Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Загурська М.С. Сучасний стан фондового ринку України: проблеми та перспективи
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 4079
  • Автор: renny
  • Дата: 17-10-2012, 21:33
 (голосов: 0)
17-10-2012, 21:33

Загурська М.С. Сучасний стан фондового ринку України: проблеми та перспективи

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

УДК 336
© Загурська М.С., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-41с

Сучасний стан фондового ринку України: проблеми та перспективи


Постановка проблеми. Важливою складовою фінансової системи будь-якої країни, в тому числі України, є фінансовий ринок, який в свою чергу включає фондовий ринок [1].
Фондовий ринок – є основним інструментом перерозподілу інвестиційних ресурсів. Він виступає інструментом залучення вітчизняних і закордонних інвестицій на стійкій та довготерміновій основі. Фондовий ринок виступає індикатором кризових явищ, адже забезпечує стабільну фінансову основу розвитку економічної системи держави. Окрім цього, подолання економічної кризи безпосередньо залежить та поєднується з формуванням ефективної фінансової системи. Розвиток фондового ринку, як складової фінансової системи сприяє розвитку як реального сектору економіки, так і економічної системи в цілому.
Згідно Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», фондовий ринок (ринок цінних паперів) – це сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних деривативів.
Інфраструктуру фондового ринку утворюють інститути, роль яких полягає у виконанні таких завдань:
1) забезпечення стабільного функціонування фондового ринку;
2) створення усіх необхідних умов для обігу цінних паперів на біржовому та позабіржовому ринках;
3) сприяння укладанню угод щодо фінансових інструментів між учасниками ринку.
Необхідними інфраструктурними складовими фондового ринку є реєстраційні та торгові мережі, депозитарні та розрахунково-клірингові системи, а також системи його інформаційного та правового забезпечення [1].
Аналіз та напрямки дослідження. Сьогодні, фондовий ринок України недостатньою мірою забезпечує виконання свого основного завдання, яке полягає в широкому залученні фінансових ресурсів для інвестування в інноваційні та довгострокові економічні проекти.
Існує значна кількість несприятливих факторів на шляху розвитку нашої держави (таких як показники інфляції, політична нестабільність, тощо) але це не зупиняє ріст фондового ринку України, про що говорять показники обсягу випуску і обороту цінних паперів. Експерти оцінюють фондовий ринок як перспективний, хоча він, порівняно із фондовими ринками розвинутих країн світу, знаходиться на початковому етапі розвитку та оцінюється як недостатньо активний.
Проте останніми роками спостерігається тенденція доволі швидкого розвитку фондового ринку. Так, наприклад, впродовж першого півріччя 2012 року на фондовому ринку України спостерігався стабільний інтерес до вкладів у інвестиційні фонди, а також вплив зовнішньоекономічних факторів на діяльність фондового ринку.
Серед фінансових інструментів, з якими були здійснені операції впродовж січня-липня 2012 року – найбільший інтерес викликали державні облігації, обсяг торгів якими становив 75,21 мільярдів гривень (що складає 62,5% від загального обсягу біржових контрактів). В той же час, обсяг торгів з акціями становив 17 мільярдів гривень [5].
На шляху повноцінного функціонування фондового ринку існують певні проблеми, які потребують вирішення. Сьогодні для фондового ринку України такими проблемами є:
1) невеликий обсяг і невисока ліквідність;
2) рівень капіталізації є доволі низьким;
3) високий ступінь ризиків;
4) недостатня кількість кваліфікованого персоналу;
5) відсутність відкритого доступу до інформації;
6) порушення прав інвесторів;
7) недосконалість нормативно-правової бази функціонування фондового ринку [3].
На початку поточного місяця, а саме 3 жовтня 2012 року індекс Української біржі за підсумками торгів впав на 1,9% - до 969,08 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі становив 68,653 млн. гривень [4].
Висновки. Подальші перспективи розвитку фондового ринку багато в чому будуть залежати від ситуації на світових ринках, на що вплив з боку нашої держави практично не можливий. Однак, є можливою внутрішня підтримка фондового ринку України, з метою досягнення привабливості як для іноземних, так і для вітчизняних інвесторів.
Для подальшого розвитку фондового ринку України, з метою зростання його конкурентоспроможності повинні бути реалізовані такі заходи:
1) Розробка нових, ефективніших механізмів захисту прав інвесторів.
2) Розвиток інструментів ринку коштовних паперів.
3) Покращення механізму укладення договорів купівлі (продажу) цінних паперів на фондових біржах та інших організаторах торгівлі цінними паперами.
4) Удосконалення системи розкриття інформації на ринку цінних паперів.
5) Розвиток інвестиційної інфраструктури [2].
Варто зазначити, що нещодавно в сфері удосконалення національної депозитарної системи відбулися дещо суперечливі зрушення: 5 жовтня 2012р. Президент України Янукович В.Ф. підписав закон № 9428, “Про систему депозитарного обліку цінних паперів”. Цей закон має на меті виконання таких завдань, як:
• створення централізованої депозитарної системи;
• уніфікація принципів і порядку здійснення діяльності учасниками депозитарної системи та взаємодії між ними;
• усунення існуючих недоліків в системі обліку прав власності на цінні папери;
• введення чітких та прозорих механізмів здійснення операцій з цінними паперами;
• вирішення корпоративних конфліктів, пов’язаних з веденням реєстру власників іменних цінних паперів.
В непростий час політичних, соціальних та економічних реформ, які тривають в нашій державі понад 20 років, цей закон став скандальним, одним з багатьох, прийнятих діючою владою. Варто зазначити, що ще до підписання цього закону Українська біржа заявляла про можливе закриття. Адже закон передбачає ще одне важливе нововведення – створення такого нового елементу як Центральний розрахунковий центр. Саме цей елемент, на думку фахівців, може призвести до державної монополізації послуг розрахунку й клірингу на фондовому ринку [6].
Отже, до переліку заходів для розвитку фондової біржі України варто додати пункт № 6: вдосконалення Національної депозитарної системи, навпроти якого чинна влада начебто «поставила галочку», на шляху до досягнення обіцяної «стабільності».
Ефективність функціонування фондового ринку є важливим аспектом в процесі підвищення рівня конкурентоспроможності національної фінансової системи. Але цей процес неможливий на етапі політичної нестабільності в країні, що призводить до лобіювання інтересів певних бізнес-груп та олігархів, і як наслідок, впливає на фінансову привабливість нашої держави в світі.
Список використаних джерел.
1) Ковальчук О. Український фондовий ринок, проблеми становлення та перспективи його розвитку // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Збірник наукових праць, Випуск 5, 2007 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nznuoa/texts.html
2) Калмикова Л.Я. Актуальні проблеми та подальші перспективи розвитку фондового ринку України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/6_PNI_2012/Economics/4_101949.doc.htm
3) Фондовий ринок України: проблеми, тенденції та перспективи //Цінні папери України. – 2010. – № 4 (598). – С.4-6.
4) Українська правда // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/news/2012/10/3/338120/
5) SMIDA // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua
6) Уніан. Економіка // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economics.unian.net/ukr/detail/141807
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^