Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Глинська Л.А. Розвиток фондової біржі на фондовому ринку
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
1-11-2012, 11:58

Глинська Л.А. Розвиток фондової біржі на фондовому ринку

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

Глинська Л.А., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфС-51с

Розвиток фондової біржі на фондовому ринку

Процес становлення ринкових відносин призвів не тільки до трансформації існуючих раніше форм і методів управління, а і до зміни технології функціонування товарних і фінансових ринків, модернізації усіх сфер економіки.
Допрацьований проект Положення про функціонування фондових бірж було схвалено національною комісією з цінних паперів і фондового ринку,на черговому засіданні регулятора 19 липня 2012 року.
Фондовий ринок, в особі фондової біржі, і є основним, організованим місцем залучення фінансових ресурсів для підприємств, корпорацій, держави. Саме роль фондової біржі, як місця розподілу інвестиційних ресурсів, і визначає актуальність даного дослідження.[1]
Проблеми діяльності фондових бірж і забезпечення їх ефективного розвитку є темою досліджень значного кола зарубіжних та вітчизняних науковців. Зарубіжні вчені-економісти (Л.Роберт, Р. Глен Габбард, І. Гісан та ін.) у своїх працях досліджували чинники впливу на розвиток фондових бірж, причини та наслідки їх неефективного використання. В Україні проблеми ефективності функціонування фондових бірж, висвітлені в працях таких вітчизняних науковців як К.С. Калинець, М.В. Козоріз. Також ролі фондової біржі у формуванні інвестиційного капіталу присвячені праці Р.М. Безуса, який проаналізував причини низької активності українських підприємств на фондових біржах та запропонував напрями її підвищення. Розвиток торгівельної інфраструктури ринку цінних паперів та їх проблеми розкриті в працях С.В. Захаріна, Н. М. Шапрана, Р.В. Сушка. [3]
Сучасний стан розвитку фондового ринку України за відповідними показниками: обсягом торговельного обігу цінних паперів, капіталізацією ринку акцій, рівня «free-floa » (частка акцій, що перебувають у вільному обігу і не належать контролюючим акціонерам), ступенем концентрації компаній відносно капіталізації й обсягу торгів – порівнюють з показниками ринків, що розвиваються (Emerqi q Marke ) Росії й Польщі, а також «граничних» ринків (Fro ier Marke ) групи країн Центральної, Східної Європи й Балтії. У організації ринку цінних паперів,Український фондовий ринок є унікальний ,що займає на ньому досить вузький сегмент. Проводячи паралелі провідних фондових бірж Росії, Польщі й України, виділяється неординарнарність ролі вітчизняного організованого ринку в економіці, який характеризується показником відношення відповідного торговельного обороту до ВВП країни.
Фондова біржа являє собою організаційно оформлений, постійно діючий ринок,на якому здійснюється торгівля цінними паперами. Багато науковців проводить аналогію між поняттям біржі і “фондовим ринком”, що не вичерпує її сутності,тому що, до переліку фінансових інструментів, що перебувають в обігу на цьому ринку, входять комерційні цінні папери корпорацій, векселі державних скарбниць. Та,на думку О.В. Любліна, поряд із цією групою найбільша кількість операцій на фондовій біржі й загалом на ринку цінних паперів традиційно припадає на фондові цінності [2]
З погляду правового статусу у світовій практиці існують три типи фондових бірж: публічно-правові, приватні і змішані. Як публічно-правова організація, фондова біржа перебуває під постійним державним контролем. Держава бере участь у складанні Правил біржової торгівлі і контролює їх виконання, забезпечує правопорядок на біржі під час торгів, призначає біржових маклерів і усуває їх від роботи. Публічно-правовий тип фондової біржі поширений у таких європейських країнах, як Німеччина і Франція.
