Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Цапун А.Ю. Вплив податкової політики на грошово- кредитний ринок
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
30-10-2012, 22:56

Цапун А.Ю. Вплив податкової політики на грошово- кредитний ринок

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

УДК 336,22
© Цапун А.Ю., 2012
ЛНУ ім. І. Франка, Екф-44с

Вплив податкової політики на грошово- кредитний ринок

В окремі періоди економічної історії фіскальним і грошово-кредитним важелям макроекономічного регулювання відводилася різна роль. Найважливішим інструментом впливу на економічні процеси була або система податків, державних витрат і дефіциту бюджету, або регулювання економічного циклу через кредитно-грошову сферу.
Податкова політика - це діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері встановлення та збирання податків і зборів (обов'язкових платежів), яка реалізується через визначення платників податків та інших обов'язкових платежів, об'єктів оподаткування і ставок податків; видів податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що справляються на території України, місцевих податків, зборів та інших обов'язкових платежів; основних принципів надання пільг та звільнення від оподаткування [3].
Податкова політика може впливати на мікроекономічні показники за рахунок диференціації умов оподаткування як для окремих товарів або товарних груп, так і для платників, в залежності від завдань, які намагається досягнути держава. При цьому завдання, які вирішує податкова політика, можуть мати цілі втручання в економічні процеси: стимулювання чи обмеження виробництва того чи іншого товару, розвиток визначених галузей виробництва, розвиток виробництва на певних територіях, стимулювання науково-технічного прогресу, регулювання експорту та імпорту, вирішення соціальних проблем, тощо.
Грошово-кредитна політика проводиться через регулювання грошової маси. Основними інструментами в такому випадку виступають: встановлення дисконтної ставки відсотка (вартість грошей) та встановлення норми обов'язкових резервів. З іншого боку виступає фіскальна політика, за допомогою якої, держава може регулювати податковий тягар на виробників, а також в ручному режимі перерозподіляти частину грошей задіяних економіці [3].
З огляду на те, що обидві складові макроекономічного регулювання - фіскальна та грошово-кредитна політика, є надзвичайно дієвими виникає питання, яка їх комбінація буде сприятливішою для економічного розвитку, а яка, навпаки, може йому нашкодити.
Особливістю національної економіки та практика державного управління свідчить про те, що оптимальною комбінацією для забезпечення економічного зростання в Україні є проведення поміркованої фіскальної політики (збалансований бюджет без прихованого дефіциту) разом із експансивною монетарною політикою для стимулювання економічної активності суб'єктів господарювання. Позитивний вплив грошово-кредитної політики на макроекономічні процеси є можливим при проведені «здорової» фіскальної політики та утримання рівня дефіциту бюджету та джерел його фінансування в економічно безпечних межах. При координації грошово-кредитної та фіскальної політики також необхідно враховувати їх взаємодію та вплив у сферах податкової політики, політики видатків та боргової політики [5].
Тому для досягнення ефективної взаємодії фіскальної та грошово-кредитної політики необхідним є створення механізму координації діяльності НБУ, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Комітету Верховної Ради з питань бюджету, на всіх етапах формування і реалізації економічної політики держави [6].
Грошово-кредитна політика впливає на економіку через трансмісійний механізм, що включає певний набір каналів. Отже, по суті центральний банк впливає на деякі параметри грошово-кредитної сфери, тим самим впливаючи на перерозподіл фінансових потоків всередині неї. У свою чергу, ці зміни в грошово-кредитній сфері передаються іншим секторам економіки знову ж таки шляхом перерозподілу вже їхніх фінансових потоків. Це означає, що змінюється структура фінансових потоків в існуючій економічній системі, але при цьому залишаються незмінними система економічних відносин, рівень розвитку інфраструктури, ступінь інтегрованості економіки у світову економіку тощо [1].
Список використаних джерел:
1. Грошово-кредитні засоби регулювання економіки [Текст]: монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук Л. В. Кривенко ;[Л. В. Кривенко, О. М. Дутченко, М. І. Синюченко та ін.]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 210 с.
2. Основні засади грошово-кредитної політики на 2011 рік. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: www.rada.gov.ua.
3. Постанова Верховної Ради України «Про основні напрями бюджетної політики на 2011 рік» №2318-VI від 4.06.2010. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: www.rada.gov.ua.
4. Жак О. П. Координація грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики на стадії їх розробки [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: http://www.dspace.uabs.edu.ua/ bitstream/123456789/ 1449/1/ Jacques_1_2005.pdf.
5. Андрущак Є. М., Хар В. С. Організаційно-економічні аспекти координації грошово-кредитної та фіскальної політики в Україні. - Економіка і бізнес № 2.- 2010.- С. 55 - 61.
6. Лагутін В.Д. Бюджетна та монетарна політика: координація в трансформаційній економіці: монографія/ В.Д. Лагутін. - К.: КНТЕУ, 2007. - 247 с.

Посилання: податкова політика, грошово - кредитний ринок

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^