Стратегічні орієнтири » Особливості економічного розвитку країн ЄС » Коман Я. Особливості економічного розвитку Бельгії
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2654
  • Автор: Yarynka
  • Дата: 3-04-2012, 23:08
 (голосов: 0)
3-04-2012, 23:08

Коман Я. Особливості економічного розвитку Бельгії

Категорія: Особливості економічного розвитку країн ЄС

Зміст
Вступ
1.Аналіз динаміки показників ВВП,росту ВВП,інфляції,процентної ставки,державного боргу Бельгії з 1980 до 2009 років.
2.Тест впливу на економічне зростання і добробут особистих видатків на споживання,інвестиційних видатків, урядових закупівель товарів та послуг, експорту та імпорту(Кейнісіанська модель). Вплив інших макроекономічних показників на ВВП Бельгії.
Висновки
Додатки


Вступ
Бельгія - високорозвинена індустріальна країна з інтенсивним сільським господарством (близько 40% промислової продукції експортується).
Сучасна економіка приватного підприємництва сформувалася в Бельгії завдяки центральному географічному положенню країни, високо розвинутої транспортної мережі і диверсифікованої промислової та торговельної базі. Промисловість сконцентрована в основному в густонаселеній Фламандської зоні на півночі (фламандський діамант / Flemish diamond), навколо Брюсселя і в двох найбільших містах Валлонії: Льєжі і Шарлеруа (Sillon industriel). Маючи невелику кількість корисних копалин, Бельгія повинна імпортувати значну кількість сирих матеріалів і експортувати великий обсяг промислових виробів, роблячи тим самим економіку залежною від ситуації на світових ринках. Близько 3/4 торгівлі Бельгії припадає на країни ЄС.
У даній роботі буде здійснений аналіз макроекономічних показників ,а також їх вплив на економічне зростання та добробут Бельгії. А саме: доведення впливу на ВВП особистих видатків на споживання,інвестиційних видатків, урядових закупівель товарів та послуг, експорту та імпорту(Кейнісіанська модель). Вплив макроекономічних показників на ВВП Бельгії, таких як – інфляція споживчих цін, реальна процентна ставка, центральний державний борг.
1.Аналіз динаміки показників ВВП,росту ВВП,інфляції,процентної ставки,державного боргу Бельгії з 1980 до 2009 років.
Величина ВВП в доларах США, що припадає на душу населення (на основі розрахунків ВВП з урахуванням паритету купівельної спроможності).
Максимальне значення - 47,341(2008 рік)
Мінімальне значення – 8,356(1984 рік)


Показники інфляції споживчих цін (% річних)
Максимальне значення – 8,7(1982 рік)
Мінімальне значення - -0,1(2009 рік)


Реальна процентна ставка (%)
Максимальне значення – 12,2(1981 рік)
Мінімальне значення – 4,3(2005 рік)


Центральний державний борг, всього (% від ВВП)
Максимальне значення – 124,7(1995 рік)
Мінімальне значення – 82,5(2007 рік)


Зростання ВВП (% річних)
Максимальне значення – 4,7(1998 рік)
Мінімальне значення – -2,8(2009 рік)
На початку 1980-х Бельгія вступила у важкий період перебудови, викликаний занепадом попиту на традиційну продукцію, погіршила економічну продуктивність. В результаті рецесія з 1980-1982 рр.. стрясла Бельгію дощенту. Витрати на соціальне забезпечення зросли, підвищилися персональні заборгованості, дефіцит державного бюджету зріс до 13% ВВП і державний борг швидко виріс.

Проти кризових явищ в економіці в 1982 році правоцентристська урядова коаліція прем'єр-міністра Мартенса сформулювала програму відновлення економіки, що сприяла зростанню експорту за допомогою збільшення конкурентоспроможності бельгійської промисловості на експорт за допомогою 8,5% девальвації. Економічне зростання збільшився з 2% в 1984 р. до максимуму в 4% в 1989 р. У травні 1990 року уряд взаємопов'язав бельгійський франк з німецькою маркою, головним чином уважно стежачи за німецької процентною ставкою. Згодом, коли німецька процентна ставка зросла після 1990 р., бельгійська ставка теж зросла, і це сприяло зниженню темпів економічного розвитку.

В 1992-1993 рр.. бельгійська економіка постраждала від гіршої рецесії з часів Другої світової війни, з реальним скороченням ВВП на 1,7% в 1993 році.

Ситуація виправилася в 1993, з реальним зростанням ВВП в 2,2% в річному обчисленні в порівнянні з 2% зростання, відміченими в 1998 р. Інвестиції бізнесу (до 4,0% в реальному виразі) та експорт (до 4,4%) забезпечили поштовх економіці Бельгії. Індивідуальне споживання, стримуване слабким довірою споживачів і незмінною реальною заробітною платою, зросла на 1% в реальному виразі, а сукупне споживання виросло на 0,9%.
Державний борг Бельгії зменшився з 127% ВВП в 1996 р. до 122% ВВП в 1998 р. і в 2006 склав 87,7% ВВП, так як бельгійський уряд намагається контролювати свої витрати, щоб привести показники в більшу відповідність з іншими промислово розвиненими країнами . Бельгія стала країною, що заснували Європейський Економічний і Валютний союз (ЕВС) в Січні 1999 р. «Діоксинова криза», що почалась в червні 1999 з відкриттям вмісту речовин, що викликали рак, в їжі худоби, викликав серйозну стурбованість продовольчої промисловості Бельгії як усередині країни, так і на міжнародному рівні. Ця криза знизила зростання ВВП, з очікуванням виправлення ситуації в 2000 р. ВВП за паритетом купівельної спроможності в 2009 р. складає 381 400 000 000 доларів США.
2.Тест впливу на економічне зростання і добробут особистих видатків на споживання,інвестиційних видатків, урядових закупівель товарів та послуг, експорту та імпорту(Кейнісіанська модель). Вплив інших макроекономічних показників на ВВП Бельгії.

