Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2012 » Партика Г.М. Формування місцевих бюджетів в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
18-04-2012, 21:15

Партика Г.М. Формування місцевих бюджетів в Україні

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2012

Партика Г.М, 2012
ЕКФм-62з
ЛНУ імені І. Франка

Формування місцевих бюджетів в України
В бюджетній системі кожної країни найбільш чисельною ланкою є місцеві бюджети. В даний час в нашій державі їх нараховується майже дванадцять тисяч. Згідно Конституції України, до них належать: міські, районні в містах, селищні і сільські бюджети. За допомогою місцевих бюджетів щорічно перерозподіляється близько 15% валового внутрішнього продукту, в них зосереджується майже 35% бюджетних ресурсів[1] .
Місцеві бюджети виконують особливу роль в кожній унітарній країні тому, що вони є фінансовою основою місцевого самоврядування. За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються найбільш значні заходи держави в галузі освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, тобто всі ті витрати, які зачіпають інтереси широких верств населення.Закономірно, що проблеми виконання місцевих бюджетів, правильність розрахунків доходної та видаткової частин, досягнення збалансованості набувають в сучасних умовах особливої актуальності[2] .
Необхідність проведення реформи у сфері місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин обумовлена такими проблемами:
- широкий перелік задекларованих державою соціальних зобов'язань;
- нерівномірність темпів соціально-економічного розвитку регіонів;
- недостатній обсяг дохідної частини місцевих бюджетів;
- високий рівень дотаційності місцевих бюджетів[3].
Дані проблеми ґрунтовно досліджувалися, як зарубіжними авторами: Дж. Б'юкенен, П. Масгрейвам, Ш. Бланкарт, Ю. Немец, Д. Друмергоф, Дж. Оунс, так і вітчизняними: В.М. Федосов, О.Д. Василик, В.І. Кравченко,М.І. Крупка,О.М. Ковалюк,’ І.О. Луніна, В.М.Опарін, К.В. Павлюк, С.А. Буковинський, О.П. Кириленко, О.Д. Данілов, Н.В. Стукало, Ц.Г Огонь, Ю.Ю. Трач та ін.
Місцеві бюджети знаходяться в жорсткій залежності від центрального бюджету, що обмежує самостійність органів місцевого самоврядування та можливості формування місцевих бюджетів за рахунок власних коштів.
При цьому найголовніший принцип, який існує в ринковій економіці, той, котрий змушує органи місцевого самоврядування в усьому світі розраховувати на свої сили, на власні доходні джерела. Як свідчить закордонний досвід місцевого самоврядування, власні джерела, зокрема, в європейських країнах у середньому становлять практично 70-90 відсотків. При цьому питома вага місцевих податків і зборів у загальних надходженнях місцевих бюджетів європейських міст становить, як правило, від 50 до 70 відсотків. А в Україні питома вага місцевих податків і зборів у місцевих бюджетах становить 3 відсотки. Порівняймо 3 відсотки і 70 відсотків - колосальний розрив.
Ситуацію, що склалася, можна було б виправити, переглянувши склад загальнодержавних та місцевих податків і зборів. На сьогоднішній день і податок на прибуток, і плата за землю не є місцевими податками і зборами, але закріплені за місцевими бюджетами. Ці платежі принаймні можна було б визнати місцевими. У свою чергу, з появою права комунальної власності на землю, що передбачено Земельним кодексом України, актуалізується питання про включення податку за землю до складу місцевих податкових платежів. І, звичайно, доцільно передбачити можливість органів місцевого самоврядування самостійно встановлювати і коригувати ставки місцевих податків, що відповідає духу і букві Європейської хартії. Також, потрібно особливу увагу, звернути на відрахування від загальнодержавних податків та зборів.
Для вирішення цих проблем потрібно виконати поставити перед собою і виконати такі завдання:
- зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування;
- удосконалення системи регулювання міжбюджетних відносин;
- запровадження планування місцевих бюджетів на середньострокову перспективу;
- посилення інвестиційної складової місцевих бюджетів;
- підвищення ефективності управління коштами місцевих бюджетів та посилення контролю і відповідальності за дотримання бюджетного законодавства;
- забезпечення прозорості процесу формування та виконання місцевих бюджетів.
 
Список використаних джерел.
1.Павлюк К.В. Формування доходів місцевих бюджетів / Павлюк К.В. // Фінанси України . - 2006. - №4. - с. 24-37.
2.Януль І.Є. Бюджетний процес в Україні та напрями його вдосконалення / Януль І.Є // України. - 2005. - № 9. - с. 25-29.
3.Огонь Ц.Г. Доходи місцевих бюджетів та напрямки їх реструктуризації / Огонь Ц.Г.// Фінанси України. - 2006. - № 1. - с. 312.
 
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^