Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2689
  • Автор: pidzam
  • Дата: 24-04-2012, 02:02
 (голосов: 0)
24-04-2012, 02:02

Підзамецький С.Б. Болгарія

Категорія: Особливості економічного розвитку країн ЄС

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет міжнародних відносин

Кафедра міжнародного економічного
аналізу і фінансівОсобливості економічного розвитку Болгарії після Другої світової війниВиконав:
Студент факультету
Міжнародних відносин
Групи МВВ-34
Підзамецький Сергій
Перевірила:
Кузенко Н. В.


Львів
2012
ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………….....3
1. Аналіз динаміки макроекономічних показників Болгарії після Другої світової війни…………………………………………………………………...…5
2. Тестування чинників внутрішньої і зовнішньої рівноваги на ВВП……….10 Висновки…………………………………………………………………............11
Додатки………………………………………………………………………...…12
Список використаних джерел…………………………………………………..16

Вступ
До 1945 р. Болгарія була відсталою аграрною країною, 4/5 її населення жило в сільській місцевості і займалось сільським господарством. Зараз це індустріально-аграрна країна. Більше 1/2 матеріального продукту і зайнятих припадає на промисловість, зокрема добувну і енергетику.
Енергетика Болгарії дуже залежить від імпорту потрібних енергоресурсів. Імпортують, переважно з Росії і частково з України, нафту і нафтопродукти, природний газ, кам'яне вугілля та електроенергію. Транспортування їх здійснюється суходолом (газопровід і ЛЕП) транзитом через Румунію або морем. Власні енергоресурси представлені бурим вугіллям. Запаси його значні, але якість дуже низька. Використовують його як паливо на ТЕС. Працюють також невеликі ГЕС. Половину всієї електроенергії виробляє атомна електростанція, яка побудована в місті Козлодуй на березі Дунаю.
Болгарія – виробник та експортер свинцю, цинку і міді. Виплавка чорних металів, в основному на імпортній сировині, не задовольняє внутрішніх потреб.
Машинобудування – нова для Болгарії галузь. В ньому розвиваються чотири головні напрями – виробництво електротехніки, підйомно-транспортних машин, суден і сільськогосподарської техніки. Традиційні галузі легкої і харчової промисловості працюють переважно на місцевій сировині й задовольняють внутрішні потреби. Експортну спрямованість мають консервна (плодоовочевої спеціалізації), виноробна, ефіроолійна, тютюнова, хутрова галузі і виробництво вовняного трикотажу.
У сільському господарстві зайнято 1/4 робочої сили і виробляється 1/5 матеріального продукту. Для його потреб використовується 1/2 території. Частина земель зрошується. Рослинництво за вартістю продукції передує. Серед зернових найбільше значення мають пшениця і кукурудза. Вирощують соняшник і цукрові буряки. У тваринництві головним напрямком є виробництво молока і сирів. Розводять також велику рогату худобу м'ясного напрямку, свиней, птицю. Тваринництво переважно екстенсивне, відгінно-пасовищне. Широко використовуються гірські пасовища.
Характерна риса сільського господарства Болгарії – наявність у ньому рис, які зближують його з сільським господарством Середземномор'я. Мова йде про високу частку в ньому овочівництва і садівництва, баштанних, винограду, тютюну та ефіроолійних. Є посіви бавовнику. Все це трудомісткі культури з експортною орієнтацією. Болгарія відома своїми томатами, перцем, цибулею, яблуками, грушами, сливами, абрикосами, персиками, кавунами і динями, столовим виноградом і виноградним вином. Разом з Туреччиною вона є головним виробником сигарет і сушеного листя тютюну східних сортів.
Головними сільськогосподарськими районами Болгарії є Нижньодунайська рівнина, рівнини річки Мариці і Причорноморська. Нижньодунайська і Причорноморська рівнини – головні житниці країни. Рівнина Мариці – район садів, овочів, винограду, тютюну і ефіроолійних культур, а також бавовнику.
Важливу роль у господарстві Болгарії займає міжнародний туризм. Існує відповідна туристична інфраструктура. Вона включає мережу курортів міжнародного значення на узбережжі Чорного моря («Золоті піски», «Албена», «Сонячний берег» та інші), в горах і біля цілющих мінеральних джерел.

1.Аналіз динаміки макроекономічних показників Болгарії після Другої світової війни.

*ВВП поданий у млн. доларів США

Як видно з графіка, ВВП Болгарії в період з 1980 по 1991 рік набував приблизно однакових значень, не було ні значного зростання ні значного спаду. На початку 90-х років бачимо падіння виробництва, що було пов’язано насамперед з розпадом СРСР. Розпад СРСР – головного торгівельного партнера – спричинив у Болгарії економічну кризу. Складність ситуації можна проілюструвати тим фактом, що рівень ВВП зміг перевищити найвищий рівень попередніх років(який було зафіксовано у 1987 р.) тільки у 2005 році. Стабільне зростання рівня ВВП спостерігається починаючи з 2000 року, поштовхом до якого була велика кількість інвестицій в сферу туризму країни. Падіння виробництва у 2009 році зумовлене світовою економічною кризою.
ВВП на душу населення показує рівень життя в країні. Графік не дає ніякої нової інформації, бо має вигляд практично ідентичний графіку динаміки ВВП в країні. Єдиний висновок, який можна зробити, це те , що динаміка кількості населення мала такий же вигляд, як і динаміка ВВП.

