на душу населення і зменшився, хоч і не значною мірою.
3) Рівень безробіття (у відсотках від усієї робочої сили):

Як і динаміка двох попередніх показників, так і динаміка безробіття до 1986 року і після нього різниться. Зі вступом в ЄС економічна ситуація покращилась в цілому тому і безробіття як бачимо скоротилось. Спостерігаються також скачки у 1992, 2002 та 2009, що теж було зумовлене відповідними кризовими явищами.
4) Державний борг:
З 1986 року спостерігаємо стабільне збільшення державного боргу Португалії, відповідно і з 2002 року, бачимо збільшення його. Після кризового 2009 року бачимо різкий скачок у показниках, адже для виходу із кризи Португалії як і іншим державам знадобилась значна підтримка.

Anastasiya
5) Відсоткова ставка:

Скачки відсоткової ставки є дуже значними. Якщо у 1986 році відбулося значне зменшення відсоткової ставки, то у 1992 році відбулось значне підвищення. З 2000 знову спостерігається спад, пов’язаний з кризовими явищами.
6) Інфляція:

Значною інфляцією Португалія відзначалась до 1986 року, опісля – інфляція як бачимо впевнено рухається на спад з незначними скачками у 1990-х роках , 2002 та 2009.

Частина №2
Наступна, друга частина роботи передбачає дослідження впливу певних макроекономічних показників на економічне зростання та добробут населення в державі в цілому, тобто на ВВП Португалії.
Валовий внутрішній продукт є одним із найважливіших показників розвитку економіки, який характеризує кінцевий результат виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів у сфері матеріального і нематеріального виробництва. ВВП на душу населення показує реальний рівень життя населення. Португалія, хоч і вступила до ЄС вже досить давно, рівень її економічного добробуту залишає бажати кращого.
Окрім найбільш важливих для оцінки економічного стану держави показників, описаних у попередній частині роботи, доцільно також розглянути такі показники як: чистий експорт, державні видатки, споживчі видатки та інвестиції.

Графіки показують динаміку чистого експорту в Португалії протягом досліджуваного періоду та динаміку споживчих видатків. Як можна бачити з першого графіку – динаміки експорту, в економіці Португалії переважає імпорт продукції, а саме енергоносіїв та сировини для ряду галузей промисловості і продовольства, машини і транспорт, нафтопродукти, текстиль та продовольство. Географія імпорту: країни ЄС - 76% (Іспанія - 24%, Німеччина - 15%, Франція - 11%, Італія - 8%, Великобританія - 7%, Нідерланди - 5%), США - 3%, Японія - 2%.
Щодо експорту, то експортує Португалія текстиль, одяг, взуття, лісоматеріали, судна, енергоустаткування та хімічні продукти, машини, продукцію хімічної і целюлозно-паперової промисловості, шкіряні вироби. Географія експорту: країни ЄС - 81% (Німеччина - 20%, Іспанія - 15%, Франція - 14%, Великобританія - 12%, Нідерланди - 5%, Бельгія-Люксембург - 5%, Італія - 4%), США - 5%.
Також на мою думку доцільним буде зобразити державні видатки та прямі іноземні інвестиції на одному графіку для порівняння.
Щодо інвестицій то фонди ЄС інвестують майже у всі галузі промисловості Португалії, зокрема у сільське господарство, транспортну інфраструктуру та інші виробничі сфери. Дивлячись на графік бачимо, що видатки значно перевищують інвестиції, що очевидно не є позитивним фактором. На даному етапі Португалія усіма силами намагається скорочувати державні видатки, щоб уникнути долі Греції.
Для оцінки впливу перелічених економічних чинників на добробут Португалії та її населення, тобто на ВВП, було сформульовано залежність між ВВП та показниками двома способами. Перший з них, базується на Кейнсіанській моделі і передбачає дослідження залежності ВВП від таких макроекономічних показників як: споживчі , інвестиційні, та державні видатки а також показники чистого експорту. З наступної таблиці та записаних у ній результатів, а саме значення R-squared:0,05, бачимо, що залежність ВВП від протестованих показників не дуже висока проте наявна.
Anastasiya
Модель№1:

Sample: 1980 2011
Included observations: 32
GDP=C(1)+C(2)*CONSUMPTION+C(3)*EXPENSE+C(4)*EXPORT
+C(5)*INVESTMENT


Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.


C(1) 4.177799 6.614522 0.631610 0.5330
C(2) 0.212617 0.199653 1.064931 0.2963
C(3) -0.061015 0.155919 -0.391325 0.6986
C(4) 0.006890 0.175376 0.039285 0.9690
C(5) 0.099927 0.400510 0.249501 0.8049


R-squared 0.045027 Mean dependent var 2.390625
Adjusted R-squared -0.096451 S.D. dependent var 2.513494
S.E. of regression 2.631918 Akaike info criterion 4.915904
Sum squared resid 187.0288 Schwarz criterion 5.144925
Log likelihood -73.65446 Durbin-Watson stat 0.879817


DependentVariable: GDP

Протестуємо іншу модель, у якій припустимо залежність ВВП від таких показників як: безробіття, інфляція та зовнішній борг. З даної моделі бачимо, що зв’язок між ВВП та вище перекисленими показниками є сильніший, ніж у попередньому випадку. R-squared становить 0,23, що перевищує попередні результат.

