Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Комаревцева Н.В. ОСОБЛИВОСТІ ФУНЕЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Информація до матеріалу
 (голосов: 1)
28-10-2012, 18:53

Комаревцева Н.В. ОСОБЛИВОСТІ ФУНЕЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

Комаревцева Н.В., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-45с[b]
ОСОБЛИВОСТІ ФУНЕЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В сучасних умовах випуск внутрішніх державних цінних паперів посідає важливе місце у фінансовій діяльності держави. Наявність у країні розвиненого ринку внутрішніх державних цінних паперів дає змогу державі фінансувати дефіцит державного бюджету. Випуск короткострокових облігацій внутрішньої позики забезпечує безперервне фінансування державних видатків за умов несвоєчасного надходження бюджетних коштів та є інструментом грошово-кредитного регулювання.
Питанням розвитку ринку державних цінних паперів присвячено праці таких вчених-економістів, як: С. Боринець, З. Варналій, Т. Вахненко, С. Марченко, Р. Рак тощо. Незважаючи на досягнення зазначених вчених, особливості функціонування вітчизняного ринку державних цінних паперів в умовах світової економічної кризи потребує подальшого вивчення.
Ринок внутрішніх державних цінних паперів України розпочав своє функціонування у 1995р., коли вперше були емітовані облігації внутрішньої позики (ОВДП). Поступово державні цінні папери почали займати одне з провідних місць в регулюванні грошово-кредитного ринку.
Сучасний етап розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів характеризується подальшою активізацією діяльності держави на вітчизняному ринку ОВДП, що насамперед зумовлено виникненням світової фінансової кризи. Так, у результаті виникнення фінансових негараздів на світових ринках становище іноземних інвесторів і кредиторів опинилось під загрозою. У зв’язку з виникненням збитків і проблем з ліквідністю ці організації змушені були переглядати свій інвестиційний портфель та переводити активи в бік підвищення ліквідності та надійності. Україна як об’єкт інвестування була далеко не на першому місці ані за надійністю, ані за ліквідністю, тому іноземні інвестори та кредитори почали швидко виводити капітали з різних секторів економіки країни.
У кризових умовах при закритті ринків зовнішніх запозичень, за рахунок випуску зовнішніх боргових зобов’язань держава може залучити ресурси для стабілізації економіки за рахунок:
- скорочення офіційних валютних резервів;
- отримання позик міжнародних фінансових організацій;
- залучення ресурсів на внутрішньому ринку за допомогою випуску державних цінних паперів.
Через світову фінансову кризу, з одного боку, і погіршення економічної ситуації в Україні – з іншого, уряд частково переорієнтувався на внутрішні запозичення. Звичайно, в умовах зниження кредитного рейтингу ОВДП і переходу його до категорії високого ризику спекулятивного класу перевага надавалась розміщенню середньо- та довгострокових ОВДП з вищою, порівняно з минулими періодами, дохідністю.
Зростання дохідності ОВДП було зумовлене декількома чинниками.
По-перше, в умовах світової фінансової кризи спостерігається обмеження джерел отримання кредитних ресурсів на міжнародному ринку капіталів, особливо для країн з економікою, що розвивається.
По-друге, високий рівень внутрішньої інфляції, послаблення обмінного курсу гривні щодо долара США та низький рівень відсоткових ставок зробили ОВДП менш привабливими як для іноземних, так і вітчизняних інвесторів.
Окрім зростання загального обсягу коштів, залучених від розміщення ОВДП, зростає також обсяг коштів від розміщення ОВДП, залучених для фінансування дефіциту державного бюджету. Зокрема, у 2011р. залучено до бюджету 40,42 млрд. грн.., що в 11 разів більше за показник 2007р. таке зростання пов’язане зі щорічним збільшенням обсягу дефіциту державного бюджету та необхідністю його фінансування. Так, дефіцит державного бюджету у 2007р. становив 17,3 млрд. грн., а у 2011р. – 52,8 млрд. грн. Як наслідок, частка коштів, залучених від розміщення ОВДП у дефіциті державного бюджету, зросла з 20,9% у 2007р. до 76,6% у 2011р.
Серед перспективних напрямів розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів слід виділити:
1. створення широкого спектру фінансових інструментів;
2. з метою створення бази потенційних інвесторів важливим є встановлення обов’язкових нормативів розміщення резервів страхових компаній, пенсійних фондів та інших фінансових установ у державні цінні папери;
3. здійснення державою комплексу заходів економічної політики, зорієнтованого на економічне зростання, підвищення інвестиційної активності, поступове і вчасне погашення й обслуговування державного боргу, забезпечення політичної стабільності, покращення макроекономічних показників, продовження співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, що дозволить отримати від міжнародних кредитних рейтингових агентств вищі рейтинги інвестиційного класу за борговими зобов’язаннями.
Список використаних джерел:
1. Валовий внутрішній продукт // Національний банк України // www.bank.gov.ua.
2. Варналій З.С., Марченко С.М. Ринок суверенних єврооблігацій України: проблеми становлення та перспективи розвитку: Монографія / Держ. податк. адмін. України та ін. – К.: Знання України, 2010. – 311с.
3. Динаміка кредитних рейтингів України (боргових зобов’язань) // Міністерство Фінансів України // www.minfin.gov.ua.
4. Інформація щодо розміщення ОВДП у 2012році // Національний банк України // www.bank.gov.ua
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^