Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Фляк І.Т. Сучасний стан та проблеми розвитку кредитних спілок на ринку фінансових послуг України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 3293
  • Автор: Iryna Fliak
  • Дата: 20-10-2012, 03:53
 (голосов: 0)
20-10-2012, 03:53

Фляк І.Т. Сучасний стан та проблеми розвитку кредитних спілок на ринку фінансових послуг України

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

УДК 336
© Фляк І.Т., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-51с

Сучасний стан та проблеми розвитку кредитних спілок на ринку фінансових послуг України

Система кредитних спілок у нашій країні почала формуватися з 1869 року. Вона успішно розвивалась одночасно з аналогічними європейськими системами до кінця тридцятих років минулого століття. Кредитні спілки є одним з різновидів кооперативних організацій. Від того, як вони розвиватимуться, значною мірою залежить, чи вдасться відродити в Україні справді масовий кооперативний рух, тобто діяльність населення по самозабезпеченню необхідними товарами і послугами на засадах кооперування. Дана проблема сьогодні є актуальною і має зв'язок з дослідженнями і низкою публікацій.
За період незалежності послугами кредитних спілок скористалося більш як 5 млн осіб. Сьогодні кредитна кооперація в Україні об'єднує 615 спілок [5].
Розробка проблем організації діяльності кредитної кооперації в умовах формування і розвитку сучасної економіки України є досить новою і, як наслідок цього, слабо розробленою сферою економічної науки. У публікаціях вітчизняних науковців проблеми діяльності кредитних спілок розглядаються з різних позицій. Заслуговують на увагу праці таких дослідників, як М. Д. Бедринець, Р.Р. Коцовська, М. І. Манилич, Є. Б. Ніколаєв, А. А. Стадник, О. О. Хоменко, М. Б. Чижевська. У працях досліджуються окремі проблеми розвитку кредитних спілок, окреслюються можливі сфери їхньої діяльності з метою підвищення ефективності роботи окремих груп суб'єктів господарювання.
Кредитні спілки як фінансові інституції утворюються тоді, коли в суспільстві виникає попит на певні фінансові послуги, що не надаються іншими структурами, або якщо такі послуги пропонуються на невигідних, часто неприйнятних умовах.
У правовому відношенні кредитна спілка діє в рамках певної структури та відповідних правил. Як юридична особа вона наділена рядом ознак, які дозволяють самостійно брати участь у фінансових та інших операціях в інтересах своїх членів.
Істотним фактором, що сприяє становленню та розвитку кредитної кооперації як повноправного учасника фінансового ринку, є створення якісної нормативної бази, яка регулює діяльність кредитних кооперативів різного рівня.
У сучасних умовах кредитна спілка – це невід’ємна та особлива складова фінансової системи ринкового типу. Принципи організації, мета, завдання та функції роблять її відносно відособленою від інших інститутів фінансового ринку, вносять характерні особливості у відносини з ними.
Нормативною базою, що забезпечує сьогодні діяльність кредитних спілок, є Закон України “Про кредитні спілки”, а також типовий статут кредитної спілки, затверджений правлінням Національного банку України. Однак цих документів для створення сприятливих умов роботи спілки недостатньо. Не враховано законодавством і те, що кожний член кредитної спілки виступає у двох іпостасях. Перша – він член громадської організації і має нести весь ризик діяльності цієї організації. Друга – він клієнт цієї організації, і правовідносини між ним і спілкою виникають із цивільно-правових договорів. Актуальною є також необхідність вирішення питання пільгового оподаткування кредитних спілок як організацій, що забезпечують соціальний захист населення. У більшості країн, де працюють кредитні спілки, вони взагалі не оподатковуються. Це виправдано передусім тим, що доходи кредитних спілок є фактично доходами громадян, які вже були оподатковані згідно з чинним законодавством [3, с.4-5].
Згідно з офiцiйною iнформацiєю Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг, активи кредитних спілок за 2010 рік становили 4,218 млрд. грн., а членами є 2,190 млн. осiб, а за результатами 2011 року активи становили 2,4 мільярда гривень, у тому числі кредитний портфель - 2,2 мільярда гривень.
