Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Читайло О.С. Фінансові посередники та їх роль у фінансовому ринку
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
1-11-2012, 00:41

Читайло О.С. Фінансові посередники та їх роль у фінансовому ринку

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

УДК 336
© Читайло О.С., 2012
ЛНУ ім. І. Франка, ЕКФ-44с

Фінансові посередники та їх роль у фінансовому ринку

У суспільстві з розвинутими ринковими відносинами важливу роль на фінансовому ринку відіграють фінансові посередники, які є ключовою фігурою на всіх сегментах ринку.
Фінансові посередники – це фінансові установи, до яких належать суб’єкти банківської системи, небанківські фінансові та кредитні інститути, контрактні фінансові інститути. Діяльність фінансових посередників на практиці пов’язана зі створенням нових фінансових інструментів. Ці інститути мають можливість отримувати прибуток за рахунок економії, що обумовлена зростанням масштабу операцій, здійснюючи аналіз кредитоспроможності потенційних кредиторів, розробку порядку надання позик і розрахунків за них, рівномірно розподіляючи ризики. Їх діяльність спрямована таким чином на допомогу фізичним та юридичним особам, що мають заощадження, перетворити їх на капітал і вкласти в діяльність різних суб’єктів господарювання, диверсифікуючи при цьому рівень ризику. Слід зазначити, що система спеціалізованих фінансових посередників має можливість надати власникам заощаджень більші вигоди, ніж просто можливість одержувати відсотки на капітал [3] .

Вітчизняний фінансовий ринок формується в умовах трансформаційних процесів в економіці країни, а механізм його функціонування визначає потенційні можливості впливу на економіку. З огляду на те, що фінансовий ринок за інституційною ознакою являє собою специфічний спосіб організації та взаємодії елементів системи фінансового ринку, актуальним є створення відповідних фінансових інститутів, здатних забезпечити ефективний розвиток фінансового ринку країни і виконання ним основної функції – трансформації заощаджень в інвестиції. На сьогодні в Україні створення фінансових інститутів – учасників фінансового ринку – відбувається досить нерівномірно, що призводить до відсутності можливості їх ефективного функціонування і відсутності довіри з боку власників заощаджень.

На це впливають наступні причини [2]:

1. Історичні передумови. Разом із становленням незалежності України почався процес капіталізації та групоперсоніфікації капіталів, а не розвитку фінансового ринку в цілому.

2. Відсутня системна законодавча база щодо посередництва, яка мала б передбачати перспективний розвиток та сучасні тенденції.

3. Відсутність державної підтримки та цілісної політики щодо розвитку даного сектору.

4. Політична, економічна та фінансова кризи в Україні упродовж чотирьох останніх років.

5. Недостатність досвіду у посередників, та перевага власних інтересів над державними, низький рівень конкурентоспроможності.

Слід зазначити, що в умовах розвиненого фінансового ринку фінансові посередники виконують ряд важливих функцій у розвитку економіки країни, а саме:

* забезпечення рівноваги на фінансовому ринку шляхом узгодження попиту та пропозиції на фінансові ресурси, приведення фінансових інструментів відповідно до потреб ринку;

* зниження трансакційних витрат на основі ефекту масштабу;

* диверсифікація ризиків окремих вкладників і забезпечення її зниження;

* нейтралізація проблеми асиметричної інформації на фінансовому ринку країни;

* підвищення ліквідності фінансових інструментів шляхом надання послуг професійного управління портфелем активів[4].

Тому, для вирішення проблеми неефективності функціонування фінансового посередництва в Україні та відсутності довіри з боку власників заощаджень можна запропонувати такі методи:

* розробити нормативно-правові акти, які будуть спрямовані на якісний розвиток посередництва на фінансовому ринку;

* формування сприятливого середовища для розвитку ринку посередницької діяльності;

* здійснення міжнародного співробітництва для обміну досвідом, та виконання відповідних дій на фінансовому ринку України;

* створення такого механізму дії посередницьких структур, що забезпечить збільшення довіри населення до їх діяльності [1].

Фінансові посередники відіграють важливу роль у забезпеченні ефективного функціонування фінансового ринку. Розвиток інституційних інвесторів може мати позитивний вплив на економіку України через сприяння ефективному перерозподілу капіталу та розширення пропозиції інвестиційних ресурсів. Також це має розширити можливості економічних агентів щодо залучення додаткових коштів для розвитку з одного боку та посилити стимули для їх ефективного використання з іншого. Створення ефективної інфраструктури фінансового ринку на базі функціонування єдиної

консолідованої моделі дозволить забезпечити, по-перше, ефективну й недорогу обробку трансакцій із установленням цін на справедливій основі; по-друге, функціонування системи, що забезпечує низький рівень ризику, з надійною системою контролю й належним фінансуванням; по-третє, проведення політики прозорості; повне розкриття інформації учасниками; по-четверте, інфраструктуру, що задовольняє потреби її учасників, як індивідуальних, так і інституціональних, і розташованих як усередині країни, так і за її межами.

Список використаних джерел:

1. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2001. – Т. 1. –

592 с

2. Дубина М.В. Удосконалення класифікації фінансових посередників в Україні / М.В. Дубина. [Електронний ресурс]. - Доступний з http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vcndtu/Ekon/2009_39/25.html

3. Партин Г., Тивончук О. Роль небанківських фінансових посередників у фінансуванні

інноваційного розвитку // Вісник НБУ. – 2005. – Травень. – С. 46-51.

4. Волощенко Л.М., Актуальні проблеми розвитку посередництва на фінансовому ринку України / Л.М. Волощенко, Л.В. Козина. // Економічний простір. - 2009. - № 21. - С. 199-205.

Посилання: фінансові посередники, фінансовий ринок

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^