Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Юрковська М.Е. Особливості лізингової діяльності на ринку фінансових послуг України
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
31-10-2012, 15:12

Юрковська М.Е. Особливості лізингової діяльності на ринку фінансових послуг України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

УДК 336
© Юрковська М.Е., 2012

Особливості лізингової діяльності на ринку фінансових послуг України

Для всебічного розвитку економічних процесів в країні, активізації підприємницької діяльності, розвитку малого та середнього бізнесу треба впроваджувати нові для нашої економічної системи методи фінансування реального сектору економіки, оновлення матеріально-технічної бази. Розширення лізингових послуг в Україні є одним із таких методів фінансування.
Значний внесок у розробку питань теорії і практики ринку лізингових послуг здійснили зарубіжні вчені: Дж. М. Кейнс, Й. Шумпетер, А.Пігу, Дж.Герлі, Е. Коен, Е. Означеній тематиці присвячено праці вітчизняних вчених-економістів, зокрема: С.В. Наумекова, О.Я. Стойко, С. Я Боринець, І.М. Внукова, К.Ф. Ковальчук та інші.
Лізинг - один із найпоширеніших у світовій практиці методів фінансування технічного оснащення та оновлення виробництва, який має давні традиції.
Нормативно-правовою базою, що регулює лізингову діяльність на сьогодні є: Конституція України, Господарський Кодекс України, Цивільний Кодекс України, Закон України “ Про фінансовий лізинг ”, “ Про оподаткування прибутку підприємств ”, “ Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг ” та інші закони України і видані відповідно до них нормативно-правові акти.
Лізинг - це господарська діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні за договором лізингу однією стороною (лізингодавцем) у виключне користування другій стороні (лізингоодержувачу) на визначений строк майна, що належить лізингодавцю або набувається ним у власність (господарське відання) за дорученням чи погодженням лізингоодержувача у відповідного постачальника (продавця) майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.
Залежно від особливостей здійснення лізингових операцій лізинг може бути двох видів - фінансовий чи оперативний [1, ст. 292].
Оперативний лізинг (оренда) - господарська операція
фізичної або юридичної особи, що передбачає відповідно до договору
оперативного лізингу (оренди) передання орендарю майна, що
підпадає під визначення основного фонду згідно із статтею 8 цього
Закону, придбаного або виготовленого орендодавцем на умовах інших,
ніж передбачаються фінансовим лізингом (орендою).
Фінансовий лізинг (оренда) - господарська операція
фізичної або юридичної особи, яка передбачає відповідно до
договору фінансового лізингу (оренди) передання орендарю майна, що
підпадає під визначення основного фонду згідно із статтею 8 цього
Закону, придбаного або виготовленого орендодавцем, а також усіх
ризиків та винагород, пов'язаних з правом користування та
володіння об'єктом лізингу [2, ст.1].
Ринок лізингових послуг - це сукупність суб’єктів лізингу та система економічних відносин між ними у сфері здійснення лізинговими компаніями господарської діяльності з реалізації лізингових послуг. Він є складовою ринку фінансових послуг і важливе значення тут має державне регулювання, яке передбачає обов’язкове страхування та контроль за забезпечення фінансової стійкості лізингових компаній.
До основних функцій лізингу належать:
- виробнича: оперативне розв'язання проблем технічного переоснащення виробництва, забезпечення доступу підприємства до нової техніки та технологій;
- фінансова: надання основних фондів у користування на умовах кредиту, використання податкових та амортизаційних пільг.
- збутова: стимулювання просування продукції, освоєння нових сегментів ринку [3].
Лізинг можна розглядати як різновид довгострокового кредиту, що надається в майновій формі і погашення якого здійснюється в розстрочку.
У лізинговій угоді беруть участь три сторони:
• постачальник, який є виробником об'єкта лізингу;
• лізингодавець, який оплачує об'єкт лізингу і здає його в лізинг;
• лізингоодержувач, той, хто отримує і використовує об'єкт лізингу [4].
Перевагами лізингу порівняно з кредитуванням є те що він дає можливість використання нових високих технологій без значних додаткових капіталовкладень, нижчі вимоги по заставі, лізингові платежі відносяться на собівартість продукції в повному обсязі, що знижує оподатковуваний прибуток та ряд інших переваг що отримують його користувачі.
Брак і висока вартість кредитних коштів - це проблема вітчизняного ринку лізингу. Існують ще й такі: наслідки світової економічної кризи, недостатньо дієва та малоефективна система державного регулювання та розбіжності між вітчизняним законодавством і нормами міжнародного лізингового права, відсутність податкових пільг та ефективного механізму прискореної амортизації обладнання, отриманого в лізинг, нерозвинена інфраструктура ринку лізингу, яка повинна включати широку інформаційну систему, мережу страхових і консалтингових компаній, банківські та інші фінансові установи, маркетингові агентства, рекламу, нетривалі терміни лізингових угод через спроби мінімізації лізингових ризиків.
Для розвитку в Україні ринку лізингових послуг необхідно суттєво вдосконалити організаційно-економічне забезпечення лізингових операцій щодо визначених вище проблем на якісно новому рівні, прискорити державне регулювання законодавства для максимальної реалізації потенційних можливостей до оновлення основних засобів та впровадження новітніх технологій.
З огляду на викладене можна зробити висновок, що лізингові компанії створюють серйозну конкуренцію банківським установам. Вони мають відповідно ряд переваг. Таким чином, ринок лізингових послуг в Україні має позитивну тенденцію зростання обсягів діяльності й стрімко розвивається, незважаючи на низку вітчизняних проблем.
Список використаних джерел:
1. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 № 436
2 . Закон України “ Про оподаткування прибутку підприємств ” від 1 квітня 2011 р. № 334
3. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг: Навч. посіб. / Науменкова С.В.,Міщенко С.В. – К. : Знання, 2010. – 532 с.
4. Банківські операції. Підручник / за ред. Cтойко О.Я. - К.: КУНЕС, 2002 р. – 258 с.

Посилання: лізингові послуги, лізинг

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^