Починаючи з 2009 року кількість кредитних спілок почала різко зменшуватися. Таку тенденцію можна простежити за наведеними даними: у 2004 році кількість кредитних спілок становила 687, у 2005 – 723, у 2006 – 734, у 2007 – 739, у 2008 – 745, у 2009 – 755, у 2010 – 700, а у 2011 році їх налічувалося 615 [5].
Причинами, що призвели до кризи діяльності кредитних спілок стали:
1. Здійснення керівництвом кредитних спілок ризикової політики залучення ресурсів спілок у спекулятивні операції переважно з нерухомістю та землею.
2. Панічні настрої серед вкладників кредитних спілок на початку фінансової кризи спричинили масовий відтік депозитів: за період 2008-2009 рр. кількість вкладників зменшилась на 48,6% з 245,3 до 119,2 тис. осіб , в той час як кількість позичальників зменшилась на 21% з 561,5 до 443 тис. осіб., що спричинило дисбаланс кредитного та депозитного портфелів.
3. Всеукраїнський статус кредитних спілок: через недоліки законодавства порушується принцип кооперації (неможливість проведення загальних зборів кредитної спілки, обрання голови правління, контролюючих органів та спостережної ради). Це призвело до масових зловживань в керівних органах спілок.
З огляду на сьогоднішню ситуацію можна виділити такі найважливіші сучасні проблеми розвитку кредитних спілок:
1. Недостатній рівень капіталізації;
2. Відсутність діючої інфраструктури фінансової та технічної підтримки;
3. Відсутність ефективного механізму захисту прав членів кредитних спілок;
4. Існування значної кількості кредитних спілок, що у своїй діяльності не дотримуються основних принципів міжнародного кооперативного руху і вимог щодо захисту прав їх членів.
Отже, для вирішення проблем, які існують в діяльності кредитних спілок в сучасних умовах слід вжити заходів як на державному, так і на регіональному рівнях. Потрібно створити бюро кредитних історій для формування єдиної бази позичальників; прискорити процес формування потужних асоціацій.
Також, створення регіональних стабілізаційних фондів зможе спростити доступ кредитної спілки до фінансової допомоги, а відповідна співпраця обласних фондів на державному рівні сприятиме контролю за їх ліквідністю. Ще однією, якщо не найвагомішою, проблемою діяльності кредитних спілок України є неповерненість кредитів. Для вирішення даного питання кредитні спілки можуть не самостійно займатися цим, затрачаючи при цьому значні кошти та час, а частково делегувати ці повноваження єдиному спеціальному органу - Агенції по роботі із проблемними кредитами. Ще одним способом мінімізації ризику є страхування. Але, на даний момент, кредитні спілки не надто активно співпрацюють зі страховими компаніями. Причинами цього є невигідні умови співпраці, нечесна робота деяких страхових компаній, необізнаність керівництва кредитні спілки у вигодах страхування тощо.
Особливої уваги потребує питання фермерського кредитування кредитними спілками. Саме цей напрямок у кредитування може допомогти виходу з важкої фінансової кризи як селян, так і кредитних спілок. А вкладаючи кошти у вирощування та виробництво – ми вкладаємо кошти у своє майбутнє, як потужної аграрної країни. Тут можна перейняти і міжнародний досвід, який пристосувати до українських реалій. На сьогоднішній день кредитні спілки, як і інші фінансові посередники зазнали втрат, відновлення попереднього стану яких, за прогнозами різних експертів, сягне від 2 до 4 років. Тож кредитним спілкам і фінансовому ринку загалом потрібно вдосконалювати свою діяльність, підвищуючи довіру населення та рейтинг нашої країни загалом, створюючи стратегічні плани на майбутнє.

Список використаних джерел:
1. Закон України "Про кредитні спілки" від 20 грудня 2001 р., № 2908 – ІІІ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrcu.kiev.ua
2. Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua
3. Дадашев Б. А., Гриценко О. І. Кредитні спілки в Україні: навч. посібник / Б. А. Дадашев, О. І. Гриценко – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 196 с.
4. Суслов В. І. Про стан та перспективи розвитку кредитних спілок: Презентація доповіді Голови Держфінпослуг на засіданні Кабінету Міністрів України, 3 лютого 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua
5. 615 кредитних спілок налічується в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// project.ukrinform.ua
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
^