Стратегічні орієнтири » Стратегія і тактика в роботі фінансиста » Сиротюк Х.О. Оцінка стратегічного потенціалу ринку страхування життя в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 4135
  • Автор: Admin
  • Дата: 12-03-2011, 13:40
 (голосов: 1)
12-03-2011, 13:40

Сиротюк Х.О. Оцінка стратегічного потенціалу ринку страхування життя в Україні

Категорія: Стратегія і тактика в роботі фінансиста

УДК 336
© Х.О.Сиротюк, 2011
ЛНУ імені Івана Франка ЕКФм-52

ОЦІНКА СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

Страхування життя є важливим елементом економічної політики держави, завданням якого є створення соціальної стабільності у суспільстві, забезпечення додаткових соціальних гарантій у випадку інвалідності чи втрати годувальника створення нових робочих місць, залучення довгострокових інвестицій, додаткове пенсійне забезпечення.

Страхування життя – це вид особистого страхування, який передбачає обов’язок страховика здійснити виплату страхувальнику, застрахованій особі, вигодонабувачу або іншим третім особам, які претендують на отримання страхової виплати за чинним законодавством, у разі настання подій, визначених умовами договору страхування (на випадок смерті, захворювань, інвалідності).

Адекватну оцінку стратегічного потенціалу ринку страхування життя кількісно та якісно може забезпечити стратегічний аналіз, який передбачає комплексне дослідження позитивних та негативних факторів розвитку ринку страхування життя, які безпосередньо впливають на досягнення поставлених завдань та цілей страхових компаній.

Вагомий внесок у дослідження теретико-методологічних засад страхування життя внесли такі вітчизняні вчені: В.Базилевич, О.Барановський, Н. Внукова, О. Гаманкова, С. Осадець, В. Плиса,Т. Ротова, Я.П. Шумелда, а також зарубіжні – В. Райхер, Л. Рейтман, К. Турбіна, Р.Юлдашев. Необхідність впровадження стратегічного аналізу в компаніях приділили свою увагу такі вітчизняні та зарубіжні науковці як І. Ансофф, В.Герасимчук, М. Ковальчук, Г. Осовська, К. Редченко, О. Скібіцький, А.Томпсон та інші.

Ринок страхування зазнає постійних змін в результаті економічних, політичних, юридичних та технологічних трансформацій. Страхування життя є необхідним атрибутом ринкової економіки і потужним засобом акумулювання коштів в економіку. Для стратегічного аналізу факторів безпосереднього та опосередкованого впливу на «лайфові» страхові компанії, необхідно вивчити фінансову сторону їх існування та діяльності.

Про фінансову надійність та стабільність страхової компанії свідчить її ріст страхових резервів, адекватний розмір активів та власного капіталу, а також рівень інвестиційного доходу (табл.1).

На рику страхування життя України працює 20 страхових компаній, хоча до Державного реєстру фінансових установ внесено 70 страхових компаній.
Табл.1 Рейтинг страхових компаній життя станом на 30.06.2010р.[1] тис.грн.

Сиротюк Х.О. Оцінка стратегічного потенціалу ринку страхування життя в Україні
Як бачимо, ринок «лайфового» страхування в Україні суттєво монополізований. Основними показниками є коефіцієнт ринкової концентрації ринку (інша назва – коефіцієнт монополізації ринку) і коефіцієнт ринкової конкуренції (інша назва – індекс Герфіндаля-Гіршмана).

Концентрація страхового ринку станом на 30.09.10 щодо частки перших страхових компаній (Тор) за надходженнями валових страхових премій наведено в таблиці 2.


Табл.2. Концентрація страхового ринку станом на 30.09.10р. [2]

Сиротюк Х.О. Оцінка стратегічного потенціалу ринку страхування життя в Україні


Ринок страхування життя є монополізованим, на якому відсутня конкуренція: зі 70 страхових компаній «life» – 50,1% ринку займають три компанії.

Аналізуючи ринок послуг страхування життя, слід зазначити, що він перебуває у стадії формування, проте на даний момент є успішні ознаки становлення, оскільки вже зараз страхування життя може надати безпеку, забезпечити соціальні гарантії та стабільність у суспільстві і стати в перспективі важливим механізмом перерозподілу інвестиційних ресурсів.

На нашу думку, основними заходами вирішення проблем на страховому ринку життя в Україні є:

* створення привабливого та доступного для усіх страхувальників ринку послуг;
* збільшення інвестиційних можливостей страховиків;
* врегулювання «внутрішнього клімату» страхових компаній «life» шляхом проведення стратегічного менеджменту;
* приведення українського страхового ринку життя у відповідність у відповідність світовим стандартам;
* створення конкурентоспроможного середовища.


Список використаних джерел:


1. Рейтинги страхових компаній життя [Електронний ресурс]: Страхування життя. – Режим доступу:http://insurance-life.com.ua/ratings

2. Підсумки діяльності страхових компаній за 9 місяців 2010 року [Електронний ресурс]: FORINSURER Інтернет-журнал про страхування. – Режим доступу: http://forinsurer.com/files/file00356.pdf
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^