Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Вітюк Н.В. Фондовий ринок України і перспективи його розвитку
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2643
  • Автор: yfnfkz
  • Дата: 31-10-2012, 23:58
 (голосов: 0)
31-10-2012, 23:58

Вітюк Н.В. Фондовий ринок України і перспективи його розвитку

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

Вітюк Н.В.
ЕкфС-51с

Фондовий ринок України і перспективи його розвитку

Фондовий ринок як складова фінансового ринку традиційно вважається забезпечувальною ланкою всієї фінансової системи держави. Проте це твердження цілком правомірно можна вважати спірним.
Скоріше, фондовий ринок виступає найяскравішим проявом самої сутності фiнансiв i в теоретичному, i в прикладному аспектах. Сфера його функціонування та специфiчнi рiзноманiтнi інструменти, які на ньому обертаються, мають майже необмежені можливості свого застосування. В iдеалi фондовий ринок спроможний повноцінно замінити iншi аналогiчнi сегменти фінансового ринку, що характеризуються капiталотворчими ознаками [2, c.121].
Вивченням цього питання займалися такі вчені: Діденко В. М., Олійник В. В., Колач Г. М., Свердан М. А., Савицька О. І., Фурсова А. А., та інші.
Основними завданнями дослідження є виділення загальних особливостей фондового ринку, розгляд невирішених проблем фондового ринку України, зокрема його конкурентоспроможність, недосконалість законодавства, розвиток інфраструктури та окреслити перспективи розвитку вітчизняного фондового ринку.
Щодо умов та перспектив розвитку будь-якого національного фондового ринку, то вони визначаються рівнем усвідомлення та оцінки тих переваг, які він здатний запропонувати потенційним суб’єктам фінансових відносин.
Фондовий ринок – явище об’єктивне, він виник у зв’язку з гострою потребою в додатковій формі мобiлiзацiї коштів для фінансового забезпечення розвитку економіки держави. Світовий досвід доводить, що причиною економічної, а нерідко й політичної кризи є слаборозвинений фінансовий сектор країни. Натомість фондовий ринок спроможний надати фiнансовi послуги особливим категоріям (підприємствам, організаціям), за допомогою яких можна швидше адаптуватися до негативних змін в економічному та політичному середовищі.
Безперечно, враховуючи незначну еволюцію національного фондового ринку, неможливо порівнювати його з фондовими ринками розвинених держав, але є сенс орієнтуватися на них.
Головною метою функціонування та розвитку фондового ринку в Україні повинно стати залучення інвестиційних ресурсів для спрямування їх на відновлення та забезпечення дальшого зростання виробництва.
Проблемним залишається визначення як типів емiтентiв, так i видів цінних паперів, що ними випускаються.
Слід виділити наступні проблеми фондового ринку: недостатня конкурентоспроможність фондового ринку України; недосконалість податкового стимулювання розвитку ринку; нерозвинене корпоративне управління ринком; мала розбудова інфраструктури фондового ринку; недосконалість законодавства України [4, c. 58].
Уваги заслуговує перетворення торговців цінними паперами у повнофункціональні, фінансово стійкі інститути, що надаватимуть широкий перелік фінансових послуг. На сьогодні такого на фінансовому ринку України не має, а це в свою чергу ускладнює ведення контролю за діяльністю ринку, його функціонуванням. Створення фінансово стійких інститутів, які б надавали широкий перелік фінансових послуг, є перевагою, оскільки вся система фондового ринку буде більш зрозумілою не тільки для учасників цього ринку, але й для інших суб’єктів. Це дозволить зробити діяльність ринку більш прозорою і відкритою.
Отже, розвиток фондового ринку сьогодні є одним із найактуальніших завдань для становлення української економіки.
Фондовий ринок ще проходить свій шлях розвитку, але все ж таки існують недоліки та проблеми в його управлінні, функціонуванні, законодавстві.
Не дивлячись на невеликий рівень капіталізації в порівнянні з фондовими біржами розвинених країн, фондовий ринок представлений практично всіма секторами економіки, а акції українських емітентів мають стійкий попит у нерезидентів і є повноцінними представниками ринку акцій країн, що розвиваються.
Досягнути позитивних змін на фондовому ринку значною мірою вдасться за рахунок зусиль вiдповiдних державних органів. Разом із цим не слід забувати, що держава може лише коригувати напрямки розвитку фондового ринку, а його стан та перспективи залежать виключно від дiяльностi суб’єктів господарювання.
Ліквідний, надійний та прозорий фондовий ринок має забезпечити реалізацію національних інтересів України, сприяти зміцненню економічного суверенітету.
Список використаних джерел
1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок». 23 лютого 2006 р. № 3480 - IV із змінами і допов. // Інвест – газета: Нормативна база. – 2009. - № 36. С. 4.
2. Діденко В. М., Олійник В. В. Тенденції, проблеми та перспективи діяльності фондового ринку в Україні/ В.М. Діденко, В.В. Олійник //Наук. вісник БДФА. Економічні науки: зб. наук. праць/Міністерство фінансів України, БДФА. – Чернівці: Технодрук, 2009. – Вип. 2. – С. 168 – 180.
3. Колач Г. М. Вплив фінансової глобалізації на фондовий ринок України/ Г.М. Колач // Фінанси України. – 2009. - № 1. – С. 115 – 121.
4. Румянцев С. Сучасні питання фондового ринку/ С. Румянцев //Цінні папери України. – 2009. - № 50. – С. 12 – 13.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^