Як приватні компанії, фондові біржі створюються у формі акціонерних товариств. Такі біржі абсолютно самостійні в організації біржової торгівлі. Всі угоди на біржі здійснюються відповідно до чинного у країні законодавства, порушення якого передбачає правову відповідальність. Держава не бере на себе ніяких гарантій які б забезпечували стабільність біржової торгівлі і зниження ризику торгових угод.
Аналізуючи ситуацію на вітчизняному фондовому ринку, Олена Щербакова зауважила, що на сьогодні на біржовому (організованому) ринку України діють 10 організаторів торгів, найбільшим з яких є Фондова біржа Першої фондової торговельної системи (далі - ФБ ПФТС).
Фондова біржа ПФТС - є лише одна стабільно функціонуюча біржа на українському фондовому ринку , операції на якій здійснюються постійно. Питома вага обсягу операції, що здійснюється на ній становить близько 90% від загального обсягу українського фондового ринку. Фондовий ринок,що розвивається, залучає інвестиційні ресурси, а також направляє їх у виробництво. Хоча сьогоднішній стан вітчизняного ринку цінних паперів не є відображенням стану розвитку економіки чи окремої її галузі. Розвиткові фондового ринку задля залучення інвестицій у високотехнологічні галузі необхідне державне сприяння.[4]
Угоди на фондовій біржі класифікують залежно від термінів їх виконання та змісту на касові, що підлягають негайному виконанню в залі біржі або протягом 2-3 днів після їх укладення. У практиці біржової торгівлі використовують два види касових операцій .Купівля з частковою оплатою позичковими коштами. Ці угоди укладаються переважно гравцями на підвищення («биками»). Покупка на позичкові кошти дозволяється біржовими правилами. У цьому разі клієнт сплачує тільки частину вартості акцій, а решта покривається кредитом, що його надає брокер або банк. Інша назва цих угод – угоди з маржею. Варто врахувати, що фондові купівлі в кредит досить небезпечні, тому що в них втягуються не тільки покупці і продавці, а й кредитори-брокери і, що особливо небезпечно, комерційні банки.
Головним завданням Асоціації «Фондове Партнерство» за словами Ірини ЗАРІ, є сприяння побудові прозорого та ефективного фондового ринку України. Зокрема увага при цьому приділяється розвитку ринку РЕПО. Останнім часом частка операцій РЕПО в загальному обсязі торгівлі цінними паперами на фондових біржах зростає, що привертає до них усе більше уваги. Аналізуючи динаміку ринку РЕПО з облігаціями внутрішньої державної позики, пан Москвін зауважив, що обсяг таких угод постійно зростає. Так, згідно з даними НБУ, у січні-травні 2012 р. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року він зріс у 20 разів та становив 11,47 млрд. грн. При чому переважали довгострокові та середньострокові угоди терміном від трьох до чотирьох років.[6]
Отже, розглянувши питання фондової біржі і фондового ринку,можемо сказати, що фондові ринки безперервно змінюються і розвиваються. Національні та світовий фондові ринки успішно розширяють свої межі й коло учасників, збільшують обсяги, оновлюють форми, впроваджують сучасні фінансові інструменти, удосконалюють технології торгівлі. На сьогоднішній день фондові біржі України динамічно розвиваються і нарощують свій потенціал.
Список використаних джерел:
1. Безус Р.М. Роль фондової біржі у формуванні інвестиційного капіталу / Р.М. Безус // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. - №21. – С. 4-8.
2. Модернізація торгівельної інфраструктури ринку цінних паперів / С.М. Захарін // Економіка України. – 2010. -№12. – С.44-48.
3. Калинець К.С. Особливості розвитку та динаміка функціонування фондових бірж в Україні / К.С. Калинець // Регіональна економіка. – 2009. - №3. – С. 189-196.
4. Калинець К.С. Теоретичні аспекти визначення ефективності функціонування фондової біржі України / К.С. Калинець // Економіка і регіон. – 2009. - №4. – С. 195-199.
5. Сушко Р.В. Біржовий ринок цінних паперів у 2010 році: зростання на фоні концентрації торгів // Україна: бізнес-ревю. – 2011. - №5. – С. 6.
6. Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. ssmsc.gov. ua.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^