Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Цапко Ю. Перспективи розвитку лізингу в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
31-10-2012, 19:58

Цапко Ю. Перспективи розвитку лізингу в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

УДК 336
© Цапко Ю., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-48с


Перспективи розвитку лізингу в Україні

Рівень розвиненості лізингових відносин, як правило, є своєрідним показником розвиненості всієї економіки країни. Ринок лізингових послуг в Україні перебуває на стадії становлення. При цьому активізація лізингових операцій істотно впливає на розширення реального сектору економіки України. [1]
Окремими аспектами проблем розвитку лізингових відносин займалися такі вітчизняні та зарубіжні науковці як: Лагутін В.Д., Мороз А. М., Савлук М. І., Пуховкіна М. Ф., Онищук Я. В., Поддєрьогін А. М., Білик М. Д., Буряк Л. Д., Рязанова Н. О., Шевчук Ю. О. Проте проблема розвитку лізингових відносин в Україні залишається малодослідженою.
У практиці України регулювання лізингових відносин здійснюється Законом України «Про лізинг», в якому зазначається, що лізинг – це господарча операція, за якою суб’єкт підприємницької діяльності (лізингодавець) передає матеріальні цінності іншому суб’єктові підприємницької діяльності (лізингоодержувачеві) в користування за плату для підприємницької діяльності [3].
Сьогодні лізинг розуміють і трактують як форму орендних відносин, що методологічно відповідає меті створення адекватних передумов для розвитку міжнародного співробітництва у сфері лізингу. Лізинг здійснюється за договором лізингу, який регулює правовідносини між суб’єктами лізингу (тобто, лізингодавець - суб’єкт підприємницької діяльності (у тому числі банківська або небанківська фінансова установа), який передає в користування об’єкти лізингу за договором лізингу.
Основними видами лізингу, визнаними у всьому світі, є оперативний та фінансовий лізинг, а правовими критеріями для такого розмежування визнаються строк використання майна та обсяг обов'язків лізингодавця . Як складне економічне явище, лізинг виконує важливі функції у формуванні багаторівневої економіки і активізації виробничої діяльності. Серед різноманітних функцій лізингу, доцільно виділити такі, які якнайширше розкривають його природу, зокрема: фінансову, виробничу та збутову.
Для України, міжнародний лізинг,є одним з важливих каналів інвестицій. Використання міжнародного лізингу, як метод залучення інвестицій в Україну, має особливе значення в поточному дефіциті капіталовкладень за рахунок власних коштів підприємств, у відсутності необхідної підтримки громадськості, обмеженому доступі до довгострокових кредитів. Таким чином, лізинг може стати потужним чинником у стимулюванні припливу інвестицій в основний капітал та економічне зростання в Україні [3]. У 2011 на ринку лізингових послуг в Україні спостерігається зростання питомої ваги короткострокових договорів (до 2 років включно), у той же час зросла частка лізингових угод з терміном дії від 5 до 10 років. Найбільшим попитом серед предметів лізингу користується транспорт (49,4%), сільськогосподарська техніка (11,5%), комп’ютерна техніка та телекомунікаційне обладнання (5,48%). Ще одна позитивна тенденція розвитку ринку лізингу знаходить свій прояв у збільшені кількості укладених лізингових угод .
Сьогодні ринок лізингових послуг в Україні знаходиться на початковій стадії свого розвитку. Саме розвиток лізингу в Україні допоможе розвитку малого та середнього бізнесу. Це, у свою чергу, призведе до багатьох позитивних змін в економіці. Дослідження міжнародної практики лізингу та його глобальні тенденції розвитку показує, що лізинг є ефективним інвестиційним механізмом і важливою складовою економічної, інвестиційної та інноваційної політики держави [3].
Отже, з огляду на нинішню економічну ситуацію в Україні, зокрема на стан фінансового сектору, не можна не визнати, що потреба в лізингу стоїть дуже гостро. Адже активне впровадження лізингових операцій сприятиме оновленню основних фондів завдяки збільшенню доступу підприємств до зовнішніх джерел фінансування інвестицій. Крім цього, розвиток лізингу стимулюватиме підвищення ефективності кредитної політики банків у результаті створення конкурентного середовища між джерелами фінансування. Розвиток лізингу в Україні допоможе розвитку малого та середнього бізнесу. Це, у свою чергу, призведе до багатьох позитивних змін в економіці.

Примітки:
1. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 11.12.03 р., №1381-ІV з наступними змінами і доповненнями.
2. Ладюк О. Д. Розвиток лізингу в Україні: переваги і недоліки / О. Д. Ладюк // Финансы, учёт, банки. –2008. – № 14. – С. 59-65.
3. Програма розвитку лізингу в Україні на період 2008-2010 роки // Лізинг в Україні. – 2008. – №3. – 24 с.
4. Українське об’єднання лізингодавців: Підсумки діяльності лізингодавців за 2009 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.leasing.org.ua
5. Онищук Я.В. Розвиток лізингу в Україні / Я.В. Онищук // Фінанси України. – 2005. - № 7. – С. 106-113.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^