Стратегічні орієнтири » Стратегічне управління фінансами » Терлецька О.М. Використання прогнозування для дослідження фінансового стану підприємства
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2583
  • Автор: t_olenk
  • Дата: 6-04-2012, 20:40
 (голосов: 0)
6-04-2012, 20:40

Терлецька О.М. Використання прогнозування для дослідження фінансового стану підприємства

Категорія: Стратегічне управління фінансами

Важливою проблемою під час здійснення підприємницької діяльності є ефективне управління фінансами підприємства, де важливу роль має відіграти фінансове прогнозування, адже прогнозування є організаційною першоосновою всього процесу реалізації обгрунтованих напрямків подальшого розвитку.
Фінансове прогнозування дає можливість підприємству досягти високого рівня управління виробничо-господарською діяльностю, яке гарантує успіх на ринку та постійне вдосконалення управління підприємством. В умовах жорсткої конкуренції , зростання витрат та збільшення кількості конкурентів перед підприємствами постало завдання застосування на новій технологічній основі фінансового планування та прогнозування. Для прогнозування економічних процесів виникає необхідність застосовувати нові методи, які обумовлюють ефективність реалізації нових підходів до управління фінансово-економічною діяльністю підприємства. До нових підходів можна віднести розв’язування завдань за допомогою нейронних мереж та систем з нечіткою логікою.
Фундументальні перетворення в економіці України, посилення конкурентної боротьби та зміна умов ведення бізнесу зобов’язують керівників підприємств використовувати прогнозування для передбачення фінансового стану підприємства, перспектив їх розвитку та уникнення можливості банкрутства. Реалізація останього в значній мірі залежить від ефективності використаних методів планування та прогнозування.
Основу фінансового планування становить прогнозування, яке є втіленням стратегії на ринку. Прогнозування як фінансовий метод полягає у вивченні можливого фінансового стану підприємства на перспективу. На відміну від планування, прогнозування передбачає розробку альтернативних фінансових показників та параметрів, використання яких відповідно до тенденцій зміни ситуації на ринку дає змогу визначити один із варіантів розвитку фінансового стану.
Дослідження ефективності фінансової діяльності на прикладі ПрАТ «Вістовицька кераміка» показали, що фінансова діяльність підприємства, яка проводиться без врахування впливу результатів діяльності на фінансовий стан підприємства призводить до неефективного використання ресурсів та позбавляє отримання високих доходів. Зокрема невідповідність між структурою активів та структурою джерел фінансування також має негативні наслідки, які необхідно виправити в короткочасному періоді. Невідповідність полягає в тому, що основні фонди профінансовані частково з нестабільних джерел. Отже, правильне та своєчасне використання прогнозування дозволить підприємству отримати очікувані прибутки та збільшити рентабельність продукції.
Застосування на практиці методів прогнозування фінансового стану та банкрутства у досліджуваному підприємстві ПрАТ «Вістовицька кераміка» дозволить підняти на значний рівень маркетингову роботу підприємства, забезпечити ефективність системи постачання, що в кінцевому висновку сприятиме підвищенню ефективності діяльності підприємства в цілому.
Підсумовуючи зарубіжний досвід прогнозування фінансової діяльності підприємств і порівнявши його з вітчизняним, можна зробити висновок, що у них є суттєві відмінності. Вітчизняні підприємці не мають можливості використати зарубіжний досвід оскільки стикаються з проблемами, які невідомі на Заході.
Тому необхідно застосовувати нові методи прогнозування для збільшення ефективності діяльності та адаптовувати зарубіжний досвід для вітчизняних підприємств. Актуальним стає використання у прогнозуванні нечіткої логіки та нейронних мереж.
Отже, прогнозування фінансової діяльності підприємства на сучасному етапі розвитку економіки є складним етапом фінансового планування. Досвід країн із розвиненою ринковою економікою свідчить про неухильне підвищення ролі фінансового планування на підприємствах. І це дає їм можливість уникати значних прорахунків і пов'язаних із ними втрат.

Список використаних джерел
1. Єлісєєва О.К., Решетняк Т.В. Класифікація фінансового стану на основі методів багатомірного статистичного аналізу // Економіка промисловості. – 2006. - №4(35). – с.89-94
2. Касьяненко В.О. Моделювання та прогнозування економічних процесів. Конспект лекцій: Навч. посібник /В.О. Касьяненко, Л.В. Старченко. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. – 185 с.
3. Коваленко, Л.О. Фінансовий менеджмент:навч.посіб/ Л.О.Коваленко, Л.М.Ремньова – 2-ге вид.,перероб. І доп.-К.:Знання, 2005.-367 с. -106
4. Терещенко О. О.Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.

Посилання: прогнозування

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
Сентябрь 2019 (1)
Апрель 2019 (6)
Декабрь 2018 (18)
Ноябрь 2018 (49)
^