Важливим показником економічного розвитку країни є рівень безробіття. Проаналізувавши графік, можна сказати, що країна має значні проблеми з безробіттям. Різке зростання безробіття, яке розпочалося в 1998 році має ознаки циклічного, оскільки воно спричинене спадом виробництва через зменшення сукупного попиту. Починаючи з 2001 року рівень безробіття в Болгарії почавло стабільно зменшуватися, а зростання в порівнянні з попереднім роком спостерігалося у 2008 році, що було наслідком світової кризи.

Інфляція є одним з найважливіших показників стабільності фінансової системи держави. Вона показує стабільність цін, національної валюти, ефективність діяльності Центрального банку країни.
На графіку спостерігаємо декілька піків інфляції: один в 1991 році, що був наслідком розпаду СРСР та лібералізації цін та другий у 1997 році, який спричинив введення валютного борду — дисциплінуючої фінансово-кредитної форми управління економікою для держав, що перебувають у стані кризи. Борд регламентує твердий валютний курс щодо певної резервної іноземної грошової одиниці (для Болгарії це донедавна була німецька марка, а нині — євро), співвідношення між валютними резервами і грошовою масою та суворі обмеження на фінансування державного бюджету. Після таких заходів інфляція пішла на спад, що свідчить про вдалий вибір монетарної політики.
Розглянемо реальну процентну ставку. З графіка, поданого вижче, бачимо, що у 1991 та 1997-1998 роках реальні процентні ставки були від’ємними, тобто інфляція перевищувала номінальні процентні ставки. Справді в ці роки у Болгарії була найбільша інфляція. Реальна процентна ставка показує приріст доходів інвестора. Тобто чим вона вища, тим привабливішою є країна для інвестора. Але високі процентні ставки свідчать також про значний ризик при інвестуванні. Низькі відсоткові ставки останніх років вказують на стабільність болгарської економіки та невеликий ризик для інвесторів.
Державний борг є важливим макроекономічним показником, адже його обслуговування і погашення є одними з найвагоміших статей державного бюджету. Як можна бачити з графіка, державний борг Болгарії почав різко зростати у 1994 році. Це звичайне явище для кризової ситуації. Виробництво падає, кількість безробітних зростає, збільшуються і видатки з бюджету на як на виведення країни з економічної кризи, так і на соціальні виплати. Після виходу Болгарії з кризи, вступу в ЄС у 2007 році, розмір державного боргу дещо зменшився, але потім досягнув рекордного значення у 2008 році, що було наслідком світової та і державної кризи. Все ж уряд прикладає значних зусиль задля погашення боргу і досягнув в цьому напрямку значних успіхів.
2.Тестування чинників внутрішньої і зовнішньої рівноваги на ВВП.
Перевіримо модель Кейнса на прикладі Болгарії.
Допустима похибка – 5 %.
Як відомо, теоретична модель Кейнса має вигляд: Y=C+G+I+X-M де:
Y – ВВП
CONS – споживчі видатки
G – державні видатки
INV – інвестиції
X – експорт
IM – імпорт
Всі показники подані в мільйонах доларів США.
Для оцінки параметрів рівняння використаємо економетричний пакет Eviews.
Отримуємо такий результат:
GDP = 1.379832369*CONS + 1.073700155*G + 0.1084853564*IM - 0.5278984008*INV + 0.1751375353*X - 1300.423579

Дуже високе значення Prob. усіх зміних означає, що ми відкидаємо гіпотезу що вони не дорівнюють нулю і наша модель потребує суттєвих змін. Моя економічна інтуїція мені підказує , що присутній лаг дії фактору експорту в 1 рік. Це може бути зв‘язано з особливостями обрахунку в країні ,а також з особливостями товарів, що експортуються. Внісши певні зміні в рівняння отримуємо наступне:
GDP = C(1)*CONS + C(2)*G + C(3)*IM + C(4)*INV + C(5)*X(-1) + C(6) що відповідає
GDP = 1.444895086*CONS + 0.7735618529*G + 0.2563370728*IM - 0.4280631058*INV + 0.2998189085*X(-1) - 673.0620025.

Prob. коефіцієнтів нас задовольняє, бо становить менше 5%.
У цьому рівнянні ми бачимо негативну залежність між ВВП та інвестиціями. Це суперечить теорії Кейнса. Причиною цього може бути проблема ендогенності, тобто взаємозалежності всередині рівняння. Також такі викривлення можна пояснити значними проблемами з інфляцією в країні. Методом найменших квадратів, який ми використовуємо для визначення залежності між змінними, таку залежність правильно оцінити не можна. Для оцінки таких регресій використовують метод інструментальних змінних або метод моментів.
Друга модель все ж є значущою, тому можна прийняти її.


