Стратегічні орієнтири » Особливості економічного розвитку країн ЄС » Сидор І. Особливості економічного розвитку Великобританії
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 4572
  • Автор: Iryna Sydor
  • Дата: 3-04-2012, 23:48
 (голосов: 1)
3-04-2012, 23:48

Сидор І. Особливості економічного розвитку Великобританії

Категорія: Особливості економічного розвитку країн ЄС

Загальна характеристика

Великобританія - країна зі змішаною економікою. Більшість виробництв й послуг виконуються приватними підприємствами; сфера виробництва знаходиться в руках великих фірм. Вугільні, газові й електричні компанії, залізниці, цивільна авіація й частина компаній по забезпеченню автотранспортних послуг були націоналізовані в період з 1945 по 1951. У 1949 році була націоналізована також більша частина сталеварних заводів, але у 1953 консерватори провели денаціоналізацію цих підприємств; у 1967-му вони були знову націоналізовані. На протязі 70-х років, як консерватори, так і лейбористи, викупили фінансово занепалі компанії, серед них – кораблебудівні, авіаконструкторські. У 1980 – ті роки консервативний уряд продав 19 найприбуткових дежавних комапній- серед них «Бритиш Ейруейз» (Британські авіалінії), «Бритиш гас» (Британський газ) й «Бритиш коммьюнітіс» (Британські телекоммунікації).
За обсягом промислового виробництва Великобританія посідає 5-е місце у світі.
Головна роль в економіці країни належить промисловості, на долю якої припадає 55% валового національного продукту і 90% вартості експорту. Видобувна промисловість представлена розробками родовищ вугілля (4-е місце в світі), природного газу і нафти (в Північному морі). Розвинена чорна і кольорова металургія (сталь, чавун, прокат, мідь, цинк, алюміній, олово, свинець і ін.).
Основними торговими партнерами Великобританії є інші країни Європейського Союзу, США, Швеція, Саудівська Аварія, Нігерія, Швейцарія, і ПАР.
У другому кварталі 2010 року економіка Великобританії демонструвала незначне пожвавлення, підтримуючи позитивні тенденції першого кварталу. Станом на сьогодні відсутня офіційна статистика по основних макроекономічних показниках за 2012 р., але, аналізуючи активність компаній та фондових ринків у першому кварталі, можна стверджувати, що британська економіка поступово починає виходити з кризи та демонструє незначну, але позитивну динаміку (так, ВВП за перший квартал становив 0,3% у порівнянні з четвертим кварталом минулого року). В плані активізації підприємницької діяльності слід відзначити збільшення рівня інфляції роздрібних цін, яка у травні 2010 р. складала 5,1, натомість індекс споживчих цін залишився майже незмінним – 3,4%. Безробіття в 2010 р. становило 7,9%, 2011 р. - 8,4% . Торговельний баланс станом на квітень 2010 року є негативним і склав -3,3 млрд. фунтів стерлінгів. Динаміка експорту товарів за 3 місяці ц.р. (до відповідного періоду минулого року) становить 7,2%, а динаміка імпорту товарів за цей же період – 7,7%. Облікова ставка (змінена 5 березня 2009 р.) становить 0,5%.
На 30 квітня 2010 року чистий державний борг Великобританії складав 893,4 млрд. фунтів, або 62,1% ВВП, у порівнянні з 755,4 млрд. фунтів, або 53,9% ВВП, роком раніше. На даний час, чистий борг Великобританії (різниця між загальним обов'язком і валютними резервами) вперше з 1993 року перевищив рекордну позначку в 1 трлн фунтів (1,19 трлн євро).