Вплив на економічне зростання особистих видатків на споживання,інвестиційних видатків, урядових закупівель товарів та послуг, експорту та імпорту(Кейнісіанська модель).

Вплив центрального державного боргу на економічне зростання

Вплив інфляції на економічне зростання

Вплив відсоткової ставки на економічне зростання

Вплив безробіття на економічне зростання

Вплив на економічне зростання відсоткової ставки,інфляції,безробіття та центрального державного боргуВисновки
У першій частині роботи був проведений аналіз динаміки показників ВВП,росту ВВП,інфляції,процентної ставки,державного боргу Бельгії з 1980 до 2009 років.
Зважаючи на те, що з 1980-х років Бельгія переживала складний етап перебудови після занепаду попиту на традиційну продукцію, рецесію 1980-1982 років. Це власне й стало причиною спаду економічного процвітання країни. Були створені певні програми відновлення, що й допомогли реабілітувати економіку країни. Але в 1992-1993 рр.. бельгійська економіка постраждала від гіршої рецесії з часів Другої світової війни. З 1993 року всі макроекономічні показники вирівнялись і країна знову почала стабільно розвиватись.
З 2007 року і до сьогодні в країні існують певні нестабільності, спричинені економічними та етнолінгвістичними суперечностями.
Одразу після проголошення незалежності Бельгії були закладені передумови протиріч між Фландрією та Валлонією, які після Другої світової війни перетворилися на потужний дестабілізуючий фактор. З перших років існування Бельгії провідну роль в її розвитку відігравала франкомовна Валлонія, економіка якої була ядром промислової революції. Валлонія була лідером у видобутку вугілля, виробництві сталі, будівництві залізниць. Нідерландомовна Фландрія натомість була допоміжним елементом в економічній системі Бельгії: її порти використовувалися для експорту продукції валлонської промисловості, а сама вона залишалася аграрним регіоном. В цих умовах було закономірним те, що єдиною державною мовою залишалася французька.
Сьогодні Фландрія інвестує у власний «Фонд майбутнього», спрямований на фінансування нових проектів, які вона сподівається реалізувати в результаті реформи федерації. Головна мета фламандської громади - регіоналізація ринку праці та зміни податкового законодавства: збільшення частки податків, які спрямовуються у місцевий бюджет і скорочення фінансування Брюсселя та дотаційної Валлонії. За підрахунками експертів, ці реформи принесуть Фландрії від 360 до 500 млн доларів. Виступаючи в якості донора для Валлонії і Брюсселя, Фландрія природним чином домагається і політичного домінування на федеральному рівні.
У другій частині роботи був проведений аналіз впливу на економічне зростання і добробут населення різних економічних показників.
Зокрема,був проаналізований вплив на економічне зростання Бельгії зміни обсягів державних видатків, інвестиційних видатків, споживчих видатків та чистого експорту (кейнсіанська модель), а також були розглянуті альтернативні моделі, зокрема впив на економічне зростання таких чинників, як інфляція, безробіття, державний борг та відсоткова ставка.
Проаналізувавши дані, можна зробити висновок, що кейнсіансьа модель для аналізу факторів впливу на економічне зростання країни є найоптимальнішою. У цій моделі критерії Акайке і Шварцає найнижчими. R-squared, який показує рівень впливу незалежних змінних на залежну cтановить 0,915677.
Цей показник свідчить про те, що 91,56% зміни ВВП пояснюється рівнянням регресії. Але оскільки використовується регресія багатьох змінних, то потрібно згадати про скоригований коефіцієнт детермінації (Adjusted r-squared), який становить 0,849015. Хоча він і є нижчим, ніж R-squared , проте все ще залишається достатньо високим.
Моделі з лише однією незалежною змінною значно поступаються попередній моделі, оскільки коефіцієнт Акайке та Шварца у них значно вищий, а також значення коефіцієнту детермінації є низьким. Це пояснюється невеликою кількістю даних, що і збільшує похибку.
Проаналізувавши модель з багатьма змінними, у якій незалежними змінними були показники інфляції, безробіття, державного боргу та відсоткової ставки. Ця модель дещо поступається кейнсіанській моделі, оскільки у ній критерій Акайке і Шварца є вищим, а значення коефіцієнту детермінації становить лише 0,413554. Це означає, що лише 41% зміни ВВП пояснюється рівнянням регресії.

Додатки
Часові ряди даних що використовувались у дослідженні

Посилання: Бельгія

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^