Стратегічні орієнтири » Особливості економічного розвитку країн ЄС » Ковалишин С.В. Особливості економічного розвитку Польщі
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
2-04-2012, 23:49

Ковалишин С.В. Особливості економічного розвитку Польщі

Категорія: Особливості економічного розвитку країн ЄС

ЗМІСТ

• Вступ
• Аналіз динаміки макроекономічних показників Польщі після Другої світової війни
• Вплив макроекономічних показників на економічне зростання і добробут Польщі.
• Висновки
• Додатки
• ЛітератураВступ
Польща — індустріально-аграрна країна. Основні галузі промисловості: машинобудування, металургійна, гірнича (вугільна, сірчана та ін.), хімічна, кораблебудування, харчова, текстильна та легка промисловість. Транспорт: залізничний, автомобільний, морський, трубопровідний, повітряний. Головні морські порти — Щецин, Свіноуйсьце, Гданськ, Гдиня. У 1997 було перевезено 386 млн. т вантажів, з них залізницями 224 млн., автомобільним транспортом — 96 млн., трубопровідним — 34 млн., морським — 24 млн., річковим — 8 млн. т.
За даними [Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation, U.S.A. 2001]: ВВП — $ 149,8 млрд. Темп зростання ВВП — 4,8 %. ВВП на душу населення — $3877. Прямі закордонні інвестиції — $ 3,9 млрд. Імпорт (нафта і нафтопродукти, прокат чорних металів і сталь, залізняк, металообробні станки, пшениця, бавовна) — $ 34,3 млрд. (г.ч. Німеччина — 19,0 %; Італія — 7,9 %; Франція — 6,5 %; Росія — 5,4 %; Великобританія — 4,7 %). Експорт (палива, сировина і напівфабрикати, станки і машини, промислове і транспортне обладнання, одяг і господарські товари) — $ 28,6 млрд. (г.ч. Німеччина — 36,0 %; Італія — 5,8 %; Росія — 5,6 %; Нідерланди — 4,7 %; Франція — 4,6 %).


Аналіз динаміки макроекономічних показників Польщі після Другої світової війни
Внаслідок Другої світової війни Польща втратила майже 40 % національних надбань понад 6 млн. чол. населення. З кінця 1940-х до кінця 1980-х років польська економіка була організована за радянською моделлю, що характеризується централізованим плануванням і державною власністю на засоби виробництва. Економічне зростання в перші після Другої світової війни роки, незважаючи на значне виснаження ресурсів, відбувалося прискореними темпами. У 1960-х роках щорічний приріст національного прибутку становив 6,2 %, на початку 1970-х — 8,1 %. Уряд обмежував індивідуальне споживання, щоб підтримати високий рівень капіталовкладень. На відміну від Радянського Союзу та інших Східної Європи, в Польщі не було проведено загальної колективізації. Сільське господарство було основним джерелом засобів для існування для 35 % населення. Поступово зросло значення обробної і добувної промисловості, і в кінці 1970-х років на ці галузі припадало 50 % національного прибутку країни і 1/3 всіх робочих місць.
У 1950—1967 частка зайнятих в державній промисловості зросла на 93 % частково за рахунок передачі їй підприємств приватного сектора, що збереглися після націоналізації. У 1970—1980 зайнятість у промисловості збільшилася на 15 %. Великі капіталовкладення в післявоєнні роки сприяли розвитку металургії, машинобудування, суднобудування і хімічної промисловості. У 1990—1991 зайнятість в приватному секторі промисловості збільшилася майже на 25 %. Польська промисловість дуже диверсифікована і географічно досить рівномірно розміщена, хоч існують райони значної концентрації підприємств її провідних галузей. Провідні галузі виробляють продукти харчування, текстиль, вугілля, машини і обладнання. У Катовіцькому воєводстві (Верхня Сілезія) локалізовано біля 20 % всіх працюючих в промисловості країни; тут зосереджені підприємства вугільної промисловості і чорної металургії. Це також головний район кольорової металургії, машинобудування і виробництва металоконструкцій і інших металоємних виробів. У Лодзі і її оточенні знаходиться майже 42 % всіх зайнятих в текстильній промисловості. Біля 30 % зайнятих в електротехнічній промисловості сконцентровано в Варшаві і її околицях. Гданськ і Щецин — великі центри суднобудування. Підприємства хімічної промисловості більш розосередилися по території країни, хоч значна їх частина знаходиться в Катовіцькому воєводстві.
Після 1978, особливо в 1980—1981, економічна і соціально-політична криза викликала різкий спад виробництва. Середньорічне його зниження в 1978—1981 становило 6,5 %. У 1980-х роках наступив застій, а в 1990 ВВП різко скоротився (на 11,6 %) за рахунок спаду випуску промислової продукції на 22 %. У всіх інших секторах економіки в 1990 відбулося зменшення обсягу виробництва — від 14,5 % в будівництві до 0,4 % в сфері послуг. У 1991 ВВП скоротився на 7,4 %. У лютому 1992 обсяг промислового виробництва знизився на 41 % в порівнянні з його середнім обсягом в 1989.
У таблиці 1 представлені основні економічні показники Польської Республіки за 2005 -2006 рр.. Як видно з таблиці 1 обсяг валового внутрішнього продукту Польщі в 2006 р . збільшився на 36812 млн. дол (12,11%). Дохід на душу населення склав 8,93 тис. дол, що на 12,19% (0,97 тис. дол) більше, ніж у 2005 р . Це сталося через збільшення обсягів експорту та імпорту.
Частка експорту у ВВП, перерахованого в долари за середньорічним валютним курсом зросла на 23,44% і склала 110191,00 млн. дол (89270,16 млн. дол - в 2005 р .), Причому частка імпорту зросла в більшій мірі - на 25,50% і склав 126281,68 млн. дол (100623,50 млн. дол - в 2005 р .)
До позитивних факторів розвитку економіки Польщі в 2006 р . можна віднести підвищення рівня економічно активного населення на 3,39%, але в той же час рівень безробіття в Польщі виріс на 3,97% - це негативний фактор.
таблиця 1
Основні економічні показники Республіки Польща за 2005 - 2006 рр..
Показник Од. ізм. 2005 р . 2006 р . Зміна у% до 2005 р .
Валовий внутрішній продукт
- Всього млн. дол 303942,00 340754,00 12,11
- На душу населення тис. дол 7,96 8,93 12,19
Обсяг експорту
- Всього млн. дол 89270,16 110191,00 23,44
- На душу населення тис. дол 2,33 2,88 23,61
- У% до ВВП % 29,37 32,34
Обсяг імпорту
- Всього млн. дол 100623,50 126281,68 25,50
- На душу населення тис. дол 2,64 3,31 25,38
- У% до ВВП % 33,11 37,06
Чисельність населення тис. чол. 38161,00 38123,00 -0,10
Економічно активне населення тис. чол. 17162,00 17744,00 3,39
- Зайнятих в економіці тис. чол. 14116,00 14577,00 3,27
- Безробітних тис. чол. 3046,00 3167,00 3,97
Обмінний курс (середній за період) злотий / дол. 3,23 3,12 -3,41

