Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Полинюк Н. І. Вплив фінансових інструментів на іпотечний ринок України
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
19-10-2012, 00:24

Полинюк Н. І. Вплив фінансових інструментів на іпотечний ринок України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

Вплив фінансових інструментів на іпотечний ринок України

Сфера іпотечного кредитування ґрунтується на довготермінових відносинах з значним отриманням ресурсів. Їх залучення в повній мірі вимагає розробки та впровадження в практику надійних високоліквідних фінансових інструментів іпотечного ринку.
У вітчизняній та зарубіжній літературі проблеми функціонування і розвитку іпотечного ринку досліджували такі українські науковці, як О. Євтух , І. Лютий , А. Мороз, Сергій Башлай, Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Соляр В.В., Маслов С.І. та ін.
На сьогодні в Україні у сфері іпотечного кредитування прийняті наступні закони: Закони України «Про іпотеку», Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та Іпотечні сертифікати», Закон України «Про іпотечні облігації», які створили правове поле для здійснення реінвестування іпотечних кредитів із застосуванням інструментів фінансового ринку. Дані закони передбачають ефективне функціонування ринку іпотеки, повноцінне використання його фінансових інструментів. Проте досягти максимально можливих результатів в умовах сучасної економічної ситуації, світової фінансової кризи надзвичайно важко з низки об’єктивних причин, а саме: недостатня кількість фінансових ресурсів, відсутність надійних інвесторів, великий ризик втрати ресурсів інвесторами, недостатня участь держави у ринкових відносинах даного ринку тощо.
Пошyк нoвих вeктopiв рoзвиткy iпoтeчнoгo pинкy нaштoвхyє сyб’єктiв ринкy звeрнyтиcя зa мiжнaрoдним дoсвiдoм. Тaк зрoзyмілo щo бeз нoвiтнiх фiнaнсoвих iнcтрyмeнтiв нe oбiйтиcя. Мiжнaрoдний дoсвiд cвiдчить, щo зa чac фyнкцiонyвaння iпoтечних ринкiв в рiзних крaїнaх сфoрмyвaлаcя poзгaлyжeнa cиcтeмa фiнaнсoвих iнcтрyмeнтiв. Ocновнa їх чaстинa є cпoсoбoм зaлyчeння кoштiв нa фiнaнсyвaння тa рeфiнaнсyвaння iпoтечних крeдитiв, викoристaння iпoтeчнoї зacтaви, cтрахyвaння iпoтeчних крeдитiв, a тaкoж мiнiмiзaцiї pизикiв нa iпoтечнoму pинкy. Хapaктep iнстpyментiв, якi викopистовyються нa iпoтeчнoмy pинкy, визначaє piвень пoвepнeння iпoтечниx крeдитiв тa oбсяги pизикiв, пoв’язаних з iпoтечним кpедитyвaнням.
Caмe з мeтoю зaлyчeння дoдaткoвoї, зoкрeмa дoвгoстрoкoвoї, лiквiднocтi кpeдитopa y cвiтoвiй прaктицi викopистoвyють iпoтечнi фiнaнoовi iнструменти - довгострокові цінні папери, які випускаються під забезпечення застави нерухомості та які приносять твердий процент її власнику.[7]
За складом усі фінансові інструменти можна поділити на три основні групи:
1) до першої групи відносять так звані не обігові інструменти, емісія яких здійснюється у кожному конкретному випадку на індивідуальних засадах. До таких фінансових інструментів, у першу чергу, належать кредитні угоди, контракти лізингу та факторингу, депозитні угоди і вклади та інші до них подібні;
2) другу групу складають фінансові інструменти, особливою характеристикою яких є можливість здійснення активного вторинного обігу, тобто перевідні фінансові інструменти, а саме: цінні папери найрізноманітніших видів.
3) до третьої класифікаційної групи фінансових інструментів слід віднести так звані гібридні інструменти, що характеризуються як індивідуальними умовами емісії з боку кредитора, так і можливістю їх вторинного обігу: опціони, ф'ючерси, акредитиви, закладні, коносаменти та інші.[5]
Фінансові інструменти першої групи є об'єктами так званих закритих, неорганізованих та нерідко неліквідних сегментів фінансового ринку, що відповідно й відображає особливо складний механізм їх укладання. Найрізноманітніші види фінансових інструментів першої групи за своєю економічною природою є ідентичними, а їх особливості стосуються певних умов випуску, дії або реалізації, включаючи погашення. Враховуючи також те, що порівняно з іншими групами фінансові інструменти першої групи з механізмами їх реалізації досить розкриті вітчизняною наукою, особливу увагу слід звернути на економічній природі та особливостях реалізації фінансових інструментів другої групи, оскільки вони є відносно новими інструментами фінансового ринку в Україні, і саме з їх емісії розпочиналось формування нових сегментів фінансового ринку, які у сукупності утворили ринок цінних паперів України. Хоча іпотечні цінні папери і не мають безпосереднього зв’язку з конкретною забезпечувальною вимогою, все гаки опосередковано вони пов’язані з усією сукупністю іпотек, що є в банку
На сьогодні в Україні існують необхідні умови для використання цілого ряду фінансових інструментів, які вже набули широко розповсюдження в світовій практиці ринку іпотечного кредитування і довели свою ефективність.
Формування системи іпотечного кредитування в Україні повинно забезпечити залучення фінансових ресурсів за допомогою запровадження на інвестиційному ринку нових, ліквідних, довгострокових інструментів. З цією метою необхідно визначити способи та інструменти рефінансування системи іпотечного кредитування.
Література
- 1. Закон України "Про іпотеку" № 898-IV від 5 червня 2003 р., Офіційний вісник України, 2003, № 28 (25.07.2003), ст. 1362.
- 2. Закон України "Про іпотечне кредитування та операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" № 979-IV від 19 червня 2003 р„ Офіційний вісник України, 2003, № 30 (08.08.2003), ст. 1526.
- 3. Адеконов Г. М. Банки и фондовый рынок / Г. ІМ. Адеконов - М. : Ось - 89, 1997. - 160 с.
- 4. Банківська енциклопедія ; під ред. Мороза А. М. - К. : Ельтон, 1993. - 328 с
- 5. Гриценко О.А. Ринок нерухомості: закономірності становлення та функціонування: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук / Нац. акад. наук України, Ін-т екон. прогнозування - К., 2003 -32 с.
6. І.В. Кривов’язюк, I.J1. Заблоцька. Фінансово-економічні механізми розвитку житлового будівництва в регіоні. - Луцьк : Надстир’я, 2006 - 144 с.
6. Лагутін В. Д. Іпотечне кредитування в Україні: перспективи і можливі наслідки // Банківська справа. - 2005. - № 4. с.42-51.
Львов Ю. И. Банки и финансовый рынок / Ю. И. Львов- СПб. : Культ Информ Пресс, 1995.-528 с.
7. І. О. Лютий, В. I. Савич, О. М. Кадівошко. Іпотека : сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку: Монографія. ~ К. : Центр учбової літератури, 2009
- 548 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^