Стратегічні орієнтири » Стратегічне управління фінансами » Вакиряк Н.І. ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА, ЇЇ СКЛАДОВІ І ВІДМИВАННЯ «БРУДНИХ» КОШТІВ
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
10-04-2012, 01:16

Вакиряк Н.І. ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА, ЇЇ СКЛАДОВІ І ВІДМИВАННЯ «БРУДНИХ» КОШТІВ

Категорія: Стратегічне управління фінансами

Вакиряк Н.І.,
ЛІБС

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА, ЇЇ СКЛАДОВІ І ВІДМИВАННЯ «БРУДНИХ» КОШТІВ

Актуальність теми визначається в тому, що тіньова економіка (далі- ТЕ) та процес відмивання «брудних» грошей здійснюють значний негативний вплив на економіку як на національному, так і на загальносвітовому рівні. Без урахування ТЕ стає неможливе проведення економічного аналізу на мікро- і макрорівнях, прийняття ефективних управлінських і законодавчих рішень. Україна є країною з критичним рівнем та корупції.
Вчені Українського центру економічних і політичних досліджень визначили, що «тіньова» економіка – структурно складне явище, яке може включати [1]:
- діяльність, що в цілому здійснюється в рамках закону, але не реєструється органами державного регулювання економіки, не відбивається в її статистиці, а отже залишається за межами прямого впливу регулюючих заходів;
- діяльність, яка є в своїй основі кримінальною і охоплює незаконні не санкціоновані державою види діяльності;
- діяльність, яка в принципі є легальною, але здійснюється методами що знаходяться поза законом.
Масштаби і характер діяльності в сфері ТЕ варіюються в дуже широких межах. Якщо спробувати типологізувати тіньову діяльність, прийнявши за основний критерій її відношення до «білої» (офіційної) економіці, то вимальовуються три сектори ТЕ:
1) друга («білокомірцева») тіньова економіка;
2) сіра (неформальна) тіньова економіка;
3) чорна (підпільна) тіньова економіка.
Найбільш тісно з «білою» економікою пов'язана тіньова (прихована) діяльність легального бізнесу. Друга тіньова економіка - це неофіційна (прихована) економічна діяльність працівників «білої» економіки, прямо і безпосередньо пов'язана з їх офіційної професійною діяльністю. В основному цією діяльністю займаються «респектабельні люди» з керівного персоналу, тому цей різновид ТЕ також називають «білокомірцевої».
Сіра ТЕ (неформальний сектор економіки) - це дозволена законом (легальна чи напівлегальна) економічна діяльність (переважно, дрібний бізнес), яка не враховується офіційною статистикою. В цьому секторі ТЕ виробляються в основному звичайні товари та послуги, але виробники ухиляються від офіційного обліку, не бажаючи нести витрат, пов'язаних з отриманням ліцензії, сплатою податків і т.д.
Чорна тіньова економіка (економіка організованої злочинності) - це заборонена законом (нелегальна) економічна діяльність, пов'язана з виробництвом і реалізацією заборонених товарів і послуг (організація наркобізнесу, проституції, азартних ігор, рекету і т.д.). Чорна ТЕ відособлена від «білої» ще більшою мірою, ніж сіра ТЕ, хоча на рівні «великого бізнесу» може спостерігатися їх переплетення [3].
Формування тіньового сектора економіки пов’язане з виникненням держави. Як тільки зародилися перші держави, які зобов’язували своїх підданих до відповідних обмежень та обов’язків, зародився й тіньовий сектор економіки.
З появою перших грошей – з'явились фальшивомонетники, як тільки держава почала збирати податки – природно виникло бажання не ділитись з державною казною заробленим доходом; з оголошенням монополій на виробництво певних видів товарів чи надання послуг – з'явились контрабандисти; зростаючий бюрократичний апарат породив корупцію в органах влади.
Активне «процвітання» тіньової діяльності, з усіма її проявами, відбулося в період трансформації доіндустріального суспільства в індустріальне. Новий злет тіньового сектора економіки відбувся на початку ХХ ст.
Організована злочинність поєднує два напрями економічної діяльності: нелегальне виробництво, де заробляються великі гроші, і легальне виробництво, де ці гроші «відмиваються» і далі вкладаються в економіку [2].
З початком ХХІ ст. тенденції тіньової економіки зароджені у ХХ ст. тільки підсилились. Глобалізація стала характерною не лише для світової офіційної економіки, але й для неформального її сектора. З'явилися структури тіньової економіки транснаціонального характеру.
Поширення тіньової економіки негативно позначається на дієвості механізмів та інструментів глобального управління та управління національними економіками. Основними сучасними проблемами тінізації економічних відносин у глобальному вимірі визнані тіньова зайнятість та тінізація фінансових потоків [4]. Незважаючи на те, що проблема тінізації вже вийшла за межі національних економік, поки що відсутній цілісний та скоординований між країнами план дій щодо подолання тіньової економіки. Існуючі програмні документи або стосуються подолання її окремих проявів, зокрема відмивання «брудних грошей», боротьбі з економічною злочинністю тощо, або спрямовані на протидію тіньовій економічній діяльності у масштабах національних економік.
Список використаних літературних джерел:
1. Аналітична доповідь Українського центру економічних і політичних досліджень «Тіньова економіка: стан та шляхи трансформації». – К.: Науково-дослідний інститут «Проблем людини», Державна митна служба України «Проблеми боротьби з корупцією і організованою злочинністю», «Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення». – Том 10, 1998. – червень. – С. 229–248.
2. Глущенко О.О. Нелегальне підприємництво та фінансова система України в умовах глобалізації/ О.О.Глущенко .-Л.-2011.-279 с.
3. Латов Ю.В. Экономика вне закона: Очерки по теории и истории теневой экономики /Латов Ю.В//.- М.: Московский общественный научный фонд, 2001.- 205 с.
4. Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрямки подолання.//[ Тищук Т.А. Флейчук М.І., Харазішвілі Ю.М.] - К.: НІСД,2011. - 31 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
^