таблиця 2.
Товарна структура експорту та імпорту Польської Республіки
Показник ІМПОРТ
(%)
2005 р . 2006 р .
Всього 100,00 100,00
в тому числі:
- Продовольчі товари і с / х., Сировина 29,90 20,40
- Паливо, сировину і матеріали 33,50 35,20
- Машини, обладнання та транспортні засоби 27,10 32,40
- Промислові споживчі товари 5,80 6,20
- Інше 3,70 5,80
Показник ЕКСПОРТ
(%)
2005 р . 2006 р .
Всього 100,00 100,00
в тому числі:
- Продовольчі товари і с / х., Сировина 21,50 15,20
- Паливо, сировину і матеріали 35,40 29,60
- Машини, обладнання та транспортні засоби 28,30 36,70
- Промислові споживчі товари 10,10 14,20
- Інше 4,70 4,30

Аналізуючи дану таблицю, ми чітко бачимо, що найбільшу питому вагу експорту Польщі становлять машини, обладнання та транспортні засоби ( 2005 р . - 28,30%, 2006 р . - 36,70%) - це найперспективніша категорія товарів на світовому ринку, завжди затребуваний. Помітно знизився обсяг експорту палива з 35,40% у 2005 р . до 29,60% і продовольчих товарів з 21,50% до 15,20%.
У найближчому майбутньому в структурі експорту та імпорту Польщі, не очікується істотних змін. Як і раніше основу польської економіки складуть машини, обладнання, нафта, газ, продовольчі товари і с / г сировину.
У таблиці 3 представлені показники імпорту і експорту Польської Республіки з основними торговими партнерами (в основному країни західної Європи).
Основним торговим партнером Польщі з експорту є Німеччина і з кожним роком обсяг експорту між ними збільшуватися. Так, в 2005 р . він склав 25 234,75 млн. дол, а в 2006 р . зріс на 17,70% і склав 29 701,30 млн. дол Динаміка товарообігу показує, що потенціал розвитку співробітництва між Польською Республікою та Німеччиною продовжує збільшуватися
Структура торгівлі Польщі з Німеччиною стабільна протягом останніх років. Основу експорту Польщі становлять товари паливно-сировинної групи - нафта і природний газ, і ряд сировинних товарів і напівфабрикатів.
Найбільший обсяг імпорту Польщі доводитися з Німеччини (30 144,50 млн. дол), Російської Федерації (12 145,00 млн. дол), а так же Італії, Китаю і Франції.
Торгово-економічні відносини Польщі з Росією в 2005 - 2006 рр.. були досить стабільними. Цьому сприяє сприятливий політичний клімат, який встановився між двома країнами.
Основне місце в експорті Польщі до Росії займає паливно-сировинні товари і напівфабрикати, обладнання - хімічне, металообробне, поліграфічне, текстильне, а також прилади.

