Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Боднар І.М. ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
11-04-2012, 09:59

Боднар І.М. ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Боднар І. М.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Взаємодія банків і страхових компаній виступає запорукою уникнення ризиків банківської діяльності. Така співпраця може здійснюватись у різних формах взаємовідносин. Проте, на сучасному етапі розвитку банківської та фінансової системи застосування страхових компаній в основному здійснюється з метою отримання додаткових доходів.
Цією проблематико займались такі вітчизняні науковці: Н.Внукова, С.Зубик, В.Корнєєв, Л.Кузнєцова, С.Науменкова, А.Пересада, В.Фурман, В.Шелудько та інших. Проте, зважаючи на посилення конкуренції на фінансовому ринку та наростання інтеграційних процесів в його межах, необхідним є окреслення перспективних напрямів взаємодії банківських та страхових установ, що і стало метою статті.
Комплексне банківське страхування передбачає можливість страхового покриття майже всіх ризиків, притаманних для фінансової діяльності із деякими обмеженнями. Одне із обмежень, яке сформоване на даному етапі еволюції економічної інтеграції фінансових інституцій в Україні стосується відшкодування збитків лише від протиправних дій співробітників, вчинених з метою особистого збагачення або спланованого збитку банку [1, c. 12].
На жаль, в Україні комплексне страхування банківських ризиків не набуло поширення. Запобігання ризику потребують розробки організаційно-технічних заходів, що починаються з метою мінімізації розмірів збитку при прийомі ризику, на протязі терміну дії договору і у випадку настання страхової події при врегулюванні збитків страховою компанією. Ця стадія процесу управління ризиком повинна носити характер повсякденної діяльності сторін договору: страхувальника і страховика, банку і клієнта [1, c. 13].
Необхідно відзначити, що в процесі своєї діяльності банки постійно стикаються з сукупністю різних видів ризиків, що відрізняються між собою за місцем і часом виникнення, сукупністю зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на їх рівень, і, отже, за способом їх аналізу і методами їх опису. Ці основні види ризиків пов’язані між собою, і часто на практиці достатньо важко їх розділити. Рішення цих питань є прерогативою страхової компанії [2, c. 45].
Таким чином, взаємини банків і страхових організацій необов'язково припускають взаємні вкладення в капітал. Основою взаємодії можуть бути партнерські відносини. Загальним у діяльності банків і страхових організацій є наявність значної клієнтури у двох сторін [1, c. 12]:
- банківські установи й страховики здійснюють різні фінансові послуги великій кількості юридичних і фізичних осіб;
- страхові компанії на партнерській основі мають можливість використати банки для просування своїх страхових продуктів, у той час як банки забезпечують відповідний розрахунково-касовий супровід;
- страхові організації, надаючи свої приміщення банкам, дозволяють останнім просувати банківські продукти й послуги розрахунково-касового обслуговування.
Серед перспективних форм співпраці банків та страхових установ можемо виділити наступні:
1. Залучення страхової компанії до надання страхових послуг юридичним та фізичним особам, які є клієнтами банківської чи фінансової установи.
2. Посередництво банків до залучення страхових агентських послуг.
3. Коопераційна участь банків і страхових компаній до спільного ведення справ.
4. Спільна участь банків та страхових компаній у фінансовому супермаркеті.
У зв’язку з інтеграційними процесами виникає потреба у реформуванні нагляду за учасниками фінансового ринку. Консолідація нагляду банківських та страхових інституцій обумовлена приналежністю даних інституцій до єдиної системи – фінансових посередників, а також функціональною близькістю банківської та страхової діяльності [2, c. 124].
Зараз, безпосередньою причиною консолідації нагляду не є присутність на ринку фінансових конгломератів. Найважливішим явищем на фінансових ринках є формування фінансових груп. Формування консолідованої банківсько-страхової бізнес архітектури сприяє інтеграції нагляду, тому що відповідна оцінка ризику та забезпечення капіталом на рівні фінансової групи ефективніша у виконанні зінтегрованого регулятора.
Останні десятиріччя характеризуються розвитком інтеграційних процесів у різних країнах і в масштабах світового господарства в цілому. На сьогодні як практики банківської та страхової справи, так і науковці дійшли до розуміння інтеграції як узагальнюючого процесу пошуку найбільш ефективної організаційно-функціональної та керуючої структури в умовах еволюції фінансових відносин в економіці, однією з яких є банківсько-страхова бізнес-архітектура.


Список використаних джерел:
1. Васильченко З. Методологічні аспекти дослідження сутності банківських установ як фінансових посередників / З. Васильченко // Банківська справа. – 2008. – № 4. – С. 11-23.
2. Клапків М. С. Страхування фінансових ризиків : [Монографія]. – Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш. – 2002. – 570с.

Посилання: ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^