Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Борис І. Проблеми розвитку фондового ринку України
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
30-10-2012, 18:37

Борис І. Проблеми розвитку фондового ринку України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

УДК 336
© Борис Ірина, 2012
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-47с

Проблеми розвитку фондового ринку України

В сучасних умовах розвитку оборот цінних паперів стає однією з основних галузей фінансової сфери, без якої даремно сподіватися на нормальне функціонування складного механізму ринкової економіки. Оскільки, становлення ринкових відносин призвело не тільки до трансформації існуючих раніше форм і методів управління, а й також до зміни технології функціонування товарних і фінансових ринків, модернізації усіх сфер економіки. Одним з головних завдань при цьому є створення умов для залучення у вітчизняну економіку додаткових інвестиційних ресурсів. Ключову роль у цьому відіграє фондовий ринок, який в Україні функціонує у певній мірі недосконало та характеризується рядом проблем і прорахунків, тому дана тема дослідження є досить актуальною.
Дослідженням цієї теми займалися: провідні вітчизняні та закордонні фахівці цієї сфери -Діденко В. М., Олійник В. В., Колач Г. М., Свердан М. А., Савицька О. І., Тимчишин Л.В., Фурсова А. А.,Фуренко А. А. та інші.
Фондовий ринок - явище об'єктивне, він виник у зв'язку із гострою потребою в додатковій формі мобiлiзацiї коштів для фінансового забезпечення розвитку економіки держави.Фондовий ринок України знаходиться на порозі серйозних перетворень, про свідчить програма розвитку фондового ринку України на 2012-2014 рр. Метою даної програми є підвищення захисту прав інвесторів і формування конкурентоспроможного національного фондового ринку на основі поступового зменшення спекулятивної складової ринку із одночасним зростанням інвестиційно-спрямованого сегменту в умовах фінансової глобалізації.
Виконання програми розвитку фондового ринку України на 2012-2014 рр. дасть змогу забезпечити: збільшення до 20 відсотків частки біржового ринку; збільшення до 400 млрд.грн.. в рік обсягів торгів цінними паперами на біржовому ринку; залучення в середньому щорічно не менш як 100 млрд.грн.. у цінні папери, у тому числі як інвестиції не менше як 75 млрд. грн.; збільшення до 50 млрд.грн.. загальної номінальної вартості облігацій підприємств, що перебувають в обігу на фондовому ринку; збільшення до 30 млрд.грн.. вартості активів інвестиційних та пенсійних фондів; збільшення до 300 млрд.грн капіталізації лістингових компаній; підвищення співвідношення капіталізації біржового ринку до валового внутрішнього продукту до 40 відсотків; а також збільшення кількості акціонерних товариств, які прийняли кодекс корпоративного управління.
В першу чергу даний документ пропонує механізми вирішення проблем низької ліквідності ринку, а також поліпшення його інфраструктури і спрощення валютного регулювання. Програма містить понад 120 заходів із подолання проблем. В короткостроковій перспективі (до кінця 2012 р.) мають дозволити звернення концесійних корпоративних облігацій, знизити вимоги до лістингових паперів та дозволити включати в лістинг біржі акції, які уже пройшли процедуру лістингу на другому фондовому майданчику. Пробудити інтерес емітентів до IPO планують через спрощення умов випуску та розміщення цінних паперів. Виконання даної програми дозволить спрощення порядку здійснення операцій з іноземною валютою для резидентів, для того щоб українські інвестори мали можливість активніше купувати цінні папери емітентів інших країн. Також даним документом передбачено врегулювання випуску та обігу валютних деривативів. Програма розвитку фондового ринку України на 2012-2014 рр. декларує необхідність обов’язкового створення Центрального депозитарію. Довгострокова перспектива (до кінця 2014 р.) розвитку фондового ринку передбачає скасування торгівлі з відстрочкою платежу, оскільки всі угоди мають здійснюватися тільки в режимі миттєвої поставки проти платежу [4].
Згідно з офіційними даними, на організованому вторинному ринку державних цінних паперів обсяг укладених угод за січень – червень 2012 року становив 60 604,6 млн. грн. Тоді як за відповідний період 2011 року – 39 189,3 млн. грн. Середньозважений рівень дохідності, за яким укладалися ці угоди, коливався у межах 11,11% – 12,87%, а в аналогічному періоді 2011 року – від 8,46% до 9,49%. Також з лютого 2010 року доступ до участі в аукціонах з первинного розміщення ОВДП мають лише 16 банків – первинних дилерів, а решту бажаючих вкласти кошти в державні цінні папери купують їх на вторинному ринку. На сьогодні на біржовому (організованому) ринку України діють 10 організаторів торгів, найбільшим з яких є Фондова біржа Першої фондової торговельної системи (далі – ФБ ПФТС) [3].
Незважаючи на певне збільшення частки операцій з цінними паперами, здійснюваних на біржовому ринку, є всі підстави вважати, що фондовий ринок залишається надзвичайно закритим: приблизно 89% усіх операцій на ньому здійснюються в так званому приватному режимі. Крім того, дефіцит цінних паперів, що вільно обертаються на ринку, та операцій з ними перешкоджає встановленню об’єктивної вартості та дохідності вітчизняних цінних паперів.
Отже, для вирішення проблем фондового ринку України пропонується така система заходів і механізмів: удосконалення засад функціонування боргового ринку та запровадження нових видів інструментів;суттєве розширення пропозиції цінних паперів з високими інвестиційними характеристиками;підвищення ролі внутрішніх інвесторів – громадян та інституційних інвесторів; покращення інформаційної прозорості фондового ринку України;сприяння розвитку та становлення потужних національних інституційних інвесторів;формування сприятливого податкового клімату для учасників фондового ринку, тощо.


Примітки:
1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15
2.ЗвітДержавноїкомісії з ціннихпаперів та фондового рику. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. ssmsc.gov. ua.
3. Офіційний сайт Національного банку України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=119004&cat_id=55838
4. Проект програмирозвиткуфондового ринку України на 2012-2014 роки. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.nssmc.gov.ua/fund/development/plan
5.Тимчишин Л.В. Основніпроблемирозвиткуфондового ринку в Україні / Л.В. Тимчишин // Економіка та держава. – 2009. – № 4. – С. 28-34.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^