Економічний розвиток Великої Британії від моменту вступу до Європейського Союзу.
Велика Британія (повна назва якої Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії) разом з Данією та Ірландією вступила до Європейського Союзу у 1973 році. Тому 1973 рік став знаменним для розвитку економіки цієї країни, оскільки економічні показники з кожним роком все зростають (у 1973 р. ВВП Британії становило 74,55 млн. фунтів стерлінгів, тоді як у 2011 р. – 1478,00).
Саме для розрахунків я обрала національну одиницю Сполученого Королівства, – фунт стерлінгів – тому, що саме тут здійснюється обернене котирування валюти (або ще як його називають «британське числення») і тим більше, що Великобританія також відмовилася від приєднання до зони євро до 2015 р.
Використовуючи метод обчислення ВВП країни за витратами, простежимо вплив і частку у ВВП таких показників :
• Споживчі видатки (С);
• Валові інвестиції (І);
• Державні видатки (G);
• Чистий експорт (Х-М).
Стверджуючи, що ВВП країни розраховується за цими показниками, я склала рівняння регресії:
GDP = β1*С+ β2*І + β3*G + β4*X + β5 *М + et,, де
GDP – валовий внутрішній продукт;
С – споживчі видатки;
І – інвестиції;
G – державні видатки;
Х – експорт;
M – імпорт.
β1, β2, β3, β4, β5 – параметри регресії,
et, – похибка регресії.
Для проведення дослідження, я використала річні дані за період з січня 1973 р. по грудень 2011 р. Обробку, оцінку та аналіз даних здійснювала за допомогою пакету «E-views».
Тепер зупинюсь детальніше на загальній характеристиці наших даних. Існує декілька показників, за допомогою яких це можна зробити. Перш за все, це середнє арифметичне, мінімальне та максимальне значення, що дають можливість визначити межі коливання вибірки та її середнє значення. Щодо ВВП Сполученого Королівства, то бачимо, що для цього показника характерними є певні коливання. Середнє значення становить 691,4296 млн. фунтів стерлінгів, найбільшим значення ВВП є 1478.000 млн. фунтів стерлінгів у 2011 році, тоді як мінімальне значення за даний період було в 1973 – 74,54 ( таблиці 1). Таблиця 1
GDP G HOUSEHOLD I X_M
Mean 691.4296 143.2179 15.66236 117.0917 -12.32897
Median 622.0800 131.6320 11.72300 111.6230 -3.950000
Maximum 1478.000 341.0800 37.13000 249.5170 8.010000
Minimum 74.54500 14.00800 1.028000 15.28500 -50.43000
Std. Dev. 454.6531 99.09276 12.16942 71.34515 17.31231

Отже, необхідно зазначити, що саме вищеназвані фактори на 99,8981% визначають ВВП Британії за цей період. Це показує скоригований коефіцієнт детермінації AdjustedR²=0,998981.
Можемо звернути увагу на падіння темпів ВВП в 1970 – 1980 рр. та в 1990 – 1995 рр. У першому випадку – це внаслідок енергетичної кризи 1973 – 1975 рр., а також болісного пристосування економіки Великої Британії до структури ЄС через її пізній вступ до цієї організації. У другому випадку далася взнаки світова економічна криза 1991 р. З іншого боку, відносно високі темпи розвитку спостерігалися у 80-х роках і з другої половини 90-х років. Починаючи з кінця 70-х років, позитивний вплив на економічні показники Великої Британії справляло освоєння покладів нафти й газу в Північному морі.
Рисунок 1
Коливання показників ВВП на душу населення Великобританії за період членства у ЄС
З другої половини 90-х років в економіці Великої Британії розпочалося піднесення, яке тривало, принаймні, до 2001 р. Основною рушійною силою економічного розвитку в цей період стало підвищення споживчого попиту з боку населення країни, що є наслідком зростання доходів. За 2001 р. споживчі витрати населення зросли на 3,5%. Збільшилися витрати на товари тривалого користування й продукцію галузей високих технологій. Щороку понад 20 млн англійців проводять відпустку за кордоном. Фактором, що сприяє розширенню попиту, є зростання зайнятості населення. З 1995 р. до 2000 р. кількість робочих місць збільшилася на 1,6 млн чол. Реальна заробітна плата за 2000 р. піднялася на 5%, безробіття скоротилося до 5,3% від числа економічно активного населення. Позитивний вплив на динаміку розвитку британської економіки в 90-х роках спричинило розширення зовнішнього попиту на товари та послуги з Великої Британії. Сприятливо вплинуло в цьому напрямі підвищення світових цін на нафту, яку Британія експортує. Тим більше, потрібно ще згадати, що більш бідні регіони Великобританії значно виграли від регіональних субсидій, що були надані після вступу у ЄС.
Проте, з графіка 2 можемо прослідкувати, що зменшення ВВП спостерігалось у 2009 році (1394,99 млн.фунтів стерлінгів), тоді як попереднього року ВВП становило 1445,58. У січні-березні 2009 р. британські компанії скорочували запаси продукції рекордними темпами - на 6 млрд фунтів стерлінгів ($ 9,4 млрд.). Крім того, впали споживчі витрати та інвестиції бізнесу, що згубно позначилося на широкому спектрі галузей - від авіації до виробництва. У першому кварталі інвестиції впали на 3,8%, споживання домогосподарств - на 1,2%. З кінця 2008 – початку 2009 рр. ситуація в економіці Великої Британії суттєво погіршується. Світова криза, яка, зокрема, супроводжувалася значним падінням цін на нафту ( а ж в експорті країни нафта займає значну частку), призвела до скорочення промислового виробництва, ускладнила британські позиції на світових товарних ринках. Cкорочення рівня ВВП викликано збереженням без змін облікової ставки Банку Англії. Показники ВВП відбивали все ще слабкий рівень споживчої довіри і ділової впевненості в контексті підвищення волатильності в Європі і планів зміцнення бюджету країни.

