Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2011 » Тимчишин І.І. Залучення іноземних інвестицій в економіку Львівської області
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2152
  • Автор: irchuk
  • Дата: 17-05-2011, 21:42
 (голосов: 0)
17-05-2011, 21:42

Тимчишин І.І. Залучення іноземних інвестицій в економіку Львівської області

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2011

УДК 336
© Тимчишин І.І., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-62з

Залучення іноземних інвестицій в економіку Львівської області

Практика залучення іноземних інвестицій в Україну свідчить, що розмір іноземних капіталовкладень значно відрізняється в різних її регіонах. Так, інвестори віддають перевагу промислово розвинутим і географічно вигідно розташованим регіонам, до числа яких належить і Львівська область. В структурі іноземних капіталовкладень, здійснених в регіони України, Львівська область впродовж років входить до чільної десятки.
Львівщина є одним з лідерів в Україні за обсягами іноземних інвестицій і займає восьме місце. Поступається лише місту Києву та кільком областям з високим рівнем про¬мислового розвитку, зокрема Дніпропетров¬ській, Донецькій, Запорізькій та Харківській. Серед західних областей України Львівщи¬на традиційно займає перше місце.
Львівщина має ряд об’єктивних пере¬ваг, що приваблюють інвесторів, а саме:
• велика ємність потенційного ринку;
• розвинута промисловість географічне розташування;
• краща якість життя порівняно з інши¬ми регіонами України;
• хороші можливості для відпочинку та оздоровлення, рекреації, культурних і туристичних уподобань;
• розвинута комунікаційна інфраструк¬тура і хороші транспортні зв’язки.
Прямі іноземні інвестиції допомагають Львівській області розвивати різні сектори промисловості та ефективно використовувати природні ресурси. Найбільші обсяги інвестицій внесено в: переробну промисловість, фінансову діяльність, машинобудування, операції з нерухомим майном, торгівлю.
Найактивнішими партнерами області у сфері іноземного інвестування є інвестори з: Польщі, Кіпру, Великобританії, США, Німеччини, Данії.
Збільшення залучення інвестицій, особливо іноземних, у будь-яку область України — це пріоритетне завдання об¬ласних органів державної влади та міс¬цевого самоврядування усіх рівнів, яке є обов’язковою умовою для забезпечення розвитку економіки області. Зважаючи на тенденції розвитку інвестиційної ді¬яльності Львівщини, напрацьовується певний пакет взаємоузгоджених заходів активізації інвестиційних процесів у ре¬гіоні на найближчі роки. Головним завданням якого є — формувати позитивний імідж регіону та представляти наші можливості до співпраці.
Станом на 1 січня 2010 року в економіку області залучено 1169,9 млн. дол. США, що надійшли з 62 країн світу. У 2009 року в економіку області залучено 930,7 млн. дол. США, протягом 2008 року іноземними інвесторами внесено 319,1 млн. дол. США. На одного мешканця припадає 367 дол. США іноземних інвестицій.
Результат незадовільний та не відпо¬відає потенційним можливостям інвестицій¬но привабливого регіону, який має зручне географічне розташування, хоча починаючи з 2007 року збільшився обсяг іноземних інвестицій в економіку області. Низькі показники можна пояснювати тим, що багато інвести¬цій, внесених у Львівську область, реєстру¬ються у Києві, де знаходяться головні офіси компаній-інвесторів. Але справжня причина у тому, що інвестування на першому етапі є надзвичайно дорогим, навіть порівняно з такими країнами, як Німеччина.
Скорочення темпів економічного розвитку в Україні, сьогодні є головною причиною зниження її інвестиційної привабливості.
Перший фактор, який впливає на зниження рівня інвестиційної привабливості регіону, – це загальне скорочення темпів економічного розвитку. Втім, інвестори стурбовані не тільки крихкістю економіки України в цілому, їх хвилюють досить конкретні незручності ведення бізнесу в країні.
У першу чергу, інвесторами відзначаються негативні наслідки від скасування привілеїв, якими донедавна можна було користуватися, працюючи в рамках вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку. З одного боку, скасування пільг СЕЗ і ТПР перекрила нелегальні шляхи відтоку із країни українського капіталу. З іншої, погіршила умови роботи переважно західних компаній, які працювали в цих зонах на легальних основах.
На нашу думку, рішення про скасування СЕЗ і ТПР в Україні було прийнято поспішно й недостатньо обґрунтовано, без глибокого попереднього аналізу. Потрібно було переглядати кожну зону окремо, тому що деякі вільні зони працювали на благо економіки й вони були потрібні. На території Львівщини функціонують спеціальні економічні зони “Яворів” та “Курортополіс Трускавець”.
Беручи до уваги світовий досвід дер¬жавного управління розвитком територій, виникла гостра необхідність започаткування нових форм залучення як іноземного, так і вітчизняного капіталу у Львівську область. Дієвим механізмом цього вбачається створен¬ня технологічних та промислових парків.
За інфраструктурним потенціалом Львівська область входить у трійку лідерів разом з Києвом і Севастополем. Область володіє розвинутою транспортною мережею, а за щільністю залізничних та автомобільних доріг посідає перше місце по Україні.
Інвестиційна діяльність в регіонах залежить не тільки від рівня економічного розвитку. Її інтенсивність багато в чому залежить від відкритості органів влади та місцевого самоврядування.
Інвестиції є важливою умовою здійснення структурної перебудови економіки регіону, забезпечення технічного прогресу, підвищення показників господарської діяльності як на мікро так і на макро рівнях, а тому для зростання економіки, для покращення соціальної інфраструктури потрібно залучати як внутрішнього інвестора, так і зовнішнього, створивши при цьому для них відповідні умови: по – перше забезпечивши інвестиційну діяльність законодавчо-нормативною базою, тому що недостатнє законодавче забезпечення інвестиційного процесу є однією з основних причин, що стримують надходження інвестицій в економіку України та її регіонів, по – друге інвестиційний клімат повинен враховувати не тільки правові, а й соціально-економічні умови діяльності в країні, які істотно впливають на дохідність інвестицій та на рівень інвестиційних ризиків.

Посилання: іноземні інвестиції

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^