Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2011 » Фолюш У.В. Оцінка фінансового стану місцевого бюджету як основа бюджетного планування
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2434
  • Автор: Фолюш У.В.
  • Дата: 16-05-2011, 23:00
 (голосов: 0)
16-05-2011, 23:00

Фолюш У.В. Оцінка фінансового стану місцевого бюджету як основа бюджетного планування

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2011

УДК 336
© Фолюш У.В., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-62з

Оцінка фінансового стану місцевого бюджету як основа бюджетного планування

Протягом багатьох років доходи міста Львова, як і інших міст України, визначались неналежним чином. Прийняття Бюджетного кодексу в 2001 р. змінило ситуацію шляхом створення законодавчої основи для того, щоб процес підготовки бюджетів органів місцевого самоврядування став реальним. У новій редакції Бюджетного кодексу від 08.07.2010 р. передбачено запровадження середньострокового бюджетного планування.
Тому перед органами місцевого самоврядування постає ряд нових завдань, пов’язаних із реальним оцінюванням своїх майбутніх доходів не тільки на короткострокову перспективу, а і на середньострокову. Але фінансовим органам місцевої влади слід розуміти, що ця оцінка встановлює чіткі обмеження видатків бюджету.
Одним із найважливіших чинників успішного управління бюджетними ресурсами є здійснення загальної оцінки фінансового стану місцевого бюджету, що за своїм змістом відображає підсумки фінансової діяльності виконавчих органів влади. Результати діяльності з управління бюджетними ресурсами цікавлять не тільки представників органів влади, а й місцеве населення, платників податків та інвесторів, оскільки така оцінка є індикатором розвитку місцевого бюджету.
Знання показників поточного та попереднього стану бюджету дозволятиме здійснити загальну оцінку перспектив розвитку території, виявити його потенційну фінансову спроможність та можливі фінансові ризики.
Оцінка фінансового стану бюджету необхідна для:
виявлення змін у показниках фінансової звітності;
виявлення факторів, які вплинули на ці показники;
аналізу кількісних і якісних змін фінансового стану;
виявлення тенденцій у змінах фінансового стану.
При проведенні оцінки фінансового стану використовують певні методи та інструментарій. Найпоширенішим є метод співставлення, коли фінансові показники на кінець періоду порівнюються з показниками на початок або з плановими. Використовуючи цей метод показники необхідно уточнити з урахуванням інфляційних процесів та їх структурної однорідності. Здійснювати порівняння фактичних показників можна з прогнозними або очікуваними показниками, оскільки це дасть можливість виявити відхилення від прогнозу.
Інший метод – групування, коли показники згруповують для проведення аналітичних розрахунків, виявлення тенденцій та їхнього взаємозв’язку. При застосуванні цього методу визначаються такі показники: частка певного виду доходів або видатків бюджету в загальному обсязі бюджету, частка міжбюджетних трансфертів у доходній частині бюджету, співвідношення показників бюджету між загальним та спеціальним фондами.
Окрім того, як інструментарій проведення оцінки фінансового стану можуть використовуватись фінансові коефіцієнти – відносні показники, що відображають співвідношення абсолютних фінансових показників. Фінансові коефіцієнти використовуються для співставлення показників конкретного місцевого бюджету із відповідними середніми показниками інших місцевих бюджетів із порівнянною чисельністю населення.
Таким чином, оцінка фінансового стану місцевого бюджету є підґрунтям для кращого розуміння поточної фінансової ситуації, показником того, наскільки ефективно здійснюється управління бюджетними ресурсами, та індикатором інвестиційної привабливості для потенційних інвесторів.
Для органів місцевого самоврядування важливо не тільки навчитись реально оцінювати свої майбутні доходи, але і розуміти: ця оцінка встановлює чіткі обмеження видатків бюджету. Щоб це досягнути, необхідно опрацювати внутрішні процедури підготовки та контролю з метою забезпечення вчасного та впорядкованого процесу підготовки проекту бюджету.

Список використаних джерел:
1.Бюджетний кодекс України. Закон України від 08.07.2010 №2456-VI// Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 50-51.
2.Ісмаїлов А.Б. Бюджетний процес та напрями його удосконалення // Фінанси України. – 2002. - №8.
3.Матеріали семінару «Організація бюджетного процесу у Львові», Проект ЛАРГІС, 2004 р.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.
^