Модель №2

Sample: 1980 2011
Included observations: 32
GDP=C(1)+C(2)*GOVERNMENT_DEBT+C(3)*INFLATION+C(4)
*UNEMPLOYMENT


Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.


C(1) 14.73261 4.746679 3.103772 0.0043
C(2) -0.157404 0.078366 -2.008584 0.0543
C(3) 0.023681 0.054698 0.432950 0.6684
C(4) -0.262429 0.286213 -0.916899 0.3670


R-squared 0.231323 Mean dependent var 2.390625
Adjusted R-squared 0.838965 S.D. dependent var 2.513494
S.E. of regression 2.318737 Akaike info criterion 2.636391
Sum squared resid 150.5432 Schwarz criterion 2.819608
Log likelihood -70.18226 Durbin-Watson stat 0.821338Висновки:

З початку 2010 року міжнародні експерти розглядають Португалію як можливого кандидата на повторення так званого «грецького сценарію», внаслідок досить негативних показників стану державних фінансів. Зокрема, дефіцит державного бюджету у 2009 р. сягнув 9,4 % ВВП, а державний борг (в сумі 128 млрд. євро) – 76,6 % ВВП. На цьому фоні негативний вплив на розвиток економічної активності мала дефляція (в розмірі 0,9%) та високий рівень безробіття ( 9,8%), що призвело до падіння ВВП на 2,6 % (до 168 млрд. євро).
В епоху колоніальних завоювань у ХV-ХVІ століттях Португалія була найзаможнішою країною світу. Але, оскільки це багатство не витрачалося на розвиток промисловості і налагодження торговельних зв'язків, до ХІХ-ХХ століть Португалія стала однією з найбідніших європейських держав. Після революції 1974 р. національна економіка була переорієнтована від африканського ринку (йдеться насамперед про колоніальні володіння) до європейського. З 1986 року, коли Португалія вступила в ЄС, становище в країні дещо покращилося.
Втім, реальний розвиток економіки Португалії наступного року значною мірою залежатиме від того, чи зможе уряд скоротити бюджетний дефіцит і впоратися з обслуговуванням державного зовнішнього боргу. Наразі, міністр фінансів Португалії заявив, що уряд не планує звертатися за фінансовою допомогою ЄС або інших міжнародних організацій . Однак, він визнав «небезпеку фінансової інфекції», з чого фінансові аналітики зробили висновок: «Португалія не хоче просити допомогу, але не виключає її необхідність». Такий песимізм ґрунтується на тому, що бюджетний дефіцит Португалії продовжує зростати (за 9 місяців - на 2,3 % у порівняні з аналогічним періодом минулого року), в той час, як, в Іспанії він знизився на 40%, а в Греції – на 30%. Крім того, Португалія має найгірший стан поточного платіжного балансу серед країн єврозони: він перевищує позначку у 12 відсотків, в той час, як середній показник для цієї групи країн складає всього 1 відсоток.
Експерти Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) в прогнозах щодо розвитку соціально-економічної ситуації в Португалії на наступний рік менш оптимістичні, у порівняні з урядовими експертами: якщо уряд розраховує на помірковане економічне зростання на рівні 0,2 %, то експерти ОЕСР передбачають падіння ВВП на 0,2 %. Прогноз Міжнародного валютного фонду (МВФ) також вказує на те, що наступного року в економіці Португалії відбуватиметься стагнація. При цьому, за оцінками міжнародних експертів, безробіття в країні продовжить зростати до 10,9% (МВФ) або, навіть, до 11,4 % (ОЕСР), в той час, як при розрахунку положень бюджету на 2011 рік уряд керувався показником 10,8 %. Це - достатньо високий показник, якщо врахувати, що для 16 країн єврозони середній рівень безробіття прогнозується на рівні 9, 6 %, а в цілому для країн ОЕСР – 8,1 %. Що стосується інфляції, то її рівень в 2011 році експерти МВФ оцінюють на рівні 1,2%.
Проаналізувавши дві моделі, можна зробити висновок, що перша, Кейнсіанська модель не відображає впливу незалежних чинників на залежну змінні в тій мірі, в якій відображає друга модель. Результат очевидний: у другій моделі показник Аdjusted R-squared становить приблизно 0,83, а це означає що майже 83 відсокти зміни ВВП пояснюються переліченими і оціненими чинниками, а саме - безробіття, інфляція та зовнішній борг, що є досить логічним. Неправильно було б говорити, що чинники, використані в першій моделі зовсім не впливають на зміну ВВП. Показники споживчих, інвестиційних, та державних видатків а також показники чистого експорту беззаперечно впливають на ВВП, але не в такій мірі як попередньо-перечислені показники.

Список використаних джерел

1)http://data.worldbank.org/indicator
2)http://knoema.com/vtbvfsb#Netherlands
3) http://bigreferat.com/ukr/bigreferat3787.html
4)http://www.bportugal.pt
Додатки:

Посилання: Португалія

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^