Графік 2


Аналіз показників Великобританії з 2009 р.
Тобто спад ВВП у 2009 р., що був викликаний світовою економічною кризою, відбувся за рахунок перш за все зменшення інвестиційних видатків (таблиця 2), зниження показників експорту (у 2008 – він становив -422,91 млн.фунтів, тоді як у 2009 – 390,89). Втім, незважаючи на те, що споживчі та державні видатки незначним чином, проте збільшувались, ВВП зменшилось на 50,59 млн.фунтів у порівнянні з попереднім 2008 роком. Проте вже у 2011 економіка Британії зробила крок вперед і показник ВВП сягнув позначки у 1478,00 млн. фунтів. Економіці Великобританії так і не вдалося вийти суттєво з кризи попередніх років, тому у 2009 економіка держави скоротилася на 5,9%.
Таблиця 2
Рік GDP household(С) I G X M
2008 1445,58 35,83 240,36 314,04 422,91 460,67
2009 1394,99 36,25 203,62 326,90 390,89 420,58
2010 1453,62 36,37 212,22 334,60 428,26 476,71
2011 1478,00 37,13 211,56 341,08 440,00 494.45

Далі ми оцінюємо наше рівняння:

GDP = 1.598801359*G + 14.44146775*HOUSEHOLD + 0.376383*log(X) - 0.362811*log(M) + 2.067310043*I + 13.59083604

Згідно методу найменших квадратів, отримані оцінки (таблиця 3) свідчать про наявність прямо пропорційного зв’язку між ВВП та споживчими видатками, тобто при зміні споживчих видатків на 1%, ВВП зміниться на 14.44%. А між показниками імпорту та ВВП існує обернено-пропорційний зв'язок, тобто при збільшенні(зменшенні) показника імпорту на 1%, ВВП зменшиться(збільшиться) на 0,36%. Також прямо-пропорційний зв’язок є між приватними валовими інвестиціями і нашою залежною змінною, тобто при збільшенні(зменшенні) показника інвестицій на 1%, ВВП збільшиться (зменшиться) на 2.067%. Також прямий регресійний зв'язок є між державними видатками та ВВП і експортом та ВВП відповідно (так при збільшенні показника експорту на 1% - ВВП Британії збільшувалось на 0,37%. Значення вільного члена регресії показує усереднений ефект на незалежну змінну неврахованих у моделі факторів. Враховуючи, що показники t-Statistic є доволі значущими і можливість похибки (Prob.) становить 0%, можна стверджувати, що наші припущення правильні.
Тобто основну масу у ВВП Сполученого Королівства від моменту вступу до ЄС (1973 року) займали приватні валові інвестиції (33,81%), державні видатки (32%) та споживчі витрати населення (29,5%). Також якщо брати безпосередньо експорт, то можна стверджувати, що 37,63% у структурі ВВП були значним показником. Така велика кількість експорту підтверджується тим, що Британія тут переважає готова промислова продукція(82%): аерокосмічне обладнання, хімікати, фармацевтичні вироби, автомобілі, медичні інструменти, зброя та нафту. Проте в свою чергу імпорт (тобто втрати ВВП) становили «левовому частку» (36,28%), оскільки країні приходиться імпортувати промислові вироби, продовольство, сировину. Та варто підкреслити, що частка чистого експорту, беручи за період 1973-2011 рр. сягнула показника 1,35%. Основними торговими партнерами Великої Британії є країни ЄС (Франція, Німеччина, Нідерланди), США.
Таблиця 3

