Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Червінська(Гончар) Т. Г. Перспективи використання платіжних карток в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
30-10-2012, 09:34

Червінська(Гончар) Т. Г. Перспективи використання платіжних карток в Україні

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

Тетяна Червінська (Гончар)
Львівський національний університет імені Івана Франка

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ

Згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» під платіжною карткою розуміють електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх
рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором [3].
Учасник платіжних систем має право розміщувати на платіжній картці одночасно дві і більше торговельні марки (знаки для товарів і послуг) платіжних систем відповідно до договорів з платіжними організаціями всіх платіжних систем, торговельні марки яких
розміщені на платіжній картці. Ці договори мають містити правила виконання операцій з використанням платіжної картки [3].
Операції з банківськими платіжними картками є досить новим напрямком банківського бізнесу, який, з одного боку, розширює спектр послуг банку, задовольняючи тим самим зростаючі потреби клієнтів, з іншого боку – є потужним джерелом ресурсів як в іноземній, так і в національній валютах.
Упровадження карткових платіжних систем стає економічно ефективним для всіх її учасників - держави, банків, процесингових центрів, підприємств торгівлі і сфери послуг, громадян [2].
Український картковий ринок дуже динамічний: змінюються лідери, з’являються нові продукти і технології, незмінним залишається лише одне – він швидко розширюється за рахунок нових держателів карток, емітентів і точок обслуговування [1].
Платіжні картки можуть бути кількох видів:
-корпоративна картка - БПК надана банком підприємству і використовується його працівниками для різноманітних як готівкових, так і безготівкових розрахунків;
-зарплатна картка - БПК надана банком працівникам підприємства і використовується ними для отримання тільки зарплати через мережу банкоматів і банків;
-розрахункова картка - БПК надана банком для фізосіб, які використовують її для безготівкових розрахунків за придбані товари (послуги) через спеціалізовані торгові термінали, а також для переведення в готівку грошових коштів;
-накопичувальна - БПК надана банком як юридичній, так і фізичній особі для накопичення грошових коштів, а також для розрахунків і отримання зарплати або для переведення в готівку грошових коштів [2].
Завдяки застосуванню комерційними банками України пластикових карток збільшується залучення коштів, зростають кредитні ресурси банків, підвищується конкурентоспроможність тих банків, які застосовують електронні засоби платежу. Активний розвиток в Україні такого конкурентоспроможного та перспективного банківського продукту, як пластикові картки розпочався порівняно нещодавно. Але Україна має всі умови, щоб пластикова картка перетворилася з привілею забезпечення громадян у повсякденний засіб розрахунків. На шляху до розв’язання цього завдання сьогодні існує багато труднощів: від загального стану економіки до катастрофічних масштабів шахрайства з пластиковими картами. Однак, як переконує досвід інших країн, у тому числі й Росії, за умови координації діяльності банків між собою та з Національним банком України, Верховною Радою України таке завдання може бути вирішене протягом найближчого десятиріччя. Працюючи над маркетинговою стратегією, українські банки повинні це враховувати.
Примітки:
1. Банківські операції: Підручник / За ред. А. М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2008. - 384 с.
2. http://pidruchniki.ws/14821111/bankivska_sprava/osnovni_tipi_platizhnih_kartok
3. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2346-14/page
Tetyana Chervins’ka (Honchar)
Ivan Franko National University of Lviv
Prospects for the use of payment cards in Ukraine
The introduction of payment card systems is cost effective for all involved - government, banks, processing centers, retail and service sectors, citizens Thanks to commercial banks of Ukraine plastic cards increases fundraising, rising credit resources of banks, increases the competitiveness of banks that use electronic means of payment.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^