Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Волошин Ю.В. Операції РЕПО в фінансовій системі: суть на перспективи
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
30-10-2012, 22:13

Волошин Ю.В. Операції РЕПО в фінансовій системі: суть на перспективи

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

Волошин Ю.В., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфС-51с

Операції РЕПО в фінансовій системі: суть на перспективи

Створення ефективно діючого фінансового ринку є основним завданням розвитку економіки країни. Дослідженням питань розвитку нових форм українського фінансового ринку займалися наступні вчені: В. Войтов, Ю. Я. Кравченко, Ю.М. Лисенков, В.І. Ляшенко, О.Н. Мозговий, В.Науменко, В.Б.Руденко, І.А. Шевчук та ін. В роботах названих авторів присвячується увага сучасним інструментам здійснення операцій на фінансовому ринку. В основу цих операцій покладено механізм залучення ресурсів за рахунок продажу комерційним банком якісних, досить ліквідних активів, які відповідно з Угодою про зворотний викуп (РЕПО) можуть бути викуплені цим банком через визначений термін та за встановленою ціною. Такими активами для банків є: облігації внутрішньої державної позики, казначейські векселі, депозитні сертифікати НБУ, муніципальні облігації, ліквідні цінні папери провідних українських підприємств [1].
Операції РЕПО найбільш ефективно можна використовувати за наявності розвинутого фондового ринку державних цінних паперів, а в період його занепаду — це інструмент, який може бути використано в будь-який час при необхідності. Це відносно новий спосіб рефінансування, який у світовій практиці монетарного регулювання застосовується з 80-х рр. ХХ ст.
Дана операція з цінними паперами складається з двох частин. Перша частина цієї угоди - пряме РЕПО- передбачає купівлю (продаж) облігацій чи інших цінних паперів одним контрагентом в іншого із зобов'язанням продавця викупити ці ж цінні папери у визначений термін за іншою ціною. Друга частина - зворотне РЕПО – дзеркальне від¬ображення прямого РЕПО [3].
В основному угоди РЕПО укладаються з облігаціями – угоди з акціями не є дуже розповсюдженими в Україні. Враховуючи потребу в розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів Національним банком здійснювалися операції прямого РЕПО. Загальний обсяг операцій прямого РЕПО в І кварталі 2012 року становив 8,7 млрд. грн., що становить 83 % обсягу всіх операцій рефінансування в цей період. У І кварталі 2012 року збільшено терміни проведення операцій прямого репо з 30 до 60 днів та скасовано окремі обмеження щодо здійснення таких операцій.
Обсяг повернення заборгованості за раніше наданими Національним банком кредитами протягом цього періоду становив 17,4 млрд. грн., з них за операціями прямого РЕПО – 14,2 млрд. грн. Відповідно знижувалися середньозважені відсоткові ставки за тендерними кредитами Національного банку (до 8,75 % у березні 2012 року з 11,4 % у грудні 2011 року) та операціями прямого репо (до 8,75 % з 12,0 % відповідно) [2].
На «Українській біржі» протягом січня-травня 2012 року було здійснено 92 264 операції РЕПО (за аналогічний період 2011 р. – 69 068), у тому числі з акціями – 91 564, інвестиційними сертифікатами – 648, корпоративними облігаціями – 52.
Аналізуючи динаміку ринку РЕПО з облігаціями внутрішньої державної позики, можна сказати, що обсяг таких угод постійно зростає. Так, відповідно з даними НБУ, у січні-травні 2012 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року він зріс у 20 разів та становив 11,47 млрд. грн., що становило 6,4% від загального обсягу угод із ОВДП на вторинному ринку.
Проаналізувавши проведення операцій РЕПО в Україні, можна розробити ряд перспективних напрямів роботи в даній сфері з метою вирішення актуальних проблем 2012 року. Стимулом ринку мають стати:[center]
 норми щодо операцій РЕПО, передбачені в новій редакції Положення про депозитарну діяльність Національного банку;
 необхідності вдосконалення вітчизняної правової бази щодо здійснення біржових операцій РЕПО. Потрібно внести зміни до «Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: дилерської діяльності, брокерської діяльності, управління цінними паперами, андеррайтингу» щодо встановлення вимог до договорів РЕПО і до правил організації внутрішнього обліку торговців за цими операціями;
 внести зміни до «Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами» щодо встановлення вимог до звітності торговців цінними паперами за операціями РЕПО.
 операції РЕПО на фондових біржах, що здійснюються відповідно до Порядку, мають передбачати перехід права власності на цінні папери з моменту зарахування цінних паперів на рахунок покупця за кожною із частин операції РЕПО [4].
Отже, можна сказати, що ринок РЕПО у 2012 році функціонуває досить активно. Даний вид рефінансування є одним з найбільш використовуваних інструментів НБУ. В майбутньому цей сегмент ринку має гарні перспективи розвитку по збільшенню своїх обсягів, кількості торгівельних інструментів і учасників ринку.


Список використаних джерел:
1. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. — 6-те вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2008. — 318 с. — (Вища освіта XXI століття)
2. Національний банк України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http:www.bank.gov.ua.
3. Положення НБУ “Про регулювання Національним банком України ліквідності банків України” від 26.09.2006 р. № 378 зі змінами
4. Ринок Репо в Україні // Газета “Цінні папери України” — № 22 (719) 14 червня 2012 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.securities.org.ua/securities_paper/
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
^