Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Мазурик Ю.Р. Шляхи підвищення ефективності державного регулювання ринку фінансових послуг
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
31-10-2012, 23:56

Мазурик Ю.Р. Шляхи підвищення ефективності державного регулювання ринку фінансових послуг

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

Шляхи підвищення ефективності державного регулювання ринку фінансових послуг

Ефективне державне регулювання ринку фінансових послуг є необхідною умовою для забезпечення єдності ринку, нагляду за функціонуванням фінансових установ і захисту прав споживачів фінансових послуг. Відповідне регулювання має забезпечувати належне виконання ринком фінансових послуг такої функції, як розподілу і перерозподілу фінансових активів між сферами економіки, регіонами країни та країнами в межах світового ринку.
В Україні ринок фінансових послуг характеризується відсутністю чітких правил функціонування, що викликає потребу у розробці конкретних підходів до побудови ефективного механізму державного регулювання даного сегмента.
У результаті прийняття Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» регулювання ринку фінансових послуг в Україні здійснюють: Національний банк України – банківське регулювання та нагляд, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку – формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування ринку цінних паперів, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг – проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері надання фінансових послуг.
Великою проблемою, яка знижує ефективність регулювання ринку фінансових послуг в Україні є, відсутність належного співробітництва та нечіткий розподіл повноважень між регуляторами ринків фінансових послуг що зумовлені, перш за все, недосконалою законодавчою базою, яка не визначає чіткого розмежування сфер впливу кожного з регуляторів та передбачає дублювання регулятивних повноважень. Тобто, через прийняття великої кількості нормативно-правових актів, які не завжди узгоджувались, постійно зменшувався рівень ефективного регулювання даного сектору.
Державна політика, стосовно регулювання ринку фінансових послуг, повинна бути спрямована на досягнення таких цілей: стабільність, ефективність, чесність . Під стабільністю розуміють забезпечення стабільної роботи грошової системи також застосування державою заходів, спрямованих на запобігання виникненню ситуацій системної кризи на ринку. Ефективність роботи фінансової системи означає здійснення державою заходів, що сприяють зниженню витрат як професійних учасників, так і їх клієнтів на ринку фінансових послуг, а також заохочення конкуренції на даному ринку. Чесність полягає в забезпеченні прозорості ринку фінансових послуг, що означає попередження державою виникнення можливих порушень прав та інтересів споживачів фінансових послуг — клієнтів професійних учасників ринку, попередження конфліктів інтересів при наданні фінансових послуг тощо.
Таким чином, до основних шляхів підвищення ефективності державного регулювання ринку фінансових послуг можна віднести:
- досягнення вище перелічених цілей
- забезпечення належної співпраці і координованості між основними регуляторами ринку фінансових послуг
- скорочення кількості нормативно-правових актів та забезпечення їхньої узгодженості та уточнення
- здійснення регулювання процесу організації ринку фінансових послуг, регулюванню діяльності його сегментів
Також сучасна система регулювання ринку фінансових послуг має базуватися на принципах, що передбачають: захист прав та інтересів учасників з боку держави, прозорість та доступність інформаційної бази, необхідної для прийняття рішень, підтримку добросовісної конкуренції, існування державного органу регулювання з чітко визначеними функціями і повноваженнями, підтримку інновацій у даній галузі. Ефективність механізму державного регулювання ринку фінансових послуг України може бути досягнена лише за умови дотримання зазначених принципів.
Отже, належний рівень державного регулювання ринку фінансових послуг буде забезпечений лише за умови ефективного функціонування його механізму.

Список використаних джерел:
1. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 року // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 1. – Ст. 1.
2. Масляєва К. Специфіка правового статусу органів державного регулювання ринку фінансових послуг України: проблеми та шляхи їх вирішення [Текст] / К. Масляєва // Юридична Україна. – 2007. – № 8. – C. 41–45.
3. Лозова О. М. Еволюція економічних концепцій державного регулювання економіки [Текст] / О. М. Лозова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 6. – C. 133–137.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^