Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Київ А.І. Проблеми та перспективи розвитку хеджування в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 3225
  • Автор: Київ А.І.
  • Дата: 1-11-2012, 19:50
 (голосов: 0)
1-11-2012, 19:50

Київ А.І. Проблеми та перспективи розвитку хеджування в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

© Київ А.І., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-48с

Проблеми та перспективи розвитку хеджування в Україні

Одним з механізмів управління ризиками, що використовуються підприємствами та організаціями різних секторів економіки, є хеджування. Під хеджуванням розуміють діяльність, спрямовану на створення захисту від можливих фінансових втрат у майбутньому, пов’язаних зі зміною ринкової ціни фінансових інструментів чи товарів.
Хеджування призводить до того, що для компанії зникає ризик зміни курсів, що дає можливість планувати діяльність і бачити фінансовий результат, не спотворений курсовими коливаннями, дозволяє заздалегідь призначити ціни на продукцію, розрахувати прибуток.
Процес хеджування реалізується за допомогою похідних фінансових інструментів. Більшість похідних цінних паперів – це угоди на термін, виконання яких відноситься до визначеного майбутнього терміну операції [1].
Хеджування - дуже багатопланове за своїм змістом, що дозволяє ефективно використовувати всі наявні інструменти та його види залежно від цілей, умов та потреб. За технікою здійснення хеджування може бути коротким та довгим. Коротке хеджування - продаж строкових контрактів, а довге - купівля строкових контрактів. Коротке хеджування сприяє забезпеченню ціни продажу базового активу, який знаходиться у власності продавця.
Хеджування валютних ризиків може здійснюватись допомогою форвардних угод, ф'ючерсних контрактів, свопів та опціонів.
Хеджування валютних ризиків за допомогою форвардів є найпоширенішою формою. Під форвардною угодою розуміють будь-яку купівлю-продаж певної суми валюти на конкретну дату в майбутньому за наперед визначеним курсом.
Відмінність валютних ф’ючерсів від форвардних операцій полягає у тому, що:
• ф’ючерси – це торгівля стандартними контрактами;
• обов’язковою умовою ф’ючерса є гарантійний депозит;
• розрахунки між контрагентами здійснюються через клірингову плату при валютній біржі, що виступає посередником між сторонами й одночасно гарантом угоди [1].
Перевагою ф'ючерса перед форвардним контрактом є висока ліквідність і постійне котирування на валютному ринку. При допомозі ф'ючерсів контрагенти мають можливість страхувати свої валютні операції.
Головною перевагою існування своп-контракту є те, що він дає можливість займачу вийти на найбільш вигідний для нього ринок, а потім використати своп-контракт для оптимального управління процентними платежами та валютними курсами.
Хеджування валютних ризиків за допомогою валютних опціонів. Валютний опціон – термінова угода двох сторін – продавця і покупця опціону, внаслідок якої покупець отримує право купити у продавця або продати йому в майбутньому визначену суму інвалюти за обумовленим валютним курсом чи за курсом, визначеним на день обміну[2].
Однак нерозвиненість українського фондового ринку унеможливлює застосування яких-небудь стратегій хеджування. Головними причинами цього є надто складні умови становлення ринкової економіки України, відсутність необхідної інфраструктури ф'ючерсної торгівлі, кваліфікованих кадрів (біржовиків, економістів-біржовиків, здатних організувати біржову діяльність), інфляція, криза виробництва тощо. Головна причина, що заважає розвитку ф'ючерсної торгівлі в Україні - це слабкий розвиток самих ринкових відносин, ринкового середовища в цілому. Так, опціонів і ф'ючерсів по валютах не існує взагалі, оскільки ніхто не береться брати на себе величезні ризики, пов'язані з коливаннями курсів валют[3].
Крім того, недосконалість українського законодавства лише збільшує ризики ф'ючерсної торгівлі. Ще одним важливим фактором є втручання держави. Основною характеристикою ринкової економіки є її саморегулювання. Україна поки що не вийшла на такий рівень розвитку, щоб економічні процеси в країні самостійно функціонували, так як державне втручання прослідковується у всіх сферах економічного життя.
І хоча хеджування зараз на Україні практично не застосовується, але безумовно з розвитком фондового ринку, воно буде активно впроваджуватись і у нас, оскільки це важлива складова економічної системи, що необхідна для повноцінного розвитку і функціонування фондового ринку.

Список використаних джерел:
1.Шелудько В.М. Фінансовий ринок: навч.посіб. / В.В. Шелудько. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання-Прес, 2003. - 535 с.
2. Бойко К.В. Особливості використання інструментів хеджування ризиків господарської діяльності / К.В. Бойко // Актуальні проблеми економіки. - 2008.
3. Андрєєва Г.І. Стратегії хеджування: інструменти та способи застосування / Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка».- 2011.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2021 (4)
Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
^