Висновки
Проаналізувавши динаміку макроекономічних показників Болгарії, можна стверджувати, що уряд країни та Центральний банк проводили нефективну державну політику. Так, бачимо нестабільне зростання реального ВВП, невисокий ВВП на душу населення, дуже значний в певні періоди рівень інфляції, досить високий рівень безробіття. Значні труднощі Болгарія переживала під час кризи 1990-1992 років, яка була спричинена розпадом СРСР – головного торгівельного партнера, тобто криза була спричинена зовнішнім чинником, запобігти цьому ні уряд, ні центральний банк країни не змогли. Проте після кризи напрям економічних зв’язків Болгарії змінився,що дещо покращило ситуацію. Тепер головними торгівельними партнерами держави є країни-члени ЄС. Все ж країна залишається дуже залежною від економічної ситуації ззовні , що аж ніяк не сприяє їх самостійному розвитку.


Додатки:
Рік GDP
(current US$) General government final consumption expenditure (current US$) Household final consumption expenditure (current US$) Foreign direct investment, net (current US$)
1990 20726300435 3769406422 12405479014 4000000
1991 10943548724 2082903269 5919919480 55900000
1992 10371900499 2109245712 6804132136 41500000
1993 10831999517 2042460721 7960450286 40000000
1994 9704877673 1668201334 7185929942 105400000
1995 13069087677 2188952180 8565144983 98400000
1996 8890314315 1214956485 6641814313 137500000
1997 10053468883 1330240502 7166308116 506500000
1998 13060786261 2199239127 8530451787 537244256.2
1999 13228374665 2357979859 9129361757 801671162.9
2000 12903546576 2451315809 8820902788 998219916.7
2001 13868600612 2613821537 9754829713 803281565.3
2002 15979194408 3018463116 11108604919 876321850.2
2003 20668176666 4112379761 14318500992 2070285898
2004 25283228736 4902171790 17527939768 2879178250
2005 28895083540 5292749508 20001433835 4004786052
2006 33209188725 5968879928 22407032563 7582756076
2007 42113655820 7014561956 29044674036 12903082289
2008 51824867627 8599180028 34401440888 9179244610
2009 48568714012 7917981278 30678294403 3535417639
2010 47714490183 7539305349 29191117129 2101264424


Рік Exports of goods and services (current US$) Imports of goods and services (current US$) GDP per capita (current US$) Unemployment, total (% of total labor force)
1990 6950000000 7612328563 2377
1991 4136900000 4290322713 1268
1992 5026700000 5490702306 1215
1993 4897800000 4964817443 1279 21.4
1994 5192000000 4432466386 1151 20
1995 6776400000 6522276850 1556 15.7
1996 6256200000 5050313686 1064 13.5
1997 6277000000 5369715254 1210 13.7
1998 5981308215 7586183289 1582 12.2
1999 5794774758 8013266386 1612 14.1
2000 6999800875 7200139509 1601 16.2
2001 7275936220 8063793316 1753 19.9
2002 7557364827 8874073878 2031 18.1
2003 10042799371 12164784480 2642 13.7
2004 13960566235 16027567987 3249 12
2005 16158234957 16073489613 3733 10.1
2006 20390736124 26167548371 4313 9
2007 26298044351 33347032826 5498 6.9
2008 30446201631 40802780014 6798 5.6
2009 23273288882 27363986635 6403 6.8
2010 27326065984 28486284360 6325
Рік Real interest rate (%) Inflation, consumer prices (annual %) Multilateral debt service
(current US$)
1986 2.7 4349000
1987 2.726388 7149000
1988 2.369668 30308000
1989 6.388889 40850000
1990 23.8 35599000
1991 -53.2854 338.4491 45522000
1992 9.068476 91.29793 70846000
1993 17.05249 72.87879 65458000
1994 17.26117 96.05734 47305000
1995 10.46022 62.05483 85902000
1996 97.47437 121.6075 97262000
1997 -71.2053 1058.374 265504000
1998 -12.0218 18.67226 271318000
1999 9.454423 2.573009 123492000
2000 4.445943 10.31626 138272000
2001 4.646153 7.360951 209054000
2002 4.334981 5.810131 155183000
2003 6.131349 2.157107 223134000
2004 4.510356 6.346133 254265000
2005 1.188099 5.038844 289526000
2006 1.922484 7.261613 511507000
2007 0.699631 8.402487 362496000
2008 2.255917 12.34877 781768000
2009 6.71059 2.753187 270915000
2010 7.964875 2.439009 233528000


Список використаних джерел:
http://pidruchniki.ws/18791206/finansi/finansi_bolgariyi
http://eduknigi.com/geo_view.php?id=300
http://data.worldbank.org
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^