Вплив макроекономічних показників на економічне зростання і добробут Польщі.
Кейнсіанська модель передбачає дослідження залежності ВВП від таких макроекономічних показників як: споживчі , інвестиційні, та державні видатки а також показники чистого експорту. У моделі1, а саме значення R-squared:0,03, бачимо, що існує залежність ВВП від протестованих показників, проте не дуже висока.
Модель1:

Sample: 1990 2011
Included observations: 23
GDP=C(1)+C(2)*INVESTMENT +C(3)*EXPORT +C(4)*EXPENSE
+C(5)*CONSUMPTION

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 5.345823 7.836092 0.749368 0.6477
C(2) 0.087929 0.358960 0.364907 0.9185
C(3) 0.009880 0.353847 0.034678 0.8960
C(4) -0.389568 0.213376 -0.497564 0.7830
C(5) 0.340375 0.288408 1.080998 0.3709


R-squared 0.036088 Mean dependent var 2.270736
Adjusted R-squared -0.085491 S.D. dependent var 2.749543
S.E. of regression 2.656032 Akaike info criterion 4.859355
Sum squared resid 193.0437 Schwarz criterion 5.285648
Log likelihood -81.87209 Durbin-Watson stat 0.893456
Протестуємо іншу модель, де залежність ВВП від таких показників як: інфляція та безробіття, зовнішній борг. У моделі2 бачимо, що зв’язок між ВВП та вищевказаними показниками є більшим, ніж у попередній моделі1. R-squared становить 0,31, що перевищує попередні результат.

Модель2

Sample: 1990 2011
Included observations: 23
GDP=C(1)+C(2)*UNEMPLOYMENT +C(3)*INFLATION+C(4)
*GOVERNMENT_DEBT

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 8.498363 5.849654 4.893675 0.0745
C(2) -0.349585 0.948755 -0.894509 0.5689
C(3) 0.043956 0.284560 0.493856 0.5903
C(4) -0.283495 0.298534 -1.837465 0.0730

R-squared 0.310958 Mean dependent var 2.450932
Adjusted R-squared 0.913903 S.D. dependent var 2.736846
S.E. of regression 2.854739 Akaike info criterion 2.735098
Sum squared resid 176.2874 Schwarz criterion 2.918326
Log likelihood -65.28990 Durbin-Watson stat 0.934056

Висновки
Тенденції розвитку польської економіки в останні роки зазнають сильного впливу змін внутрішньополітичної кон’юнктури, а також уповільнення господарської динаміки в Європейському Союзі, на який припадає більше 70% зовнішньоторговельного обігу країни.
Хоча темпи економічного росту в РП в останні роки перевищують динаміку індустріально розвинених держав ЄС, польська економіка має цілий комплекс досить серйозних проблем. До останніх відноситься, у тому числі, значне відставання від індустріально розвинених країн за рівнем конкурентноздатності. Так, продуктивність праці в Польщі наразі становить лише близько 50% від відповідного показника в західноєвропейських державах. Іншою дуже істотною проблемою останнім часом стала заборгованість Польщі, що різко збільшилася, а також надмірно великий дефіцит платіжного балансу, який є одним з найвищих серед посткомуністичних країн Центрально-Східної Європи. Слід зазначити також затягування в Польщі багатьох давно назрілих реформ, насамперед в області соціального забезпечення й охорони здоров’я. Також аналізуючи дві моделі, можна зробити висновок, що модель1 (Кейнсіанська модель) не відображає впливу незалежних чинників на залежну змінні, на відміну від того, що в Модель2 вплив чинників набагато більший. Результат очевидний: у Модель2 показник Аdjusted R-squared становить приблизно 0,91, а це означає що майже 91 відсоток зміни ВВП пояснюються переліченими чинниками: безробіття, інфляція та зовнішній борг. Звісно ж чинники, використані в Модель1 в деякій мірі також впливають на зміну ВВП.

Література:

1. www.mi.gov.pl.;
2. www.mps.gov.pl.;
3. www.stat.gov.pl.;
4. www.kig.pl.;
5. www.rcss.gov.pl.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
^