Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Гринчук І.А. Структура фінансового ринку України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1215
  • Автор: ira.grun4yk
  • Дата: 1-11-2012, 02:54
 (голосов: 0)
1-11-2012, 02:54

Гринчук І.А. Структура фінансового ринку України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

Гринчук І. А., 2012
ЛНУ ім. І. Франка, Екф-44с

Фінансовий ринок-це складова фінансової системи держави, яка може успішно розвиватися і функціонувати лише в ринкових умовах. Розвиток фінансового ринку значною мірою відображає гнучкість фінансової системи та швидкість, з якою вона може пристосуватися до змін в економічному та політичному житті країни, а також до різноманітних процесів ,які відбуваються за її межами .
В сучасних умовах розвитку світової фінансової системи необхідно врахувати суттєвий вплив глобалізації на фінансову систему України і, зокрема на фінансовий ринок .
Важливість створення сучасної організаційної структури фінансового ринку є очевидною, оскільки за умов панування командної системи потреба у такому ринку була відсутня. Не випадково у програмах фінансового сприяння переходу до ринку, які розроблялись міжнародними фінансовими установами для постсоціалістичних країн, створення сучасних фінансових ринків, саме як сукупності фінансових установ, було одним з пріоритетних завдань.
Фінансовий ринок України еволюціонує шляхом модифікації кількісних і якісних характеристик свого розвитку насамперед шляхом упровадження нових інструментів, операцій і послуг. Разом із наявними проблемами (незадовільні оцінки капіталізації, ліквідності та прозорості, слабкий захист прав власності) спостерігаються очікувані ознаки інституціоналізації ринку: переважання інституційних учасників інвесторів, кредиторів і реципієнтів капіталу над індивідуальними, що свідчить про зрілість корпоративних (об'єднаних) варіантів розміщення активів та професіональне використання коштів; поширення організованих форм установлення і реалізації фінансових відносин, що означає легітимність та прозорість намірів учасників-контракторів при здійсненні угод.
Важливою передумовою розвитку фінансового ринку в Україні має стати підвищення інвестиційного іміджу країни. Для нашої країни особливу актуальність має залучення прямих іноземних інвестицій ,оскільки їх рівень в Україні є одним із найнижчих у Східній Європі.
Розвиток фінансового ринку неможливий без підвищення рівня довіри до фінансових посередників. Неврегульованість окремих аспектів діяльності фінансових посередників призводить до порушення прав та інтересів як їх самих, так і інших суб'єктів ринку. Пріоритетними для посередників мають бути стратеги інвестиційного спрямування, що забезпечують реалізацію сукупності реального й фінансового інвестування, досягнення високої рентабельності вкладень, збереження реальної вартості вкладених коштів протягом терміну інвестування, можливість швидкої реалізації фінансових активів. Підвищенню довіри до фінансових посередників сприятимуть: удосконалення корпоративного управління з метою забезпечення ефективності планування, контролю та оптимізації управління ризиками; розкриття інформації про фінансово-господарську діяльність, структуру власності, емісію та укладені угоди з купівлі-продажу цінних паперів на вторинному ринку. Формуванню попиту у фінансовому секторі сприятиме розвиток пенсійних систем і переорієнтація страхових послуг у бік накопичувальних видів страхування. Вибір пріоритетів розвитку страхового ринку має бути безпосередньо пов'язаним із ринком фінансового капіталу, що дасть змогу комбінувати різні фінансові інструменти, зокрема, використовувати цінні папери для безпечного та прибуткового розміщення страхових резервів; розвивати систему взаємодії банківського і страхового секторів економіки, вторинного ринку страхових послуг, допоміжної та обслуговуючої інфраструктури ринку особистого страхування; забезпечувати належний рівень поінформованості споживачів послуг про стан і можливості ринку страхування. Державні регуляторні органи особливу увагу мають приділяти: забезпеченню дієвого нагляду за фінансовими посередниками на основі консолідованого обліку ризиків відповідно до міжнародних стандартів; узгодженню механізму надання податкових пільг для небанківських установ з метою обмеження диспропорційного розвитку одних установ за рахунок інших; стимулюванню розвитку механізмів гарантування безпеки внесків юридичних та фізичних осіб, зокрема шляхом введення обов'язкового страхування таких банківських ризиків, як страхування великих депозитів і професійної відповідальності банкірів.
Поява, кількісне зростання чи зменшення або зникнення тієї чи іншої групи фінансових посередників знаходиться під впливом складної взаємодії різнопланових чинників, головними з яких є наступні:
- виникнення суспільної потреби у певних фінансових послугах;
- суспільні очікування;
- затвердження державою відповідних правових норм та регуляторних механізмів та/або їх дія;
- якість формальних норм і правил діяльності на фінансовому ринку;
- зовнішній ідеологічний вплив на обрання конкретної моделі розвитку фінансового ринку та/або його відповідного сегменту;
- ментальні настанови переважної більшості споживачів фінансових послуг, пов’язані, зокрема, із ставленням до ризиків;
- вплив зовнішніх фінансових ринків;
- рівень розповсюдженості опортуністичної поведінки економічних агентів;
- зміни рівня довіри учасників ринку до відповідних інститутів;
- ефективність діяльності системи державного регулювання фінансового ринку, включаючи ефективність кожної з гілок влади.
Цей перелік не є вичерпним, але він показує обмеженість підходів до формування фінансового ринку, зосереджених виключно на започаткуванні світового досвіду розвитку фінансового ринку, без урахування реального інституційного середовища країни, в якій здійснюється таке формування.
Список використаних джерел:
1. Карлін М.І. Державні фінанси України: навч. посіб. / М.І. Карлін - К.: Знання,2008.348с.
2. Фінанси: Навч. посіб. / О.П. Близнюк, Л.І. Лачкова, В.І. Оспіщева та ін.; За ред. В.І. Оспіщева. — К.: Знання, 2006.
3. Школьник І. О. Фінансовий ринок України:сучасний стан і стратегія розвитку: Монографія.- Суми: ВВП «Мрія-1» ЛЕД, УАБС НБУ, 2008.-348с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^