Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Приймак Ю.З. Фінансові послуги як складова частина фінансового ринку
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
30-10-2012, 22:13

Приймак Ю.З. Фінансові послуги як складова частина фінансового ринку

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

Приймак Ю.З., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-51с

Фінансові послуги як складова частина фінансового ринку

Ринок фінансових послуг відіграє важливу роль у русі грошового капіталу, який, в свою чергу, забезпечує економічне зростання. Існує потреба в комплексному вивченні ринку фінансових послуг із використанням системного підходу, розробленням необхідного методологічного інструментарію, зумовлена високою динамікою процесів, що існують на ринку.
Процеси перетворень на фінансовому ринку від початку реформ і до сьогодні не були однозначними і не мали чітких цілей. Це зумовлює актуальність теми і викликає необхідність дослідження фінансової послуги та її сутності.
Дослідженням питань розвитку фінансових послуг як складової частини фінансового ринку займалися наступні науковці: Бобров Є.А., Ватаманюк З.Р., Плескач В.Л., Джафарова О. В. та інші.
Фінансова послуга - це організація фінансових потоків інших осіб на взаємовигідній основі з використанням фінансових інструментів.
Вітчизняне законодавство, зокрема ч. 5 ст. 1 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, визначає поняття фінансової послуги як “операції з фінансовими активами, що здійснюють в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучень від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів”.
Об’єктами фінансових послуг є цінні папери, безготівкові розрахунки, банківські кредити, страховий поліс тощо, тобто це те, що приводить до виникнення послуги.
Суб’єктами фінансових послуг є учасники фінансового ринку: з одного боку замовники, тобто споживачі фінансових послуг, а з другого - фінансові організації (юридичні та фізичні особи ), що надають фінансові послуги.
До головних функції фінансових послуг належать: зниження трансакційних витрат, мобілізація фінансових ресурсів, перерозподіл ризиків, управління активами.
Ринок фінансових послуг - це особлива сфера економічних відносин, притаманна тільки ринковій економіці, де здійснюється купівля-продаж, розподіл і перерозподіл фінансових активів країни між сферами і ланками фінансової системи.
Згідно Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” ринок фінансових послуг включає: професійні послуги на ринках банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансових активів.
Сутність ринку фінансових послуг полягає в тому, що він відображає конкретні форми організації руху фінансових ресурсів з допомогою фінансово-кредитного механізму між суб’єктами господарювання; а також це сукупність відносин “продавець-покупець”, які виявляються через фінансові послуги як сферу господарської діяльності, де фінансові послуги здійснюються для обміну або купівлі-продажу.
Український ринок фінансових послуг перебуває на етапі становлення. Протягом останніх років важливим джерелом залучення фінансових ресурсів на ринку цінних паперів були такі як акції, облігації підприємств, інвестиційні сертифікати тощо.
Фінансові послуги набувають своєї актуальності із розвитком ринкових відносин в Україні. Світовий досвід господарювання свідчить, що за своїми масштабами ринок послуг значно перевищує ринок товарів. Розвиток ринку фінансових послуг є одним із найважливіших напрямів забезпечення економічної, в тому числі й національної, безпеки, оскільки його стан значною мірою є показником досягнутого рівня соціально-економічного благополуччя кожної нації.
В Україні спостерігається розвиток компаній з надання фінансових послуг та поява нових, відбувається їх поступове входження в інформаційний простір шляхом застосування новітніх технологій.
Головна функція фінансового ринку полягає у трансформації коштів у позиковий капітал.
Отже, ринок фінансових послуг займає важливе місце у структурі фінансового ринку. Фінансові інструменти і фінансові послуги відіграють важливу роль в ньому. Саме завдяки фінансовим інструментам і фінансовим послугам грошові потоки спрямовуються від власників до позичальників.


Список використаних джерел:
1. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” №2664-ІІІ від 12.07.2001 року//Відомості Верховної Ради України. - 2002. - №1. - ст.1.
2. Закон України “Про затвердження Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України: постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. № 157”// Офіційний вісник України. - 2010. - № 12. - ст. 580
3. Бобров Є.А. Роль та місце ринку фінансових послуг у структурі фінансового ринку/ Бобров Є.А. // Фінанси України - 2007.- № 4. - С. 88-94.
4. Плескач В.Л. Фінансові послуги, як складова інтеграції України у світовий інформаційно-економічний простір/ Плескач В.Л.// Фінанси України - 2008.- № 8. - С. 89-95.
5. О. В. Джафарова Фінансові послуги як предмет дозвільної діяльності у сфері забезпечення економічної безпеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pib/2010_3/PB-3/PB-3_19.pdf
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^