Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Коваленко Р.Л. Ринок деривативів. Деривативи як інструмент фінансового ринку.
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
31-10-2012, 23:29

Коваленко Р.Л. Ринок деривативів. Деривативи як інструмент фінансового ринку.

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

УДК 336
Коваленко Р.Л., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-44с

Ринок деривативів. Деривативи як інструмент фінансового ринку.

Майже за 50 років свого існування євроринок створив фінансові інструменти, що сприяють не тільки ефективному розміщенню та мобілізації фінансових ресурсів, а й дозволяють управляти ризиками та здійснювати спекулятивні операції. [2]
Сучасне фінансове тлумачення деривативу може бути представлено через такі поняття як похідний цінний папір, вторинна цінний папір, цінний папір другого рівня, другого порядку, а також дериват.
Згідно законодавства Дериватив – це стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов'язання придбати чи продати у майбутньому цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах. [3]
До деривативів належать:
своп - цивільно-правова угода про здійснення обміну потоками платежів (готівкових або безготівкових) чи іншими активами, розрахованими на підставі ціни (котирування) базового активу в межах суми, визначеної договором на конкретну дату платежів (дату проведення розрахунків) протягом дії контракту;
опціон - цивільно-правовий договір, згідно з яким одна сторона контракту одержує право на придбання (продаж) базового активу, а інша сторона бере на себе безумовне зобов'язання продати (придбати) базовий актив у майбутньому протягом строку дії опціону чи на встановлену дату (дату виконання) за визначеною під час укладання такого контракту ціною базового активу. За умовами опціону покупець виплачує продавцю премію опціону;
форвардний контракт - цивільно-правовий договір, за яким продавець зобов'язується у майбутньому в установлений строк передати базовий актив у власність покупця на визначених умовах, а покупець зобов'язується прийняти в установлений строк базо ий актив і сплатити за нього ціну, визначену таким договором.
Усі умови форварду визначаються сторонами контракту під час його укладення.
Укладення форвардів та їх обіг здійснюються поза організатором торгівлі стандартизованими строковими контрактами;
ф'ючерсний контракт (ф'ючерс) - стандартизований строковий контракт, за яким продавець зобов'язується у майбутньому в установлений строк (дата виконання зобов'язань за ф'ючерсним контрактом) передати базовий актив у власність покупця на визна ених специфікацією умовах, а покупець зобов'язується прийняти базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену сторонами контракту на дату його укладення.
Ф'ючерсний контракт виконується відповідно до його специфікації шляхом постачання базового активу та його оплати коштами або проведення між сторонами контракту грошових розрахунків без постачання базового активу.
Виконання зобов'язань за ф'ючерсом забезпечується шляхом створення відповідних умов організатором торгівлі стандартизованими строковими контрактами.
Форвардні та ф'ючерсні контракти, опціони та свопи є основними видами похідних фінансових інструментів
Похідни́й фіна́нсовий інструмент( цінний папір/ дериватив) — фінансовий контракт, або фінансовий інструмент, цінність якого походить з ціни іншого активу, індексу( відсоткові ставки, валютні курси, фондові індекси, індекси споживацьких цін).
Види похідних фінансових інструментів:
Коваленко Р.Л. Ринок деривативів.  Деривативи як інструмент фінансового ринку.

[1]
До особливостей деривативу належать:
1 - терміновість. Це інструмент на термін, терміновість - умова його дії.
2 - контрактні. Це інструмент як результат термінових контрактів.
3 - орієнтація на прибуток, а не на придбання активу: метою покупки деривативу є не отримання базового активу, а отримання прибутку від зміни його ціни.
Відмінна риса деривативів і в тому, що їх кількість не обов'язково збігається з кількістю базового інструменту. [4]
Згідно досліджень нерегульований розвиток ринку деривативів і особливо кредитних дефолтних свопів відносять до однієї з головних причин виникнення глобальної економічної кризи 2007-2010 років. Тому одне з положень будівництва нової міжнародної фінансової архітектури припускає, що умови емісії деривативів та торгівля ними повинні бути переглянуті.

Список використаних джерел:
1. Похідний фінансовий інструмент - матеріал з Вікіпедії - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Похідний_фінансовий_інструмент
2. О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 557 с. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,101/id,1611/
3. Словник законодавчих термінів - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1078.3356.0
4. Экономика: В начале было Cлово. Фокин Н. И. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://dictionary-economics.ru/word/Дериватив
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
^