Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2011 » Чуб В.О. Ефективність бюджетної стратегії
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2070
  • Автор: vitalina
  • Дата: 18-05-2011, 15:18
 (голосов: 0)
18-05-2011, 15:18

Чуб В.О. Ефективність бюджетної стратегії

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2011

УДК 336
© Чуб В.О., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-62з

Ефективність бюджетної стратегії

Як правило, ефективність бюджетної стратегії визначається через співвідношення між досягнутими результатами та затратами на її реалізацію. Кількісне вираження цього співвідношення передбачає застосування ряду відносних показників, що дозволяє описати процес досягнення певного ефекту, результату.
Серед показників ефективності бюджетної стратегії доцільно розглядати її економічну і соціальну ефективність.
Економічна ефективність бюджетної стратегії визначається через співвідношення її прямих, безпосередніх результатів і обсягу ресурсів, залучених для їх досягнення. Соціальна ефективність бюджетної стратегії вимірюється за допомогою порівняння її кінцевих і прямих результатів.
Відповідні показники – індикатори, що відображають інформацію про процес реалізації бюджетної стратегії та дозволяють вимірювати й оцінювати результати її впровадження, наведено в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1
Основні показники ефективності бюджетної стратегії
№ з/п Показники Визначення Приклади

1. Показники випуску Обсяг виконаних робіт і наданих послуг у результаті реалізації бюджетної стратегії Обсяг виконаних робіт і наданих послуг, кількість споживачів
2. Показники витрат Кількісна оцінка ресурсів, необхідних для реалізації бюджетної стратегії Витрати на придбання одиниці ресурсів, необхідних для реалізації бюджетної стратегії Кількість ресурсів, необхідних для реалізації заходів:
• обладнання;
• персоналу (людино-годин);
сировини і матеріалів
Вартість витрат на одиницю залучених ресурсів:
• обладнання;
• праці;
• сировини і матеріалів
3. Показники економічної ефективності Витрати на одиницю випуску продукції, надання послуг, які здійснюються у межах реалізації бюджетної стратегії Вартість витрат на одиницю випуску
4. Показники соціальної ефективності Ступінь досягнення суспільно прийнятних цілей, пов’язаних з реалізацією бюджетної стратегії Кількісні показники досягнення кінцевих цілей:
• збільшення зайнятості населення (%);
• зростання ВВП (%)
Важливою характеристикою якості реалізації бюджетної стратегії є раціональність, яка, як правило, визначається вибором найкращого з декількох запропонованих варіантів виконання поставленого завдання або вирішення певної проблеми. Отже, раціональність бюджетної стратегії передбачає досягнення заданих результатів з використанням найменшого обсягу коштів або досягнення найкращого результату з використанням визначеного бюджетом обсягу коштів шляхом порівняння альтернатив використання бюджетних та інших ресурсів
З огляду на це, система кількісно вимірюваних критеріїв ефективності бюджетної стратегії повинна включати: рівень збирання бюджетних доходів у цілому та податків зокрема; рівень виконання бюджетних зобов’язань; величину бюджетного дефіциту і швидкість зростання державного боргу; обсяг фінансових ресурсів на обслуговування державного боргу; рівень монетизації бюджетного дефіциту (бюджетних потоків); величину валютних резервів, які використовуються для фінансування бюджетного дефіциту; динаміку ВВП; рівень безробіття; ступінь виконання законодавчих і прирівняних до них актів про бюджет . Залежно від конкретної соціально-економічної ситуації у країні до переліку цих показників можна додати дані про величину простроченої заборгованості по оплаті праці через відсутність бюджетного фінансування, величину простроченої заборгованості по оплаті держзамовлень, величину простроченої заборгованості бюджетних установ через їх недофінансування тощо.
Розраховані узагальнені оцінки реалізації бюджетної стратегії порівнюються з критеріями ефективності цієї діяльності, для чого можна використати такі основні характеристики:
1) реалістичність бюджетної стратегії (щорічні бюджети є реалістичними і виконуються так, як це було заплановано);
2) повнота і прозорість (відбувається всебічне спостереження за бюджетними і фінансовими ризиками, а фінансова і бюджетна інформація є загальнодоступною);
3) складання бюджету відповідно до цілей стратегії (при складанні бюджету керуються міркуваннями реалізації бюджетної стратегії);
4) передбачуваність і контроль у процесі виконання бюджету (бюджет виконується впорядковано і передбачувано, існують механізми, що дозволяють здійснювати контроль за використанням державних коштів і управління ними);
5) зовнішній контроль і аудит (органами виконавчої влади застосовуються механізми контролю за використанням фінансів і виконанням рішень).
Слід підкреслити, що досягнення зазначених критеріїв ефективності реалізації бюджетної стратегії досліджується за трьома рівнями: загальна бюджетна дисципліна; стратегічний розподіл ресурсів; ефективне надання послуг. У межах реалізації першого напряму необхідно привести чинне бюджетне законодавство у відповідність до потреб розвитку практики програмно-цільового бюджетування, невід’ємною складовою якої є визначення конкретних цільових показників ефективності реалізації бюджетної стратегії. Доцільним є унормування правил проведення оцінки бюджетних програм (бюджетних витрат) і процедур їх запровадження. Необхідно зафіксувати, що оцінка ефективності зазначених бюджетних програм здійснюється у процесі їх планування, виконання та контролю з боку уповноважених органів державної влади та організацій, що розпоряджаються бюджетними коштами. Має бути чітко прописана відповідальність кожного органу управлінської структури, причетного до втілення цих програм. Відповідно, мають бути визначені конкретні завдання, процедури і результати оцінки ефективності таких програм на всіх стадіях бюджетного циклу, механізми впорядкування і погодження рішень усіх учасників, форми і засоби залучення громадськості до цієї діяльності тощо. Нормативно-правове врегулювання окреслених питань сприятиме успішному здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення ефективної організаційної взаємодії державних інституцій та установ, залучених до реалізації бюджетної стратегії.

1.Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку: [Монография] За ред. В.М. Гейця. – К.: Ін-т економічного прогнозування, Фенікс, 2003. – 1008 с.
2.Кваснюк Б.Є. Макроекономічні засади національної конкурентоспроможності / Б.Є. Кваснюк // Вісник Ін-ту економіки та прогнозування. – 2006. – № 1. – С. 4–8.
3.Концептуальні основи статистичного моніторингу /
[Д.Д. Айстраханков, М.В. Пугачова, В.С. Степанко та ін.]; За ред. М.В. Пугачової. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2003. – 343 с.; Ведунг, Едверт. Оцінювання державної політики і програм / Е. Ведунг; пер. з англ. В. Шульга. – К.: Всесвіт, 2003. – 350 с.;
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
^