Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Федина М.В. Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні та його особливості
Информація до матеріалу
 (голосов: 1)
31-10-2012, 18:59

Федина М.В. Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні та його особливості

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

Федина М.В., 2012р.
ЛНУ ім. Івана Франка, ЕкфС-53

Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні та його особливості

Ринок цінних паперів виступає невід'ємною частиною фінансового ринку, так як основною його метою є акумуляція фінансових ресурсів й забезпечення ефективного перерозподілу капіталу між конкретними суб'єктами. Ринок цінних паперів - це основа для забезпечення фінансової незалежності та самостійності національної економіки. Проте, становлення і розвитку фондового ринку на сьогоднішній день супроводжується багатьма суперечностями й ризиками, і тому забезпечити його становлення може тільки держава за рахунок розробки чіткої стратегії, програми реформування й ефективного використання наявних ресурсів.
Однак, на сучасному етапі розвитку фондового ринку в Україні основною проблемою залишається якість здійснення державного регулювання як головної умови забезпечення захищеності інвесторів під час виконання операцій із фондовими інструментами. І тому основною метою моєї статті є виявлення особливостей сучасного державного регулювання фондового ринку в Україні в контексті підвищення інвестиційної привабливості цінних паперів. Що, у свою чергу, дасть можливість визначити основні напрями покращення та створення умов для стабільного розвитку конкретного сектора економіки в найближчій перспективі.
Щодо особливостей здійснення державного регулювання фондового ринку в Україні, то можна виділити:
 це, перш за все те, що слабкий і суперечливий механізм державного регулювання зумовлює невиконання фондовим ринком своїх базових функцій;
 недосконалість структури державних программ розвитку фондового ринку - відсутність запропонованих конкретних заходів та наявність лише констатованих існуючих проблем ринку, наголошення на необхідності їх вирішення;
 відсутність єдиного підходу з боку органів державного регулювання під час розробки політики на фондовому ринку;
 і останнє, система регулювання фондового ринку фактично ґрунтується на поєднанні саморегулювання та державного регулювання, але пріоритет належить державі.
Це щодо особливостей державного регулювання.Також сюди варто зазначити, що недостатньо ефективна система взаємодії органів державного регулювання виявляється джерелом конфліктів та появи неузгодженості їх діяльності на фондовому ринку.
Державне регулювання фондового ринку необхідне для розробки, а також реалізації програм щодо впорядкування операцій із фін. інструментами, для забезпечення контролю за дотриманням законодавства, що стосується інвестиційної діяльності.
Сучасний фондовий ринок характеризується низкою проблем, зокрема : незначним обсягом на вторинному ринку;
 обмеженістю кількості фондових інструментів;
 незначною інвестиційною ролю ринку акцій;
 відсутністю розвинених інституціональних
 інвесторів;
 недосконалістю системи захисту прав ін-
 весторів;
 тим, що переважна частка торгів відбувається на неорганізованому сегменті фондового ринку, що характеризується неперспективністю і неконкурентоспроможністю фондового ринку.
На сьогодні найбільш привабливими цінними паперами для інвесторів в Україні є акції. Таким чином, можна зробити висновок, що державне регулювання в Україні на сучасному етапі потребує вдосконалення. Вдосконалення державного регулювання можна здійснити за допомогою таких чинників, а саме:
 підвищення повноважень органів державного регулювання ринку цінних паперів в Україні з метою більш поглибленого аналізу та регулювання діяльності фінансових посередників;
 посилення контролю за адекватністю фінансових ресурсів, обсягу й характеру операцій, що здійснюють учасники фондового ринку шляхом уведення більш жорстких санкцій за порушення чинного законодавства;
 досягнення відкритості інформаційного забезпечення фондового ринку шляхом оприлюднення всієї суттєвої інформації щодо здійснюванихоперацій;
 провадження цілісної, підпорядкованої взаємодії органів державного регулювання ринку цінних паперів в Україні на основі створення єдиної інформаційної бази, що дозволить оптимізувати процеси взаємодії, спільної роботи й комплексної оцінки економічної ситуації на макрорівні;
 створення умов для інституційних інвесторів
за рахунок змін податкового характеру.
Список використаних джерел:
1. Річний звіт Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку за 2010 р. [Електронний ресурс]. - Режим дос-
тупу : http://www.ssmsc.gov.ua/activities/annual.
2. Калач Г. М. Сучасні тенденції фінансової політики у сфері
фондового ринку / Г. М. Калач // Актуальні проблеми економ-
іки. - 2009. - № 6 (96). - С. 216-222.
3. Куліш О. Основні напрямки державного регулювання
фондового ринку України / О. Куліш // Економіка. - 2010. - № 5.
- С. 42-45.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^