Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Гевко О. Проблеми ринку факторингових послуг в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2365
  • Автор: Oksana Gevko
  • Дата: 31-10-2012, 23:02
 (голосов: 0)
31-10-2012, 23:02

Гевко О. Проблеми ринку факторингових послуг в Україні

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

Проблеми ринку факторингових послуг в Україні

В умовах сучасної економічної кризи нестача ліквідних коштів у підприємств, зазвичай малого та середнього бізнесу, відчувається особливо сильно. У зв’язку з цим, на практиці постає необхідність достатньо дешевого та ефективного залучення оборотних фінансових ресурсів. Найпоширенішим джерелом залучення таких фінансових ресурсів є короткострокові кредити, які надаються банками, проте короткострокове кредитування за сучасних умов є «дорогим задоволенням». Основні недоліки короткострокових банківських кредитів полягають у високих відсоткових ставках та необхідності надання забезпечення, яке інколи може дорівнювати обороту підприємства.
Потреба у короткостроковому капіталі та висока вартість короткострокових банківських кредитів призвела до швидкого розвитку надання на ринку фінансових послуг України такої фінансової послуги, як факторинг [2, 13].
Актуальність розвитку факторингових відносин в Україні зумовлена станом розрахунків і наявних боргових зобов’язань. Також, зважаючи на те, що фінансове ресурсозабезпечення економічного розвитку в умовах функціонування ринкових відносин неможливе без використання сучасних форм та інструментів розрахунково-платіжних взаємозв’язків, аналіз перспектив розвитку факторингу в Україні сьогодні надзвичайно актуальний.
Факторинг – це фінансування постачань з відстроченням платежу, страхування ризиків, пов’язаних з відстрочкою платежу, а також управління дебіторською заборгованістю. Розвиток факторингу зумовлений прагненням підприємств до прискорення обігу коштів у розрахунках, скороченні коштів у дебіторській заборгованості і зменшенні обсягів неплатежів .
Факторинг є симбіозом фінансових, страхових та інформаційних послуг, спрямованих на підтримку зростання обсягів продажу підприємствами товарів, робіт, послуг. Іншими словами, викуповуючи заборгованість дебіторів клієнта, фактор надає йому комплекс взаємопов‘язаних послуг, зокрема: фінансування поставок з відстроченням платежу, покриття кредитних та процентних ризиків, ризику ліквідності, управління дебіторською заборгованістю, інформаційне обслуговування клієнта [5, 75].
Серед проблем розвитку ринку факторингу в Україні виділено ключові:
– домінування банків, для яких факторинг займає лише частину портфелю серед інших послуг, в той час як для спеціалізованої факторингової компанії цей вид операцій є профільним;
– використання банком при оцінюванні потенційного клієнта факторингу схеми, ідентичної при кредитуванні. Але факторинг не є аналогом кредиту й спрямований на зростання продажів та рентабельності;
– здійснення банками факторингових послуг лише як операції з фінансування, без додаткових послуг, а це суперечить світовій практиці та сутності факторингу;
– якість послуг факторингу в Україні не контролюється, у законодавстві не закріплено вимоги щодо стандартів якості факторингових послуг фінансових установ.
Негативною рисою розвитку факторингових послуг в Україні є великий відсоток переуступлення боргу, котрий сьогодні застосовують вітчизняні банки у тарифах за обслуговування. У розвинених країнах вартість факторингу становить у середньому близько 1,5-2% від суми постачання. В Україні середньозважений відсоток для ринку сьогодні становить 50-60% від зазначеної суми.
На основі проаналізованої інформації для забезпечення розвитку ринку факторингу в Україні необхідно створити передумови для формування спеціалізованих факторингових компаній, котрі зможуть професійно здійснювати факторинг як комплексну операцію: фінансування, інформаційно-аналітичне обслуговування, робота з дебіторами клієнта, направлена на дотримання умов договору щодо строків оплати за рахунок кваліфікованих кадрів з питань факторингу та вузької спеціалізації таких фінансових установ.
З метою збільшення привабливості саме факторингових компаній, а не банківських установ слід:
- впровадити більш лояльну відсоткову політику викупу заборгованостей;
розширення сфери додаткових послуг, що надаються;
- регулювання діяльності ринку факторингових послуг відповідними нормативно-правовими актами;
- заборона не кредитним фінансовим установам залучати кошти третіх осіб для надання факторингового фінансування клієнтам.
Перспективним є розвиток факторингу без права регресу, коли фактор страхує клієнта від фінансових, валютних та кредитних ризиків. Існує можливість створення таких компаній за рахунок партнерства банків як інвесторів та факторингових компаній.
Таким чином, факторингові операції можна визначити як гнучкий інструмент в розрахунково-платіжних відносинах покупців та постачальників, який максимально враховує інтереси сторін. Для подальшого розвитку факторингу на вітчизняному ринку необхідне прийняття заходів законодавчо-нормативного характеру стосовно регламентування здійснення факторингових операцій, а саме стосовно факторингових операцій як об’єкту оподаткування ПДВ, а також створення пільгових умов для вже діючих та новостворених фінансових компаній, що надають факторингові послуги в сфері оподаткування. Такі заходи дозволять зменшити вартість факторингових послуг і сприятимуть залученню більшої кількості клієнтів.
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про банки та банківську діяльність» вiд 07.12.2000 №2121-III
2. Белялов Т.Е. Аналіз форм і методів управління дебіторською заборгованістю у складі оперативних фінансових активів корпорації // Актуальні проблеми економіки. — 2005. — № 9 (51).
3. Буценко І.М. Факторинг у міжнародній торгівлі// Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. – № 5. – с.53-55.
4. Гутко Л.М. Механізм здійснення факторингових операцій на страхування ризику невиконаних зобов’язань за договором факторингу // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – № 9. – C. 6-9.
5. Смачило, В. Сутність та роль факторингу в сучасних умовах / В. Смачило, Є. Дубровська // Персонал. – 2007. – № 4. – С. 75-78.

Посилання: ЛНУ імені Івана Франка ЕкфС-52с, Гевко Оксана

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^