Dependent Variable: LOG(GDP)
Method: Least Squares
Date: 03/29/12 Time: 19:20
Sample (adjusted): 1977 1997
Included observations: 11 after adjustments


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.


LOG(G) 0.852880 0.162528 5.247588 0.0019
LOG(HOUSEHOLD) -0.101094 0.196990 -0.513192 0.6262
LOG(X_M) -0.001073 0.007299 -0.147065 0.8879
LOG(I) 0.005256 0.001891 2.779235 0.0320
C 2.015200 0.471719 4.272035 0.0053


R-squared 0.999284 Mean dependent var 5.713954
Adjusted R-squared 0.998806 S.D. dependent var 0.556134
S.E. of regression 0.019216 Akaike info criterion -4.763204
Sum squared resid 0.002216 Schwarz criterion -4.582342
Саме у 2011 році показники ВВП сягнули 1478.00 млн.фунтів стерлінгів. Тому, з графіка 3 бачимо, що в даний рік чистий експорт становив 48,45 млн.фунтів (тобто імпорт перевищував експорт), що було зумовлено значним падінням цін на нафту, а отже і зменшенням експорту даного продукту і, як результат, це призвело до скорочення промислового виробництва. Далі як ми бачимо з малюнка, вагомими були державні видатки (334, 6 млн.фунтів), інвестиційні (212,22) та споживчі (36,37 млн.фунтів відповідно).

Рисунок 3

ВВП Великобританії за видатками у 2010 році
А тепер розглянемо ВВП на душу населення. Використовуючи регресійне рівняння:
LOG(GDP)=β1*LOG(household)+β2*LOG(I)+β3*LOG(G)+β4*LOG(X)+ β5 *OG(M)+C.
Після проведення розрахунків, можна стверджувати, що
LOD(GDP)= - 0.103211*log (HOUSEHOLD) + 0.698573*І + 0.138018 *G + 0.432156*X -0.582552 *М+0,91
Отже, при збільшенні особистого споживання домогосподарств на 1% ВВП Сполученого Королівства на душу населення зросте на 0,203% , тоді як при збільшенні валових інвестицій на 1% ВВП на душу населення зростало на 0,69%. При збільшенні державних видатків на 1% ВВП на душу населення зростало на 0,138%. Якщо ж величини експорту збільшиться на 1%, ВВП на душу населення зросте на 0,43%, тоді як при збільшенні величини імпорту на 1% ВВП Британії на душу населення зменшиться на 0,58%.
Ми можемо зробити висновок, що Великобританія – одна з найбільш економічно високорозвинених постіндустріальних країн світу. Членство Великобританії у Європейському Союзі допомогло згладити результати спаду британської економіки після розпаду колоній. Тепер Великобританія бачить нинішнє і майбутнє своєї економіки саме серед країн ЄС.
Протягом всього 2011 року економічне зростання в Британії було слабким і нестійким (I квартал - 0,4%, II квартал - 0,0%, III квартал - 0,6%, IV квартал - мінус 0,2%, загальний річний показник - 0,8%), що дало експертам підстави говорити про можливість повернення країни в період рецесії.ДОДАТКИ

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ГІСТОГРАМИ
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^